Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa

Bozoklu Mustafa Paşa II. Ahmet saltanatında, 27 Mart 1693 - 14 Mart 1694 tarihleri arasında onbir ay onsekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: bozoklu (bıyıklı) mustafa paşa, 14 mart, 1693, 1694, 27 mart, ayaşlı nişancı i̇smail paşa, bahadırzade arabacı ali paşa, bayburtlu kara i̇brahim paşa, boynueğri seyyid abdullah paşa, daltaban mustafa paşa, divitdar mehmed emin paşa
Bozoklu Mustafa Paşa II. Ahmet saltanatında, 27 Mart 1693 - 14 Mart 1694 tarihleri arasında onbir ay onsekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yozgat taraflarından olup babasının adı Derviş Mehmed`dir Sarayda yetişmiş, silahdarlıktan vezirliğe daha sonra kaptanpaşalığa tayin edilmiştir. Özi Valisi ve Lehistan cephesi serdarı olarak Kırım Hanlıüı kuvvetleriyle beraber Kamanice`yi Leh taaruzundan kurtarmıştır. 1690`da Şam bir sene sonra Trablusşam valiliklerinde bulunmuş ikinci vezir iken Hacı Ali Paşa`nın yerine 27 Mart 1693`de vezir-i azam olmuştur.

}

İlgili konuları ara

14 mart 1693 1694 27 mart ayaşlı nişancı i̇smail paşa bahadırzade arabacı ali paşa bayburtlu kara i̇brahim paşa boynueğri seyyid abdullah paşa daltaban mustafa paşa divitdar mehmed emin paşa
...

Okuma Önerileri

Bozoklu Mustafa Paşa
3 yıl önce

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, (d. 1638 Bozok - ö.

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, 14 Mart, 1693, 1694, 27 Mart, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Daltaban Mustafa Paşa, Divitdar Mehmed Emin Paşa
Koca Derviş Mehmed Paşa
3 yıl önce

Bıyıklı Koca Derviş Mehmet Paşa, (d.? - ö. Ocak 1655 İstanbul ) Avcı Mehmet saltanatı döneminde 21 Mart 1653 - 28 Kasım 1654 tarihleri ara

Nişancı Bıyıklı Ali Paşa
3 yıl önce

Silahdar Bıyıklı Ali Paşa (ö. 25 Ekim 1755, İstanbul) III.

Silahdar Bıyıklı Ali Paşa, 1755, 24 Ağustos, 25 Ekim, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa, Divitdar Mehmed Emin Paşa
Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa
3 yıl önce

Bozoklu Mustafa Paşa II. Ahmet saltanatında, 27 Mart 1693 - 14 Mart 1694 tarihleri arasında onbir ay onsekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı de

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, 14 Mart, 1693, 1694, 27 Mart, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Daltaban Mustafa Paşa, Divitdar Mehmed Emin Paşa
Bıyıklı Mehmed Paşa
3 yıl önce

Yavuz Sultan Selim devri beylerbeyilerinden. Enderunda yetişti. Çeşitli saray hizmetlerinde yetiştikten sonra baş mirahur oldu. Yavuz Sultan Seli

Silahdar Bıyıklı Ali Pasha
3 yıl önce

Bıyıklı Koca Derviş Mehmet Paşa
3 yıl önce

Bıyıklı Koca Derviş Mehmet Paşa, (d.? - ö.

Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, 1606, 1653, 1654, 1775, 1777, 1818, 1820, 21 Haziran, 21 Mart, 28 Kasım
Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Bıyıklı Mehmet Paşa
3 yıl önce

Bıyıklı Mehmed Paşa Yavuz Sultan Selim devri beylerbeylerinden. . .Bıyıklı Mehmed Paşa aslen Diyarbekir'li Kürt bir paşadır .

Bıyıklı Mehmet Paşa, Beylerbeyi (yönetici), Birecik, Biyografi, Diyarbekir, Enderun, Ergani, Kemah, Koçhisar, Mardin, Safevi
Bıyıklı
3 yıl önce

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.