Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa III. Selim saltanatında 24 Nisan 1805 - 14 Kasım 1806 tarihleri arasında bir yıl altı ay yirmi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: bostancıbaşı hafız i̇smail paşa, 14 kasım, 1805, 1806, 24 nisan, alemdar mustafa paşa, benderli ali paşa, benderli mehmed selim sırrı paşa, bostancıbaşı deli abdullah paşa, burdurlu derviş mehmed paşa, cezayirli gazi hasan paşa

İlgili konuları ara

14 kasım 1805 1806 24 nisan alemdar mustafa paşa benderli ali paşa benderli mehmed selim sırrı paşa bostancıbaşı deli abdullah paşa burdurlu derviş mehmed paşa cezayirli gazi hasan paşa
...

Okuma Önerileri

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa
3 yıl önce

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa III. Selim saltanatında 24 Nisan 1805 - 14 Kasım 1806 tarihleri arasında bir yıl altı ay yirmi gün sadrazam

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, 14 Kasım, 1805, 1806, 24 Nisan, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Erzurum Kongresi Delegeleri listesi
2 yıl önce

Eski idari taksimata göre Erzurum Kongresi`ne katılan delegeler.

Erzurum Kongresi Delegeleri listesi, Ağrı, Bayburt, Erzurum, Erzurum Kongresi
Hafız Osman Efendi
3 yıl önce

Hafız Osman Efendi Osmanlı alim ve hatatlarından. İsmi, Osman olup, 1642 (H. 1052) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Haseki Camii müezzini

Ahmet Efendi
3 yıl önce

KLASÎK Türk mûsikîsinin en büyük mûsikîşinas ve en üstat bestekarlarından Hafız Mehmed Zekâî Dede ile eşi Fatma Hanım'ın iki evladın

Ahmet Irsoy
Hafız Burhan Sesyılmaz
3 yıl önce

Hafız Burhan Sesyılmaz, 1897, 18 Nisan, 1947, 2. Abdülhamit, 23 Mayıs, Ankara, Gazel, Türk, İstanbul, Makber
Hafız Hüseyin Ayvansarayi
3 yıl önce

Hafız Hüseyin Ayvansarayi İstanbul'da Ayvansaray'da doğduğu için bu ad ile anılır.Damat Hasan Paşa'nın odacısı Hacı İsmail Ağa'nın oğ

Mehmet Rüştü Aşıkkutlu
2 yıl önce

Mehmet Rüştü Aşıkkutlu son yüzyılın kıraat alimi. Trabzon'un Of ilçesinin Uğurlu (Çifaruksa) kasabasında 1901 tarihinde doğdu. Babasın

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa
4 gün önce

İsmail Hakkı Bursevî
3 yıl önce

İsmail Hakkı Bursevî, 14 Eylül 1652 tarihinde, Aydos`ta dünyaya geldi. Yedi yaşında annesini yitirerek öksüz kalan İsmail Hakkı`nın babas

İsmail Hakkı Burseví®, 14 Eylül, 1652, Aksaray, Arapça, Bursa, Kur`an-ı Kerim, Mutasavvıf, Tasavvuf, Türkçe, İstanbul
Hafız
2 yıl önce

Hafîz (Arapça: الحفيظ), Arapça'da "korumak, ezberlemek" anlamına gelen hıfz (حفظ) kökünden türemiş bir sıfattır ve "koruyan, ezber

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.