Biseksüellik

Biseksüellik Nedir?

Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel olarak ilgi duyma, ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir.

Kendini algılama self-perception biseksüel kimliğin anahtarıdır. Pekçok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yanlızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal "test" yoktur.

Biseksüel Kimlik

Bazı insanlar, bir kişinin heteroseksüel, homoseksüel veyahut biseksüel olarak doğduklarına (örneğin doğum öncesi hormonal etkiler nedeniyle) ve kimliklerinin içsel ve değiştirilemez olduğuna inanırlar. Diğerleri, cinsel yönelimin toplumsallaşma (örneğin, ana ve babaya ait modellerin taklit edilmesi veya reddedilmesi) veya bilinçli seçim (örneğin, siyasi feminist kimliğin bir parçası olarak lezbiyenliğin seçilmesi) sonucunda olduğuna inanırlar. Diğerleri ise, bu faktörlerin birbirlerini etkilediklerine inanır. Biyolojik, toplumsal ve kültürel etmenler her kişi için farklı olduğu için, ister biseksüel, isterse gay veya lezbiyen, heteroseksüel veya cinsiyetsiz asexual olsun, herkesin cinselliği oldukça kişiseldir. Cinsel kimliğe atfedilen "değer" onun [1] kökenine dayanmaz. Pekçok insan biseksüelliği, sadece insanların geçtikleri bir evre olarak değerlendirir. Gerçekte ise herhangi bir cinsel yönelim bir evre olabilir. İnsanlar çeşitlidir, bireysel cinsel duygular ve davranışlar zamanla değişebilir. Cinsel kimliğin oluşması ve sağlamlaşması devam eden bir süreçtir. Biz genel olarak hetroseksüel olarak toplumsallaştığımız için, biseksüellik pekçok insanın kendi homoseksüelliklerinin farkına varmaları sürecinin bir evresi olarak yaşadıkları bir aşamadır. Pekçok diğerleri ise, oldukça uzun bir gay erkek veya lezbiyen kimlik sürecinin ardından kendilerini biseksüel olarak tanımlamışlardır. Ron Fox tarafından 900'den fazla biseksüel bireyle yapılan bir çalışma, [2] 3'te 1'inin daha önce lezbiyen veya gay olarak tanımlandığını bulmuştur. Belki de sürekli olmayacak bir yönelim, yaşanan zaman kesiti boyunca hala geçerli olabilir. Biseksüellik, aynen homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi cinsel keşif sürecinde geçici bir basamak da olabilir, veya istikrarlı, uzun-dönemli bir kimlik de olabilir.

Biseksüellik Ne Kadar Yaygındır?

Bu konuda pek az çalışma yapıldığı için, biseksüelliğin ne kadar yaygın olduğunu söylemek kolay değildir; cinsellik hakkındaki çoğu çalışma heteroseksüellik veya homoseksüellik üstüne yoğunlaşmıştır. Kinsey tarafından 1940 ve 1950'lerde yapılan araştırma, [3] etkinlikleri ve ilgilerine dayanarak, kadınların % 15-25 ve erkeklerinse % 33-46 kadarının biseksüel olabileceğini ortaya koymuştur. Biseksüellikler pekçok şekillerde nüfusunun içinde gizlidir. Kültürümüzde, genellikle bir kimsenin (önvarsayılan bir varsayım olarak) ya heteroseksüel ya da (görünüşüne veya davranışsal ip uçlarına dayanarak) homoseksüel olduğu varsayılır. Biseksüellik bu standart kategorilere uymadığı için, sıklıkla ya reddedilir ya da görmezlikten gelinir. Kabul edildiğindeyse, tek başına bir kimlikten ziyade "kısmen heteroseksüel kısmen de homoseksüel" kimlik olarak görülür. Biseksüellik katı cinsel kategorilerin geçerliliğini sorgulamaya açtığı için dünyaya karşı kabul edilmiş olan bakış tarzını tehdit eder, ve farklı cinsellik alanlarının varlıklarının kabul edilmesini cesaretlendirir. Basmakalıplaşmış bir biseksüel görünüş veya davranış biçimi olmadığı için, biseksüellerin genellikle ya heteroseksüel ya da homoseksüel oldukları varsayılmıştır. Bilinçliliği yükseltmek için, biseksüeller kendi gözle görünür topluluklarını oluşturmaya başlamışlardır.

Biseksüel İlişkiler

Biseksüeller, diğer insanlar gibi geniş bir çeşitliliğe sahip ilişki tarzlarına sahiptirler. Genel söylencenin aksine, biseksüel bir kimsenin aynı anda hem bir erkekle hem de bir kadınla cinsel olarak ilgili olması gerekmez. Aslında, biseksüel olarak tanımlanan bazı insanlar bu ya da öteki toplumsal cinsiyetle (veya her ikisiyle de) asla cinsel ilişkiye girmemişlerdir. Heteroseksüeller ve gay erkekler ile lezbiyenler için geçerli olduğu üzere, [4] çekim her arzu edildiğinde davranılmasını gerektirmez. Heteroseksüeller ve gay kişiler gibi, pekçok biseksüel de cinsel olarak yanlızca bir eşle aktif olmayı seçebilir; uzun-dönemli, tekeşli ilişkileri olabilir. Diğer biseksüeller, aynı-cinsiyetten eşlere, üç-taraflı ilişkilere, veya aynı veya farklı toplumsal cinsiyetlerden olan birkaç eşli (tek başına veya eş zamanlı olarak) ilişkilere izin veren serbest evlilikler yapabilirler. Cinsel yönelimleri ne olursa olsun, katılan kişilerin cinsel ve duygusal ilişkilerin tipini seçme özgürlüğüne sahip olmaları önemlidir.

Biseksüeller ve AIDS

AIDS biseksüel topluluk üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Biseksüel erkekler, AIDS'in gaylerden heteroseksüel nüfusa geçmesinden sorumlu ajanlar olarak sıklıkla günah keçisi ilan edilmişlerdir; ve biseksüel kadınlar da AIDS'in lezbiyenlere geçmesinin günah keçileri yapılabilirler. Ancak, AIDS'i barındıran virüsün insanlara bulaşması riski cinsel yönelimden ziyade davranışla ilgilidir. Bedensel sıvıların, özellikle de sperm, kan ve vajinal sıvının bulaşmasını içeren ilişkiler tehlikelidir. Biseksüeller, ve keza homoseksüeller ile heteroseksüeller, prezervatif kullanımı gibi güvenli cinsel pratikler konusunda kendi kendilerini eğitmelidirler. Güvenli seks rehberleri, sağlık merkezlerinden, AIDS eğitim ve eylem gruplarından elde edilebilir. Biseksüeller, araştırma ve eğitim arttırılması, daha iyi bakım ve AIDS'li ile AIDS riski taşıyan kişilere karşı yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesi talepleri çevresindeki AIDS'e karşı savaşımları çabasında, gay kişiler ve diğer etkilenen gruplarla biraraya geliyorlar.

Biseksüellik ve Siyaset

Biseksüeller, geleneksel cinsiyet normlarına uymadıkları için gay erkekler ve lezbiyenlerin karşı karşıya kaldığı ayrımcılık tiplerinin çoğunu yaşarlar. Biseksüeller iş bulmada ve ev bulmada ayrımcılıkla karşılaşabilirler, ve gay karşıtı şiddetin kurbanı olabilirler. Pekçok yerde gay ve lezbiyen haklarını yasallaştıracak kanunları geçirme çabaları sürmektedir; biseksüeller de aynı yasalar kapsamına alınmalıdır. Biseksüel ebeveynler, özellikle de geleneksel olmayan yaşam düzenine sahip olanlar, çocuklarının yasal vasiliğini kaybetme riskiyle karşı karşıyalar, ve açık biseksüeller için büyütücü veya evlat edinen ebeveyn olmak gerçekte mümkün değildir. Toplumumuz çocuklarımızın sevgi ve destek dolu bir ev ortamına gereksinim duyduğunu anlamalıdır, ve bunu sağlama yetisi cinsel yönelimce belirlenmemektedir. Biseksüeller çeşitli siyasi hareketler içinde giderek gözle görünür bir varlığa sahip olmaktadır. [5] büyütme, eviçi ortaklık ve AIDS gibi; ve keza gay ve lezbiyen topluluklar içinde biseksüellere karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele etme gibi, ortak meselelerde biseksüeller gay ve lezbiyenlerle birlikte çalışmaktadırlar. Eğitimi ilerletmek ve biseksüellere karşı söylencelere ve taraflı tanımlamalara karşı koymak için çabalar sürdürülmektedir. Destekleme, toplumsallaştırma ve aktivizm amaçları güden birçok biseksüel grup vardır ve sayıları giderek artmaktadır. Biseksüeller, tüm insanlara eşit haklar sağlanması [6] önemli bir parçası olma, ve cinsel çeşitliliğin kabullenilmesinin geliştirilmesi gücüne sahiptirler.

 1. İlgili Yayınlar Uluslararası Biseksüel Kaynak Rehberi, Roby Ochs, Biseksüel Kaynak Merkezi, PO Box 1026, Boston, MA 02117-1026, ABD. Tel: 617-424-9595.
 2. Hareket Eden Her Şey, Bay Bölgesi Biseksüel Ağı tarafından üç ayda bir yayınlanan dergi, 2404 California Street #24, San Francisco California 94115, ABD. Tel: 415-564-BABN.
 3. Bi Women dergisi, Boston Biseksüel Kadınlar Ağı tarafından 15 günde bir yayınlanır, PO Box 1026, Boston, MA 02117-1026, ABD. Tel: 617-424-9595.
 4. North Bi Northwest dergisi, Seattle Biseksüel Kadınlar Ağı tarafından 3 ayda bir yayınlanır, P.O. Box 30645, Greenwood Station, Seattle Washington 98103-0645, ABD. 206-517-7767, e-mail SBWN@hotmail.com .
 5. Biseksüel Yaşamlar, Off Pink Yayıncılık, Londra, İngiltere. 1988.
 6. Biseksüellik: Okuma and Kaynak Kitabı, ed. Thomas Geller. Times Change Press, Ojai California, ABD. 1990.
 7. Bi Bir Başka İsim: Biseksüel İnsanlar Konuşuyor, ed. Lani Ka'ahumanu ve Lorraine Hutchins. Alyson Yayınları, Boston Massachusetts, ABD. 1990.
 8. Eve Daha Yakın: Biseksüellik & Feminizm, ed. Beth Weise. Seal Press, 1992.
 9. Yol Gösteren İki Yaşam: Kadın ve Erkeklerde Biseksüellik , ed. Fritz Klein ve Timothy J. Wolf. Harrington Park Press, New York, ABD. 1985.

  Kaynak

Çeviri: Anarşist Bakış Kaynak: "http://www.biresource.org/pamphlets/bisexuality.html" (2000).

Biseksüellik adı sık telaffuz edilmeyen, edildiğinde de homoseksüellikten bile çok daha fazla tepki çeken iki cins arası "bir şey". Cinselliği hem erkek, hem kadında aramak. Her ikisinde de mutlu olabilecekken bir takım ahlaki normlar yüzünden bundan vazgeçmek mi fena; yoksa cinselliği böylesine sömürerek uzun vadede daha keyifli, daha öz saygılı yaşamları bir bir tüketivermek mi?

"Hayatta her şeyin en iyisini isterim. Erkeklerin ve kadınların da". Bu sözler Madonna'ya ait değil ama pekala da olabilirdi. Bu sözler bir biseksüele ait. Madonna gibi!

Tıbbi araştırmalar, eşcinselliğin genlere dayalı olduğunu kanıtlamak üzere. Buna göre şöyle bir kanı pekiştirilebilir: Bazı insanlar yüzde 100 heteroseksüel, bazılarıysa yüzde 100 homoseksüeldir. Ya osundur ya da diğeri. Sizler ve bizler. Bizler ve onlar. Keşke hayat bu kadar basit olsa. Peki bu durumda biseksüeller ne tarafa düşüyor? Kendilerini tam anlamıyla heteroseksüel ya da homoseksüel olarak tanımlamayan, her iki cinse karşı da cinsel istek duyan insanlar? Yoksa bir de biseksüellik geninin varlığını mı araştırmalı?

Yıllarca karşı cinsle ilişki kuran, daha sonra kendi cinsine de ilgi duyan insanlar da var. Aynı şekilde kendini uzun bir süre eşcinsel olarak tanımlayıp, daha sonra karşı cinse de cinsel istek duyduğunu fark edip, evlenip barklananlar da, çoluk çocuğa karışanlar da... Ya da belli bir düzen izlemeden, kadınlarla da erkeklerle de birlikte olanlar.

Biseksüellik sanılanın çok ötesinde yoğun olmakla birlikte, konu üzerinde geniş çaplı araştırmalara yeni yeni başlanıyor. Biseksüellik dendiği zaman "cinsel tercih" deyişine ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü burada gerçekten bir tercih söz konusu.

Her iki cinsle de cinsel ilişkiye girebildiğine göre, cinsel fonksiyon yetersizliklerinden bahsetmemiz mümkün değil. Kendini doğuştan heteroseksüel ya da eşcinsel olarak niteleyen insanların varlığını yadsıyor değiliz. Ancak cinsle çekim, cinsel tercihler erotizm, biyolojinin açıklanabileceğinden çok daha karışık konular.

Biseksüel insanların çoğu kendilerini biseksüel olarak tanımlamıyorlar. Biseksüel olduklarından haberdar bile olmayabiliyorlar. Düşünceleri homoseksüel olma yolunda ilerleyen bir heteroseksüel oldukları doğrultusunda. Bir kısmı da toplumdaki konumları sarsılacağı endişesiyle, hemcinslerine duydukları isteği bir sır olarak saklama yoluna gidiyorlar. Bu arzu içlerinde yer alsa da fiili bir ilişkiye giremiyorlar; bu durumda belki de herkesin biseksüel potansiyeli taşıdığını söylemek çok da yanlış olamaz. Aslında biraz da biyolojik de olsa gerek karşılıklı her cinsin içinde biraz da diğerlerinden hormonlar dolaşıyor. Bu hormonlar da zaman zaman insanı kendi cinsine yöneltebiliyor. Hani, illa da homoseksüel olmadan da' Ancak olayın bir de toplumsal ve psikolojik boyutu var. O hormonları alabildiğine serbest bırakmak ruh sağlığı açısından ne kadar yararlı? Doğanın insanlara verdiği çiftleşme görevindeki işbölümünün üstüne insanoğlunun toplum normları eklenince konu sadece klasik kadın-erkek ilişkisine dayanıp kalıyor. Dolayısıyla da doğaya karşı çıkmak olabilecek en büyük ayıp, en büyük günah oluyor. Hani homoseksüelleri geni yüzünden mazur gördük de bu biseksüeller de neyin nesi?

Cinsel açlığın olabildiğince doyurulmasına çalışmak (kadın-erkek ayrımı yapmadan, sado-mazo demeden) uzun vadede insanda bir takım doyumsuzluklara, psikolojik bozukluklara neden olabiliyor. Gerçi buna bir başka yanıt da zaten bu tip tercih yapanların normal olmadıkları. Peki normalliğin sınırı nerede başlayıp nerede bitiyor? Bu sorunun yanıtı yine o içerdeki karmaşık genlerin hangisinin ne kadar baskın olduğuna bağlı.

Biseksüellerin çoğunluğu hayata heteroseksüel olarak başlamış, eşcinsel ilişkilere yatkınlığını sonradan keşfetmiş kişilerden oluşuyor. Kendilerini biseksüel olarak tanımlayan kişiler bu seçimlerini açıklarken çeşitli cinsel ve kültürel tecrübelerini neden olarak gösteriyorlar.

Biseksüellerde de, kadınların ve erkeklerin tutumunda farklılıklar gözlemleniyor. Erkekler başka erkeklerle seksi rahatlıkla yaşayıp, iş aşık olmaya gelince çekimser ve tutuk bir tavır sergiliyorlar. Kadınlar ise, başka kadınlara kolayca ve derin bir aşk besleyebildikleri halde, işi seks aşamasına getirmekte oldukça zorlanıyorlar. Duyguları ifade etmek, güç gösterisinde bulunmak gibi konularda ve seksi algılayışlarında da farklı. İşin ilginç yanı, cinsiyet ayrımı konusunda kadınların da erkeklerin de duruma bakışlarının aynı olması. Kadınlar da erkekler de kadınlarla yaşanan seksin daha entim, erkeklerle yaşanan seksin daha fiziksel olduğunu söylüyorlar. İki cinsin de sunduğu şeyler farklı olduğu için, biseksüeller yeri ve zamanı geldiğinde tercihlerini ona göre yapıyorlar. Duygusal bir ilişki ve yumuşak seks istediklerinde kadınlara, daha çok fiziğe dayalı ve biraz da sert bir yatak macerası hayal ettiklerinde erkeklere yöneliyorlar. Herkes zaman içinde kadınların ve erkeklerin hangi yönlerden çekici olduklarını keşfedip, erotik ve duygusal yönden iki cinsten de zevk alma potansiyeline sahip, fakat toplumda oturmuş heteroseksüel bakış açısı, yerleşik aile mevhumu, çoğu insanı bu potansiyellerini kullanmaktan, kendi cinsleriyle ilişkiye girmekten alıkoyuyor. Çoğu insan, yetiştiriliş tarzından dolayı bu potansiyeli bastırmayı öğreniyor. Bu bastırılmış potansiyel, karşı duyulan ilginin üzerine ekleniyor. Biseksüeller, çoğunluğun aksine içlerindeki potansiyeli kullanıyorlar ve iki cinsten yana duydukları ihtiyacı ayrı ayrı alma yoluna gidiyorlar.

Çoğu biseksüel, cinsel seçimden dolayı aklının karıştığı bir dönem yaşadığını itiraf ediyor. Cinsel tercihler içinde biseksüellik tanımı ve analizi yapılması açısından en çok zorlanan seçenek. Bunun yanında, eşcinselliğin toplumda kabul görmeye başladığı şu dönemde; biseksüellere karşı takınılan tutum, daha sert. Eşcinsellik tıbbi açıdan bir zorunluluk olarak algılanmaya ve anlayış görmeye başlanıyorken, biseksüellik ne istediğini bilmeyen, seks düşkünü azgın sapıkların tarzı olarak algılanıp tepki görüyor. Biseksüel ilişkilerde ilginç olan bir yön daha var. Partnerler, ilişkide oldukları kişiyi kendi cinslerindeki insanlardan daha çok kıskanıyorlar. Örneğin bir kadın, kadın sevgilisinin bir erkekle flörtüne bir dereceye kadar göz yumarken, aynı flört başka bir kadın arasında yaşanırsa çılgına dönebiliyor. Bunların yanında karşı cinse ilgi duydukları halde hemcinsleriyle ilişkiye giren biseksüellerin özellikle üzerinde durdukları bir nokta var. İki cins de hemcinsleriyle yaşadıkları ilişkiden büyük tatmin duyduklarını çünkü bunun insanın kendisiyle sevişmesi gibi bir duygu olduğunu belirtiyorlar. Eşcinsel ilişkiler, partnerler, kendi vücutlarını tanıdıkları için karşısındaki insana da nerede, ne zaman ve ne şekilde dokunması gerektiğini iyi biliyor. Biseksüeller genellikle maceraperest ruhlu, değişikliklere karşı açık insanlardır. Bir yerlerde başka bir hayatın var olduğunun bilincindeler ve ellerine gelen şeyin tadına bakmak konusunda oldukça cüretkarlar. "Karnımız doydu, peki tatlı olarak ne var?"

Kaynak

http://www.bulsak.com/cinsel/biseksuellik.php

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.