Baycu Noyan

Baycu Noyan (ö. 1261) Batı Moğol orduları kumandanı. Cormagon Noyan`ın yerine Azerbaycan valisi olarak atanmış, 1240`da Baba İlyas ayaklanması sonucu Anadolu Selçuklularının düştüğü zor durumu görerek, Anadolu fethini planlamıştır. 1242`de Ermenistan üzerinden önce Erzurum`u, 1243`te de Kösedağ Savaşı`nı (1 Temmuz 1243) kazanarak Sivas`ı ele geçirmiş, hem zayıf sultan II. Gıyaseddin Keyhusrev`i yenilgiye uğratmış hem de Anadolu Selçuklu Dev

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: baycu noyan, 1240, 1242, 1243, 1261, 1 temmuz, anadolu selçuklu devleti, baba i̇lyas, ermenistan, erzurum, ii. gıyaseddin keyhusrev
Baycu Noyan
Baycu Noyan
Baycu Noyan (ö. 1261) Batı Moğol orduları kumandanı. Cormagon Noyan`ın yerine Azerbaycan valisi olarak atanmış, 1240`da Baba İlyas ayaklanması sonucu Anadolu Selçuklularının düştüğü zor durumu görerek, Anadolu fethini planlamıştır. 1242`de Ermenistan üzerinden önce Erzurum`u, 1243`te de Kösedağ Savaşı`nı (1 Temmuz 1243) kazanarak Sivas`ı ele geçirmiş, hem zayıf sultan II. Gıyaseddin Keyhusrev`i yenilgiye uğratmış hem de Anadolu Selçuklu Devleti`nin yıkılış sürecini başlatmıştır.


İlgili konuları ara

1240 1242 1243 1261 1 temmuz anadolu selçuklu devleti baba i̇lyas ermenistan erzurum ii. gıyaseddin keyhüsrev
...

Okuma Önerileri

Suşehri
1 yıl önce

1990 sayımına göre toplam nüfûsu 46.843 olup, 23.202’si ilçe merkezinde, 23.

Suşehri, Suşehri
II. Alaeddin Keykubad
3 yıl önce

II. Alaeddin Keykubad (ö. 1257) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in küçük oğludur.

II. Alaeddin Keykubad, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Kılıç Arslan, II. Süleyman Şah, III. Kılıç Arslan, I. İzzeddin Keykavus, I. Rükneddin Mesud, Melikşah (Anadolu Selçuklu), Kutalmış, Anadolu Selçuklu Sultanları, Kutalmışoğlu Süleyman Şah
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
2 yıl önce

I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu Devleti, Selçuklular, 1239, 1240, 1242, 1243, 1246, 1257, 1259, Alanya
II. İzzeddin Keykavus
3 yıl önce

II. İzzeddin Keykavus (ö. 1279) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in büyük oğludur.

II. İzzeddin Keykavus, 1243, 1246, 1248, 1249, 1256, 1257, 1260, 1265, 1279, Aksaray
Karacaköy, Hozat
2 yıl önce

Karacaköy, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.

Karacaköy, Hozat, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akpınar, Hozat, Alancık, Hozat
IV. Kılıç Arslan
3 yıl önce

IV. Kılıç Arslan (ö. 1265) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in oğludur.

IV. Kılıç Arslan, 1243, 1246, 1248, 1249, 1256, 1257, 1260, 1261, 1265, 1279
Gıyaseddin Keyhüsrev II
3 yıl önce

Gıyâseddîn Keyhüsrev II Türkiye Selçukluları sultanı. Birinci Alaeddin Keykubad’ın büyük oğludur. 1228 yılında Atabeyi Mübârizüddî

Kösedağ Savaşı
1 yıl önce

Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk-İslâm tari

Kösedağ Savaşı, Kösedağ Savaşı
Çorum tarihi
3 yıl önce

Boğazkale kazılarında elde edilen eserler ve çevredeki mağaralar Çorum ve çevresinin çok eski bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir.

Türkiye Türkmenleri
1 yıl önce

Türkiye Türkmenleri ya da Anadolu TürkmenleriEmre, Ahmet Cevat (1946) ''Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) Birinci Kitap Fonetik'

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.