Batı Edebiyatı

Batı edebiyatlarının temelini Yunan ve Latin edebiyatı oluşturur.Yunan Edebiyatı`nda İlyada ve Odise destanlarıyla Homeros, trajedileriyle Aiskhilos , Sophokles ve Euripides, komedileriyle Aristophanes, tarih eserleriyle Heredot, felsefe eserleriyle Eflatun, Aristoteles, fablleriyle Ezop kendinden sonrakileri etkilemiştir. Yunan edebiyatı M.Ö. 2. yüzyılda biter.

Batı edebiyatlarının temelini Yunan ve Latin edebiyatı oluşturur.Yunan Edebiyatı`nda İlyada veOdise destanlarıyla Homeros, trajedileriyleAiskhilos , Sophokles ve Euripides, komedileriyle Aristophanes, tarih eserleriyle Heredot, felsefe eserleriyle Eflatun, Aristoteles, fablleriyle Ezop kendinden sonrakileri etkilemiştir. Yunan edebiyatı M.Ö. 2. yüzyılda biter.

Latin edebiyatı ise Yunan edebiyatının bitiminde başlar.Söylev dalındaCicero, pastoral, epik ve lirik şiirde Virgillius yetişmiştir. Bu şairin ayrıca ünlü ``Aeneis (Ene)`` adlıdestanı vardır.Satrik ve didaktik şiirde Horatius tanınır. Felsefe ve trajedide ise Seneca kalıcı eserler bırakmıştır.

Bu dönemden sonra Avrupa`da yaklaşık 100 yıllık bir karanlık devir başlar. Bu dönem içinde kayda değer pek bir edebiyat çalışması görülmez. Bu sessizlik Rönesans devriyle sona erer. Rönesans`ın beşiği İtalya`da13. yüzyıldaDante ortaya çıkar ve İtalyan dili bir edebiyat dili haline getirir. Dante`nin en önemli eseri İlahi Komedi`dir. Eser öbür dünyada Dante`nin yaptığı 7 günlük seyahati anlatır. Cennet, Cehennem veAraf`tan bahseder. Dante ayrıca ``Beatrice`` adlı sevgilisi için yazdığı şiirlerle tanınır. O, bu ismi bir sembel haline getirmiştir.

Rönesans döneminde ayrıca lirik şiirleriyle tanınan Pelrarca ve küçük hikaye türünün kurucusu Boccacio, Avrupa edebiyatının temelini oluşturur. Rönesans döneminin destan türündeki en büyük yazarı ise Kurtarılmış Kudüs adlı eserin yazarı Tasso`dur.

İtalyan edebiyatındaki bu parlak dönemden sonra Fransız edebiyatı etkisini göstermeye başlar ve 20. yüzyılın sonlarına doğru süren edebiyatınmerkezi Fransa olur. Fransız edebiyatı, Klasisizm döneminden önce, Hümanizm adı verilen bir hür düşünce ortamı yaşamıştır. Özellikle Montaigne denemeleriyle, Ronsard şiirleriyle, Rabelais ilk roman denemeleriyle yeni bir anlayışın sinyallerini vermiştir. Bundan sonra birbirini izleyen edebiyat toplulukları, edebiyatın akımlarını oluşturmuştur.

Edebiyat Akımları

Batı edebiyatındaki akımlar;

edebiyat

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.