Babanzade Ahmet Paşa İsyanı

1812'de, Babanzadelerin ilk isyanından 6 yıl sonra, Babanzade Ahmet Paşa'nın amcası Babanzade Abdurrahman Paşa'nın intikamını almak için çıkardığı isyandır. Kısa zamanda bastırılmıştır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: babanzade ahmet paşa i̇syanı, babanzade ahmet paşa i̇syanı
Babanzade Ahmet Paşa İsyanı, 1812'de, Babanzadelerin ilk isyanından 6 yıl sonra, Babanzade Ahmet Paşa'nın amcası Babanzade Abdurrahman Paşa'nın intikamını almak için çıkardığı isyandır. Kısa zamanda bastırılmıştır.
...

Okuma Önerileri

Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa
3 yıl önce

Tarhuncu Ahmet Paşa Avcı Mehmet saltanatında 20 Haziran 1652 - 21 Mart 1653 tarihleri arasında dokuz ay yirmibir gün sadrazamlık yapmış bir Os

Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa, 1652, 1653, 20 Haziran, 21 Mart, Avcı Mehmet, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa
Ahmet Tosun Paşa
2 yıl önce

Ahmet Tosun Paşa veya Kavalalı Tosun Paşa ya da kısaca Tosun Paşa (''d. 1794 - ö. 1816, Osmanlıca: طوسون پاشا, Arapça: طوسون ب

Ahmet Paşa
3 yıl önce

*Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Osmanlı devlet adamı;

Ahmet Paşa, Cezzar Ahmet Paşa, Humbaracı Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Anlam ayrım
Babanzade Ahmet Paşa İsyanı
3 yıl önce

1812'de, Babanzadelerin ilk isyanından 6 yıl sonra, Babanzade Ahmet Paşa'nın amcası Babanzade Abdurrahman Paşa'nın intikamını almak için ç

Babanzade Ahmet Paşa ݝsyanı, Babanzade Ahmet Paşa ݝsyanı
Tercüme odası
1 yıl önce

1821`de kurulmuştur. Fenerli Rum Divan-ı Humayun tercümanlarının 1821 Rum İsyanı`nda taraf olmaları üzerine Osmanlı Hükümeti kendi memurla

Tercüme odası, Osmanlı Devleti, Başhoca İshak Efendi
Fatma Sultan(I.Selim'in Kızı)
3 yıl önce

Fatma Sultan I. Selim ve Ayşe Hafsa Sultan'ın kızı ve Kara Ahmet Paşa'nın eşidir. I. Süleyman'nın kardeşidir

Ahmet İzzet Paşa
3 yıl önce

Ahmet İzzet Paşa (1864 - 1937) Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa kabine

Ahmet ݝzzet Paşa, Ahmet ݝzzet Paşa
Şeker Ahmet Paşa
2 yıl önce

Gerçek adı Ahmet Ali olan Şeker Ahmet Paşa, 1841 yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde dünyaya geldi. Küçük bir çocukken eniştesi Yahy

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
2 yıl önce

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1635 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşa'nın vasiyeti üzerine, Sultan Dördüncü Mehmed ta

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
İstanbul'daki çeşmeler listesi
3 yıl önce

==15.yüzyıl==* Davut Paşa Çeşmesi == 16.yüzyıl ==* Ahi Durmuş Baba Çeşmesi * Defterdar Camii Çeşmesi * Ekmekçi Sinan Çeşmes

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.