Avrupa Asya Dil Ailesi

Dil Aileleri
  • Mon-Khmer Grubu: Kamboçça, Mon Dili, Khasi * Munda Grubu: Mundari, Santali, Go, Korku * Andaman Grubu: Andaman dilleri

İlgili konuları ara

dil aileleri
...

Okuma Önerileri

Ahit İbranicesi
3 yıl önce

Afrika-Asya Dil Ailesi

Avrupa-Asya Dil Ailesi
3 yıl önce

Dil aileleri
1 yıl önce

Dünyadaki dil ailelerinin dağılımı şu coğrafi bölgelere bağlı olarak ele alınabilir, Avrupa, Güney Asya, Kuzey Asya, Asya, Güneydoğu Asy

Dil aileleri, Afrikaans, Almanca, Altay Dil Ailesi, Aramice, Arapça, Arnavutça, Berber, Beyaz Rusça, Boşnakça, Bretonca, Diller, İngilizce
Soğdca
3 yıl önce

9'ncu yüzyıla kadar ipek yolu üzerinde konuşulan en önemli dil olmuş olan Soğdca, Soğdların gitgide daha çok Türklerin arasında kalmaları

Soğdca, Soğdca
Dil bilgisi
1 yıl önce

Dil bilgisi, dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen bilimin adıdır. Arapça'da sarf ve nahv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adl

Dil bilgisi, Lehçe (dil bilimi), Dil bilimi, 1858, İskenderiye, Aristoteles, Osmanlıca, TBMM, Latin harfleri, 1928, Alfabe, Dil ailesi
Moğolca
1 yıl önce

Moğolca Moğolistan resmi dili. Asya kıtasında konuşulan Ural-Altay dil ailesinden bir dil. Köken bakımından Türkçe ile aynı kökten gelmekt

Moğolca, Moğolca
Hint Avrupa Dil Ailesi
1 yıl önce

Hint Avrupa dil ailesi, Dünya'nın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve lehçe içerir. Dünya'da 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint A

Dil Aileleri, Avrupa, Hint, Diller, Afrikaans, Almanca, Bengali, Bretonca, Bulgarca, Danca, Dil, Ermenice, Farsça
Avrupa Asya Dil Ailesi
3 yıl önce

Dil Aileleri
Moğol dilleri
2 yıl önce

Moğol dilleri, Orta Asya`da konuşulan on üç dilin oluşturduğu dil öbeği. Moğolca(Halha), Buryatça gibi diller bu gruba girer. Bazı dilbilim

Moğol dilleri, Altay dilleri, Dil, Moğolca, Orta Asya, Taslak, Türk dilleri, Tunguz dilleri
Sami dilleri
2 yıl önce

Sami dil ailesi veya Semitik diller olarak bilinen Asya-Afrika dil ailesinin ana alt grubunu oluşturan diller. Orta Doğu'da yaygın olan antik dille

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.