Arabi Paşa Ayaklanması

Mısır`da sömürgeleşmeye karşı Arabi Paşa önderliğinde 1882 yılında çıkan ayaklanmadır. Slogan olarak "Mısır Mısırlılarındır" kullanılmıştır.== Hazırlayan Ortam ==19.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: arabi paşa ayaklanması, í–ksüz maddeler (ekim 2006), 1869, 1882, almanya, bağlantı tanıtmak, fransa, ii. abdülhamit, mısır, osmanlı devleti, süveyş kanalı
Arabi Paşa Ayaklanması
Arabi Paşa Ayaklanması
} Mısır`da sömürgeleşmeye karşı Arabi Paşa önderliğinde 1882 yılında çıkan ayaklanmadır. Slogan olarak "Mısır Mısırlılarındır" kullanılmıştır.

Hazırlayan Ortam

19. yüzyılda Osmanlı Devleti içinde hemen hemen özerk bir duruma sahip olan Mısır, 1860`ları izlayarak gelişmeye başlamış ve içinde bulunduğu imparatorluktan daha zengin duruma gelmişti. Mısır`da yönetim ve adalet sistemi yenileştirilmiş, 1869`da Süveyş Kanalı açılmış, Kızıldeniz`de deniz ticareti gelişmiş, demiryolları yapılmaya başlanmış ve pamuk ihracatı artmıştı. Mısır, dünya ekonomisi içine girmişti.

Mısır`da bu gelişmelerin sonucu olarak kabul edilebilecek olan Batı karşıtı ulusçu hareket 1882 yılında Arabi Paşa`nın yükselişiyle başladı. 1869 yılında Süveyş Kanalı`nın açılıp, Kanal Şirketi`nin kurulmasıyla sömürgeci devletlerin bu ülkedeki faaliyetleri yoğunlaştı. Mısır, savaşa dahi gerek duyulmadan yarı sömürge haline gelme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Dış güçlere karşı mücadele etmekte olan Ulusal Liberal Parti bu sömürgeleşmeye karşı çıktı. Mısır Hidivi İsmail Paşa`nın modernleşme yönündeki faaliyetlerinden hoşlanmayan İngiltere ve Fransa`nın baskısıyla Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit, İsmail Paşa`yı görevinden aldı ve yerine İngiltere ve Fransa yandaşı Tevfik Paşa`yı getirdi. Bu durum Arap milliyetçilerinin, Ulusal Liberal Parti`nin önde gelenlerinden Arabi Paşa`nın liderliğinde ayaklanmaları sonucunu vermiştir.

Arabi Paşa`nın Destekçileri

Birbirinden farklı dört unsur Arabi Paşa`nın çevresinde toplanmıştır:

  • Batı örneği anayasa ve bunun yol açacağına inandıkları canlanmayı bekleyen küçük liberal reformcular.
  • Hristiyanlığın yayılmasından ve yönetici sınıfının dini ihmalciliğinden tedirgin olan tutucu Müslümanlar.
  • Ülkeden yabancıları atmak bahanesiyle eski ekonomik ayrıcalıklarını korumak için mücadele eden hoşnutsuz toprak sahipleri.
  • Batılı güçler tarafından uygulanan "askerlik örgütünü asker sayısını azaltarak yeniden düzenleme" politikası altında ezilen albaylar.


Aynı amaçta birleşmiş görünselerde bu birbirlerinden çıkarları temelde çok farklı olan grupların varlığı Mısır politikasını Nasır dönemine kadar sürekli etkileyecektir.

Ayaklanma

Milliyetçileri susturmak amacıyla Arabi Paşa bir ara savunma müsteşarlığına ve sonra bakanlığa kadar yükseltilmişse de özellikle İskenderiye kentindeki gerginlik yabancılara karşı gösteriler ayaklanmaya dönüşmüştür. çıkmasına neden olmuştur.

Sonuçlar

Bu ayaklanma İngilizlerce Mısır`ı işgal için bir bahane olarak kullanılmıştır. Bu ayaklanmayı takiben İskenderiye topa tutulmuş ve 1882 yılında Mısır`ın tümü İngiliz birlikleri tarafından işgal edilmiştir.

Mısır yarı-sömürge durumuna düşmüştür. İngiltere bu rejimi 1914 yılına kadar sürdürmüş ve Osmanlı Devleti Birici Dünya Savaşı`na Almanya`nın yanında girince İngiltere bu devleti koruyuculuğu altına almıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

í–ksüz maddeler (ekim 2006) 1869 1882 almanya bağlantı tanıtmak fransa ii. abdülhamit mısır osmanlı devleti süveyş kanalı
...

Okuma Önerileri

Paşa
2 yıl önce

Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.

Salih Reis (Paşa)
3 yıl önce

Salih Reis (Paşa) büyük Osmanlı amirallerinden. Doğum târihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Çanakkale veya Edremit yakınlarındaki Kazdağ

Paşa, Şişli
3 yıl önce

Paşa, İstanbul'un Şişli ilçesinde, Feriköy Mezarlığı'nın kuzeyinde, Piyalepaşa Bulvarı'nın doğusunda mahalle.

Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
Arabi Paşa Ayaklanması
3 yıl önce

Mısır`da sömürgeleşmeye karşı Arabi Paşa önderliğinde 1882 yılında çıkan ayaklanmadır. Slogan olarak "Mısır Mısırlılarındır

Arabi Paşa Ayaklanması, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), 1869, 1882, Almanya, Bağlantı tanıtmak, Fransa, II. Abdülhamit, Mısır, Osmanlı Devleti, Süveyş Kanalı
Paşa paşa
3 yıl önce

Ahmet Tosun Paşa
2 yıl önce

Ahmet Tosun Paşa veya Kavalalı Tosun Paşa ya da kısaca Tosun Paşa (''d. 1794 - ö. 1816, Osmanlıca: طوسون پاشا, Arapça: طوسون ب

Arabi Paşa
3 yıl önce

Arabi Paşa Mısır’ın on dokuzuncu yüzyıl savunma bakanlarından. Mısır’ın İngilizler tarafından 1882’de işgaline sebep olan ayaklanma

Bey (paşa) gibi yaşamak
3 yıl önce

Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.