Antakya Prensliği

Antakya Prensliği Birinci Haçlı seferi sonrasında Antakya kenti civarında Haçlılar tarafından kurulmuş bir devletti.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: antakya prensliği, 1097, 1098, 1100, 1144, 1187, 1190, 1254, 1260, 1268, 3 temmuz
Antakya Prensliği
Antakya Prensliği
Antakya Prensliği Birinci Haçlı seferi sonrasında Antakya kenti civarında Haçlılar tarafından kurulmuş bir devlet.

Kuruluşu

Birinci Haçlı seferi sırasında Anadolu`yu baştan başa geçen Haçlı orduları Ekim 1097`de Tarantolu Boemondo`nun kumandası altında Antakya`yı kuşattılar. Surlarla çevrili olan Antakya bütün kış boyunca kuşatmaya dayandı. Ancak 3 Temmuz 1098`de Haçlılar kente girebildiler ve kentin bütün Müslüman halkını toplu bir katliamla öldürdüler. Selçukluların Musul atabeyi Kerboğa 4 gün sonra kente ulaştıysa da kenti Haçlılardan geri alamayarak geri döndü. Tarantolu Boemondo, kendini I. Boemondo adı altında kendisini Antakya Prensi ilan etti. 1100 yılında I. Boemondo Danişmendlilerin eline esir düştü. Ancak yerine geçen yeğeni Tancredi Tarsus ve Lazkiye`yi Bizanslılardan alarak Antakya Prensliğinin sınırlarını genişletti.

12. yüzyıl

1144 yılında komşu bir Haçlı devleti olan Urfa Kontluğu I. İmadeddin Zengi`nin eline geçti. Zengi`nin oğlu Nureddin Mahmud Antakya`yı da kuşattı. Ancak Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos`la işbirliği yapan Antakya Prensliği Zengiler`in tehditine başarıyla dayandılar.

1187 yılında Antakya Prensliği Kudüs`teki Haçlı devleti ele geçiren Selahaddin Eyyubi`nin tehditiyle karşı karşıya kaldı. Ancak İtalyan şehir-devletlerinin gönderdiği donanma kentin Selahaddin`in eline geçmesini önledi. Antakya Prensliği Üçüncü Haçlı seferi`ne katılmadı. Ancak bu dönemde büyük güçlüklerle Antakya`ya ulaşan Alman Haçlı ordusu 1190 yılında Anadolu topraklarında hayatını kaybeden kral Friedrich Barbarossa`nın cesedini Antakya`da toprağa gömdüler.

Yıkılışı

1254 yılında Antakya Prensi VI. Boemondo Kilikya Ermeni Devleti`nin prensesi Sibilla ile evlenerek iki devlet arasındaki çatışmalara son verdi. Ancak her iki devlet te gücünü kaybetmiş, Moğollarla Memlükler arasındaki çekişmelerin ortasında kalmışlardı. Nihayet 1260 yılında Moğollarla Memlükler arasında yapılan Ayn Calut Savaşı`nı Memlükler kazanınca, Memlük Sultanı Baybars gözünü Antakya Prensliği`ne dikti. Baybars 1268 yılında Antakya`yı eline geçirerek Antakya Prensliği`nin varlığına son verdi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1097 1098 1100 1144 1187 1190 1254 1260 1268 3 temmuz
...

Okuma Önerileri

Prens
2 yıl önce

Prens, Avrupa hanedanlarında kral olmayan erkek üyelere verilen genel soyluluk unvanıdır. Osmanlı'daki şehzade unvanına denk gelir.

Prens, Niccolo Machiavelli, Prens (Kitap), Prens (unvan), Anlam ayrım
Habib-i Neccar Camii
2 yıl önce

Antakya’da bulunan tarihi cami. Anadolu’da yapılan ilk camii olarak bilinir.

Habib-i Neccar Camii, 1098, 1099, 636, Antakya, Haçlı Seferleri, Hz. í–mer, Hz. İsa, Kuran, Osmanlı Devleti, Pavlos
Palu, Elazığ
2 yıl önce

Palu, Elazığ`ın bir ilçesidir. 2`si kasaba, diğeri merkez olmak üzere 3 belediye, 35 köy ve onlara bağlı 30 mezradan oluşmaktadır.Doğuda B

Palu, Elazığ, 2000, Abbasiler, Akkadlar, Akkoyunlular, Alacakaya, Alacakaya, Elazığ, Arıcak, Arıcak, Elazığ, Asur, Ağın, Elazığ
Harran Savaşı
1 yıl önce

Bilgi Kutusu Savaş

Harran Savaşı, 1104, 7 Mayıs, Artuklu Beyliği, Birinci Haçlı seferi, Cizre, Haçlılar, Kilikya, Lazkiye, Mardin, Musul
Haçlı devletleri
2 yıl önce

Haçlı devletleri, 12. ve 13. yüzyıllarda Orta Doğu ve Anadolu'da Haçlılar tarafından kurulmuş devletlerdir.

Haçlı devletleri, 1098, 1099, 1104, 1109, 1144, 1192, 12. yüzyıl, 1215, 1261, 1268
Ortaçağ
1 yıl önce

Ortaçağ, Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 15. yüzyıllar arasını kapsayan dilimin adı. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa tarihi sözkonusu oldu

Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmed, Bizans, İstanbul'un Fethi, Din, Hıristiyanlık, Kilise
Memlük Devleti
1 yıl önce

Memlükler 1250-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye dolaylarında hüküm süren devlet. Memluk, Arapça'da “köle” demektir. Hükümdar ve

Memlük Devleti, Abbasi, Ak Hun İmparatorluğu, Akka, Akkoyunlular, Altınordu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Aristokrasi, Astrahan Hanlığı, Avarlar, Avrupa Hun İmparatorluğu
İpek Yolu
1 yıl önce

İpek Yolu, en ünlü ticaret yollarından biridir. Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü

ݝpek Yolu, ݝpek Yolu
Haçlı Seferleri
1 yıl önce

Haçlı Seferleri Alm. Kreuzzüge (pl), Fr. Les Croisades (f.pl), İng. The Crusades. Papalığın teşvikiyle Hıristiyan Avrupalıların Müslümanl

Haçlılar, Hristiyanlar, Müslümanlar, İslamiyet, Kudüs, Roma, Papa, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Bizans İmparatorluğu
Hatay tarihi
2 yıl önce

Hatay, Hititlerin bir toprağıydı Hitit imparatorluğunun yıkılışından az önce bu bölgede bağımsız bir Hitit devleti kuruldu. Başkenti Ze

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.