Ahmet Paşa Antlaşması

Ahmet Paşa Antlaşması 10 Ocak 1732 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:# Kafkasya Osmanlılara verildi.# Batı İran ve Azerbaycan İranlılarda kaldı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: ahmet paşa antlaşması, ahmet paşa antlaşması
Ahmet Paşa Antlaşması 10 Ocak 1732 tarihinde Osmanlı DevletiyleSafevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

  1. Kafkasya Osmanlılara verildi.
  2. Batı İran ve Azerbaycan İranlılarda kaldı.
  3. Güneyde Kasr-ı Şirin sınırı değişmedi.
  4. Kuzeyde Aras Irmağı iki ülke arasında sınır yapıldı.


Bu antlaşma, Osmanlı Devletinde sadrazamın, İran’da da Şah’ın değişmesine sebep olmuştur. Fakat uzun vaded bu antlaşma ne Osmanlı Devletini ne de İranlıları tatmin etti ve iki ülke arasındaki çatışmalar 1746 yılına kadar devam etti.

...

Okuma Önerileri

Paşa
2 yıl önce

Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.

Paşa, Şişli
3 yıl önce

Paşa, İstanbul'un Şişli ilçesinde, Feriköy Mezarlığı'nın kuzeyinde, Piyalepaşa Bulvarı'nın doğusunda mahalle.

Salih Reis (Paşa)
3 yıl önce

Salih Reis (Paşa) büyük Osmanlı amirallerinden. Doğum târihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Çanakkale veya Edremit yakınlarındaki Kazdağ

Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
Trablusgarp Eyaleti
3 yıl önce

Trablusgarp Eyaleti veya Trablusgarp Beylerbeyliği, (Arapça:ايالة طرابلس الغرب) Osmanlı Devleti eyaletidir. Osmanlı Devleti'nde ik

Ahmet İzzet Paşa
3 yıl önce

Ahmet İzzet Paşa (1864 - 1937) Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa kabine

Ahmet ݝzzet Paşa, Ahmet ݝzzet Paşa
Furgaç Ahmed İzzet Paşa
3 yıl önce

Ahmet İzzet Paşa VI. Mehmet Vahdettin saltanatında 14 Ekim 1918 - 1 Kasım 1918 tarihleri arasında yirmisekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osman

Furgaç Ahmed ݝzzet Paşa, Furgaç Ahmed ݝzzet Paşa
Reşid Akif Paşa
3 yıl önce

Reşid Akif Paşa ya da Mustafa Salih (1863-1920) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet ada

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
2 yıl önce

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1635 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşa'nın vasiyeti üzerine, Sultan Dördüncü Mehmed ta

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
Ahmet İzzet Furgaç
3 yıl önce

Ahmet İzzet Paşa ya da Soyadı Kanunu'yla benimsediği adıyla Ahmet İzzet Furgaç, (Nasliç, Manastır, 1864 – İstanbul, 31 Mart 1937), I. Dün

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.