Ahmed İzzet Paşa

Ahmet İzzet Paşa (1864 - 1937) Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırı olarak görev aldı. Mustafa Kemal ile Bilecik görüşmesini yaptı. Bilecik'ten Ankara'ya gelen Paşa, Mustafa Kemal'e, daha sonra kurulacak olan İstanbul Hükümetlerinde görev almayacağına dair söz vermesine rağmen sözünde durmadı. İki tarafı memnun etmeye çalıştığını sanan Paşa, halife taraftarlığını hayatının son

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: ahmed i̇zzet paşa, ahmed i̇zzet paşa
Ahmed İzzet Paşa
Ahmed İzzet Paşa
...

Okuma Önerileri

Izzet
2 yıl önce

İzzet Paşa
3 yıl önce

Ahmed İzzed Paşa ya da Cumhuriyet dönemindeki adıyla Ahmet İzzet Furgaç, (Nasliç, Manastır, 1864 – İstanbul, 31 Mart 1937), I.

Ahmed İzzet Paşa, 14 Ekim, 1918, 1 Kasım, 8 Kasım, Ahmed Tevfik Paşa, Ali Rıza Paşa, Damat Ferid Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Hulusi Salih Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa
Ahmed İzzet Paşa
3 yıl önce

Ahmet İzzet Paşa (1864 - 1937) Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa kabine

Ahmed ݝzzet Paşa, Ahmed ݝzzet Paşa
Furgaç Ahmet İzzet Paşa
3 yıl önce

Ahmed İzzed Paşa ya da Cumhuriyet dönemindeki adıyla Ahmet İzzet Furgaç, (Nasliç, Manastır, 1864 – İstanbul, 31 Mart 1937), I.

Ahmed İzzet Paşa, 14 Ekim, 1918, 1 Kasım, 8 Kasım, Ahmed Tevfik Paşa, Ali Rıza Paşa, Damat Ferid Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Hulusi Salih Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa
Çaycı İzzet Paşa
3 yıl önce

1819'da Edirne'de doğmuştur (2, 9). Küttaptan Ahmet Hamdi Efendi'nin oğludur. Dedesi Halkacıoğlu Halil Ağa'dır.

İzzet Mehmed Paşa (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Osmanlı devleti sadrazamları içinde şunlar "İzzet Mehmed Paşa" olabilir:*İzzet Mehmed Paşa - 4 Ağustos 1774 - 6 Temmuz 1775 ve 20 Şubat 1781

Hasan İzzet Arolat
3 yıl önce

Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa
3 yıl önce

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (d. 1743, Safranbolu - ö.18 Eylül 1812 Manisa) III.

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa, 15 Mayıs, 1773, 1774, 1775, 1781, 1782, 1794, 1798, 1800, 1804
Arap izzet holo paşa
3 yıl önce

Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa
3 yıl önce

Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa (1792, Darende - 7 Mart 1855, İstanbul), II.

Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa, 14 Aralık, 1828, 1829, 1841, 1842, 24 Ekim, 28 Ocak, 30 Ağustos, Abdülmecit, Alemdar Mustafa Paşa
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.