Aenesidemos

Aenesidemos Pyrrhon kuşkuculuğunu savunan Antik Çağ Yunan filozofu.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: aenesidemos, ahlak, algı, antik çağ, diyalektik, duyu, kuşkuculuk, kültür, pyrrhonculuk, akademia, tropos
Pyrrhon kuşkuculuğunu savunan Antik Çağ Yunan filozofu.

Savunumları

Akademia`nın kuşkucu filozofu Aenesidemos, bu okulun kuşkuculuk öğretisi ile uyuşamamış ve Pyrrhonculuğa yönelmiştir. Kuşkuculuğun temel ifade biçimi olan "epokhe" (yargıdan kaçınma) ile bilginin olanaksızlığı üzerine geliştirdiği "tropos" (diyalektik uslamlama) öğretileriyle Pyrrhoncu kuşkuculuğun kuramsal yapısını düzenlemiştir.

"Tropos"lar

  1. Farklı hayvanlar aynı nesneyi farklı algılar.
  2. Farklı insanlar aynı nesneyi farklı algılar.
  3. Duyu organlarının farklılığı, nesneler üzerine farklı yargılarda bulunulmasına sebep olur.
  4. Algılayanı etkileyen çeşitli koşullar nesnelerin olduğundan başka türlü algılanmasına sebep olur.
  5. Algılayan tarafından algılanan nesnenin bulunduğu konum, sonuçlara varmada farklılık yaratır.
  6. Nesneler duyuları asla kendi başlarına etkilemezler; insanın algıladığı son şey hiçbir zaman nesnenin saf hali değildir.
  7. Nesnenin sayısı ya da miktarı, sonuçlara varmada farklılık yaratır.
  8. Algılayan ile algılanan arasındaki özel bağlar, algılanan hakkında yanlış fikirler verebilir.
  9. Algılanan şeyin oluşma sürecinin uzunluğu algıyı etkiler.
  10. Algılayanın edinmiş olduğu eğitim, kültür ve ahlak anlayışı algıyı etkiler.


İç BağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

ahlak algı antik çağ diyalektik duyu kuşkuculuk kültür pyrrhonculuk akademia tropos
...

Okuma Önerileri

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.