Abdurrahman Nureddin Paşa

Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: abdurrahman nureddin paşa, 12 temmuz, 1833, 1882, 1891, 1893, 1895, 1912, 2 mayıs, abdurrahman nurettin paşa, ahmed arifi paşa
Abdurrahman Nureddin Paşa
Abdurrahman Nureddin Paşa
Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Ailesi köken olarak Germiyanoğulları Beyliği'ni kuran Germiyanoğulları ailesine mensuptu. Babası Hacı Ali Paşa, oğlunun iyi bir eğitim almasını sağlamış; daha sonra da idari işlerin inceliklerini öğretmiştir. Paşa, bazı küçük memurluklardan sonra, Şumnu, Varna ve Niş mutasarrıflıkları ile Prizren, Tuna, Ankara, Diyarbakır ve Bağdat Valiliklerinde bulunmuş, Sadrazam Küçük Mehmet Sait Paşa'nın yerine kısa bir süre Başvekil olmuştur. Mısır Meselesi'ne ilişkin görüşleri II. Abdülhamit tarafından paylaşılmadığı için sadaretten azledilmiştir. 1882-1891 yılları arasında 9 yıl boyunca Kastamonu valiliği yapmış, görev süresi boyunca günümüze kadar gelen eserler bırakmıştır. Bunlar arasında bir liman şehri ve ticaret merkezi olarak İnebolu ve Kastamonu Lisesi başta gelmektedir. İzmir (Kasım 1891 - Mayıs 1893) ve Edirne valiliklerinden sonra 1895'den itibaren 12 yıl süreyle Adliye Nazırlığı görevini yürütmüştür. Kariyeri boyunca dürüstlüğüyle tanınmıştır.

1912'de İstanbul'da vefat etmiştir. Tanınmış Türk müzikoloğu Hüseyin Sadeddin Arel kızı Pakize Hanım'la evlenmiş olup, damadıdır. Damadının oluşturduğu muazzam kütüphaneyi bulunduran konağı İstanbul'un işgali sırasında Fransızlarca kasıtlı olarak yakılmıştır. Abdurrahman Nurettin Paşa, ayrıca, Türk Sanat Müziği üstadı Münir Nurettin Selçuk'un dayısıdır

Dış bağlantılar}

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

12 temmuz 1833 1882 1891 1893 1895 1912 2 mayıs abdurrahman nurettin paşa ahmed arifi paşa
...

Okuma Önerileri

Nureddin
3 yıl önce

== Nureddin Bey (NUR SOFU) ==Nur Sofu; Karaman aşiretinin beyi (reisi) “Karamanoğulları” dev-letinin kurucusudur. Karamanlılar`ın, Oğuzlar`

Nureddin, Doğan Atlay, ,
Nureddin Cerrahî
3 yıl önce

Hz. Pir Nûreddîn Cerrâhî'nin İsmi Muhammed olup, babasınınki Abdullah'tır. 1671 (H.

Nureddin Cerrahİ®, Din, Taslak, Safer Dal, Muzaffer Ozak
Nureddin Cerrahi
3 yıl önce

Nureddin Cerrahi evliyanın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Abdullah'tır. 1671 (H.1082) senesinde İstanbul'da Cerrahpaşa Camiinin karşısınd

Nureddin Cerrahi, 1678, 1689, 1690, 1720, 1721, Cerrahilik, Din, III. Ahmet, Karagümrük, Kişi
Abdurrahman Paşa
3 yıl önce

Abdurrahman Nurettin Paşa (Osmanlıca: عبدالرحمن نور الدين پاشا‎; (d. 1833, Kütahya - ö.

Abdurrahman Nureddin Paşa, 12 Temmuz, 1833, 1882, 1891, 1893, 1895, 1912, 2 Mayıs, Abdurrahman Nurettin Paşa, Ahmed Arifi Paşa
Abdurrahman Nurettin Paşa
3 yıl önce

Abdurrahman Nurettin Paşa (Osmanlıca: عبدالرحمن نور الدين پاشا‎; (d. 1833, Kütahya - ö.

Abdurrahman Nureddin Paşa, 12 Temmuz, 1833, 1882, 1891, 1893, 1895, 1912, 2 Mayıs, Abdurrahman Nurettin Paşa, Ahmed Arifi Paşa
Nureddin Zengi
3 yıl önce

Nureddin Mahmud, 1118, 1146, 1150, 1168, 1174, 15 Mayıs, Anadolu Selçuklu, Arapça, Atabeg, Fatımiler Devleti
Nureddin el Cerrahi
3 yıl önce

Nureddin Cerrahi (Pir-, Şeyh-, Nûreddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el İstanbulî el Cerrâhî) (d. 1678, İstanbul - ö.

Nureddin Cerrahi, 1678, 1689, 1690, 1720, 1721, Cerrahilik, Din, Hz. Muhammed, III. Ahmet, Karagümrük
Nureddin coşan
3 yıl önce

Nureddîn Zengi
3 yıl önce

Nureddin el-Atasi
3 yıl önce

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.