Abbasî Devleti

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: abbasiler, 1031, 1075, 1258, 1261, 1517, 632, 661, 750, 754, 762

Abbasi Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Abbasiler


İlgili konuları ara

abbasiler 1031 1075 1258 1261 1517 632 661 750 754 762

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Abbasî Devleti
3 yıl önce

Abbasiler, 1031, 1075, 1258, 1261, 1517, 632, 661, 750, 754, 762
Misyonerlik
1 yıl önce

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “gör

Misyonerlik, Bizans İmparatorluğu, Din, Latince, Mevlana, Musevilik, Orta Çağ, Osmanlı İmparatorluğu, Pavlus, Said Nursİ®, Sihizm
çu
2 yıl önce

Çu halkı MÖ 1050 ile 249 tarihleri arasında varlığını sürdürmüş Ön Türkler (Prototürkler) toplulukların biri.Çu diye de yazılır.<

Çu, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Astrahan Hanlığı, Asya Avar Devleti, Avrupa Avar İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği
Konsolosluk
3 yıl önce

Konsolosluk Yabancı memleketlerde, ülkesinin ticari menfaatlarını koruyan ve diplomatik olmayan çeşitli resmi vazifeleri ifa eden resmi dairele

Konsolosluk, Noterlik, Diplomati
Kara kuvvetleri
2 yıl önce

Kara Kuvvetleri târihin bilinen ilk devirlerinden îtibâren Türkler, bilhassa orduya ve eğitime önem vermişler, bu ordular sâyesinde târihte d

Kara Kuvvetleri, Askeriye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ordu, Taslak
Kalecik
1 yıl önce

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara (il) İline bağlı ilçe olan Kalecik'in doğusunda Sulakyurt, güneyinde Kırıkkale ve Elmadağ, batısında Çubu

Kalecik, Kalecik, Ankara, Kalecik (yapı), Anlam ayrım
Memluk
3 yıl önce

Memlük Devleti, kölelikten gelen Türk askerlerin oluşturduğu bir askeri aristokrasi devletidir.

Memlük Devleti, Abbasi, Ak Hun İmparatorluğu, Akka, Akkoyunlular, Altınordu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Aristokrasi, Astrahan Hanlığı, Avarlar, Avrupa Hun İmparatorluğu
Telhis
3 yıl önce

Telhis Osmanlı Devletinde sadrazamların bir konu hakkında padişaha bilgi vermek ve nasıl davranacağı hususunda ondan emir almak için yazdığ

Telhis, Arapça, Memur, Osmanlı Devleti, Padişah, Sadrazam, Mİ¢beyn Başkİ¢tibi, Paşakapısı
Imza
2 yıl önce

Alm. Usterschrnt (f); Unterzeichnung (f), Fr. Signature (f), İng.

Veliaht
2 yıl önce

Veliaht, monarşi ile yönetilen ülkelerde hanedan üyesi olan tahtın gelecekte sahibi olacak kişiye verilen addır. Birçok monarşide veliahtlar