Şehzade Selim

Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim, 12 Haziran, 1470, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520, 15 Eylül

İlgili konuları ara

yavuz sultan selim 10 ekim 12 haziran 1470 1512 1514 1515 1516 1517 1520 15 eylül
...

Okuma Önerileri

Amasya tarihi eserler ve turizm bilgileri
2 yıl önce

Amasya eski hüviyetini koruyabilen nadir bir ilimizdir. Tarihi eserleri ve turistik yerleri oldukça fazladır. Şehirdeki tarihi eserlerin en meşhu

Bursa tarihi eserler ve turistik bilgiler
1 yıl önce

Bursa ili baştan başa bir târih hazînesidir. Ülkemizin İstanbul’dan sonra târihî eser bakımından en zengin ilidir. Osmanlılar, Selçu

Edirne tarihi eserler ve turistik bilgiler
2 yıl önce

Edirne, İstanbul ve Bursa’dan sonra târihî eser zenginliği bakımından üçüncü ilimizdir.Geçirdiği iki büyük yangın, zelzele ve dö

İstanbul tarihi eserler ve turistik bilgiler
1 yıl önce

İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazılar

Mirim Çelebi
3 yıl önce

Asıl adı Mahmut olup, 16. Yüzyılda yaşamış, tanınmış Osmanlı matematik ve astronomi alimlerindendir. Dedesi ünlü Ali Kuşçu'dur.

Seydi Ali Reis
2 yıl önce

Seydi Ali Reis (1498 - 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti'nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştir

Seydi ali reis, Seydi ali reis
Kahramanmaraş tarihi
2 yıl önce

Anadolu’da çok eski devirlerde kurulmuş şehirlerden biri olan Maraş, çeşitli târihî hâdiselere sahne olmuştur. M.Ö.

Konya tarihi
3 yıl önce

Konya çok eski bir yerleşim merkezidir. M.Ö.

Alemdar Mustafa Paşa
2 yıl önce

Alemdar Mustafa Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Rusçuklu Hasan Ağa’nın oğlu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Yeniçeri ocağından yetişt

Alemdar Mustafa Paşa, Alemdar Mustafa Paşa
Lala Mustafa Paşa
3 yıl önce

Lala Mustafa Paşa, III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı dev

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.