--}}

Zul-Kifl

düzenle|Mart 2007 Zulkifl Kur`an`da adı geçen peygamberlerden biri.

Kur`an`da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: "İsmail, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. şüphesiz onlar salih olanlardandı" (el-Enbiya, 21/85, 86).

í‚yette geçen "Zülkifl" adi değil lakabıdır ve "nasib ve kısmet sahibi" anlamına gelir. Fakat burada dünyevi zenginliği değil, onun üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yahudiler O`nun, israiloğullarının esareti sırasında peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur ırmağı yakınlarında bir bölgede yapan Hereksel olduğunu iddia etmişlerdir. í‚limlerin bir kısmı da onun Eyyub (a.s)`in kendisinden sonra peygamber olan Bişr adındaki oğlu olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu görüşlerin hiç biri kesinlik derecesine sahip değildir.

Zülkifl (a.s)`in peygamber olmadığı söyleyenler olmuşsa da, alimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul olan görüş de budur (el-Kurtubi, el-Cami`li Ahkami`l-Kur`an, Kahire 1967, XI, 327 vd.; el-Alusi, Ruhu`l-Meani, Beyrut t.y., XVII, 82; el-Mevdudi, Tefhimu`l-Kur`an, İstanbul 1991, III, 327).

Yüce Allah Eyyub (a.s)`in kıssasını arz ettikten sonra, peygamberlerinden bazılarını anmış ve onları övmüştür. insanları tevhide çağıran, Allah`ın sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberden biri de, Zülkifl (a.s)`dir. Bu konudaki ayetlerin meali şöyledir:

"Kuvvetli ve basiretli kullarınız İbrahim`i,İshakı ve Yakub`u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize halis (kul) yaptık. Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır. İsmail`i, Elyesa`i, Zülkifl`i de an. Hepsi de iyilerdendir" (Sad, 38/45, 46, 47, 48).

Taberi`de yer alan bir rivayete göre Zülkifl (a.s) Şam`da otururdu. Oradaki halkı Allah`a inanmaya, O`na ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırdı ve orada vefat etti (et-Taberi, Tarih, Mısır 1326, I, 167). Peygamberler Islam ve Kur`ana göre

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.