Zimmi

Zimmî İslâm devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim kişilerdir. Zimmîlerin can, mal ve namus güvenliği, uyrukluğuna girdikleri İslâm devleti tarafından sağlanır. Buna karşılık zimmîler de devlete cizye vermekle yükümlüdürler.

Zimmi İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim kişilerdir. Zimmilerin can, mal ve namus güvenliği, uyrukluğuna girdikleri İslam devleti tarafından sağlanır. Buna karşılık zimmiler de devlete cizye vermekle yükümlüdürler.

tarih-taslak

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.