--}}

Zela Savaşı

Zela Savaşı, 2 Ağustos M.Ö 47 tarihinde Zela (bugünkü Tokat`ın Zile ilçesi)`da Roma Cumhuriyeti`nin Julius Sezar ile Pontus Kralı VI. Mitridates`in oğlu II. Farnakes arasında gerçekleşen muharebe.

Mısır`ın fethinden sonra Sezar`a Küçük Asya`ya yolladığı Kalvinus`un II. Farnases tarafından yenildiğine dair bildiri ulaştı.

Haziran M.Ö 47`de Sezar Mısır`dan hareket edip Pompeius`un hakimiyeti kurmuş olduğu Suriye ve Kilikya ile olan ittifakı güçlendirerek Pontus`a doğru ilerledi. 2 Ağustos`ta Zela`da Farnakes`in ordusunu yendi.

Zela Savaşı`ndaki zaferi anlatan ``Veni, vici, vidi`` sözleri (Türkçe: Geldim, gördüm, yendim) sözleri yazarak Roma`da bulunan yardımcısı Gaius Matius`a gönderdi.

Sezar, savaştan sonra kısa süre Roma`da kalıp 1 yıllık diktatörlüğe getirildi ve Afrika seferinde Katō başta olmak üzere Cumhuriyetçi`yi yendikten sonra 10 yıllık diktatör oldu.

Dış bağlantıSavaş-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.