Yeniçeri Bayrakları

Yeniçerilere has bayraklardır. İmam-ı Azam Bayrağı, Hacı Bektaş Bayrağı, Ağa Sancağı, Alay Bayrağı, Kethuda Bayrağı, Başçavuş, Baş Yayabaşı, Baş Bölükbaşı, Bölük ve Orta Bayrağı gibi adlarda verilirdi.

Yeniçerilere has bayraklardır. İmam-ı Azam Bayrağı, Hacı Bektaş Bayrağı, Ağa Sancağı, Alay Bayrağı, Kethuda Bayrağı, Başçavuş, Baş Yayabaşı, Baş Bölükbaşı, Bölük ve Orta Bayrağı gibi adlarda verilirdi.

İmam-ı Azam Bayrağı, beyaz ipekten olur, üzerinde de sırma ile "İnna Fetahnaleke" ayeti işli bulunurdu. Bu bayrak daima en önde gider, sünniliğe işaret ederdi. Hacı Bektaş Bayrağı, düz beyaz, alay bayrakları ise çatallıdır. Bölük ve Orta Bayrakların yarısı sarı, yarısı kırmızı olurdu. Yeniçeri Ağası'nın bayrağı da bu renklerden olup farkı Zülfikar işlemesiydi.

acaip bir çelişki yazılmış burda sünnilik ile uzaktan yakından alakası yoktun yeniçerilerin söylediğiniz yanlışkere yanlıştır neden deseniz, bektaşi gülbenkleri okuyan bir ordu Bektaşi Tarikatına bağlı olan bir ordu ve zülfikarı şiar edinen bir ordu nasıl oluyorda sünniliği temsil ediyor bu çelişkiyi düzeltmek istedim.

Ayrıca madem sünniliği temsil ediyorduda neden kapatma gerekçelirinde kızılbaş oldukları için devlete isyan edüp dururlardı diye yazılı ya ne yapmak istiyorsunuz bunu bir analasak birde bilim adamı diye geçinirsiniz.

Kaynaklar

* Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yeniçeri Bayrakları ilgili konular

 • Orta

  Orta aşağıdaki anlamlara gelebilir. Orta - Çankrı'nın bir ilçesi.
 • Yeniçeri Ocağı

  Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa
 • Yeniçeri Ağası

  Yeniçeri Ağası Osmanlı Devlet'inde Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli askeri, günümüzün Orgenarali idi. Yeniçeri Ağası'nın Başken
 • Hacı Bektaş-ı Veli

  Hacı Bektaş-ı Veli (1281 - 1338) Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan , Hacı Bektaş-ı Veli Horasan'ın Nişabûr şehrinde 12
 • Yeniçeriler

  Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Os
 • Murad Paşa (Kara)

  Murad Paşa (Kara) On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Arnavut asıllıdır. Devşirme olarak yeniçeri ocağına alındı.
 • Hacı Bektaş Ocağı

  Hacı Bektaş Ocağı Yeniçeri Ocağına verilen isim
 • Yeniçeri Bayrakları

  Yeniçerilere has bayraklardır. İmam-ı Azam Bayrağı, Hacı Bektaş Bayrağı, Ağa Sancağı, Alay Bayrağı, Kethuda Bayrağı, Başçavuş, Ba
 • Yeniçeri Serdarı

  Osmanlı Devleti XVI. asra kadar şehirlerin asayiş ve düzeninden subaşıları ve onlara yardım eden yatakçıları sorumlu tutmuştu. Ancak, 1558
 • Nişli Mehmed Paşa

  Nişli Mehmet Paşa (d.?, Niş - ö. 1771, Yergöğü). 1763-1764 döneminde kaptan-ı derya ve birçok askeri görev ve eyalet valiliği yapmış ol