--}}

Yaratılışçılık

:``"Yaratılışçılık" genel olarak köken inançları altında, veya [http://en.wikipedia.org/wiki/Traducianism Traducianism] kavramına alternatif olarak değerlendirilebilir.``

``"Yaratılışçılık" genel olarak köken inançları altında, veya Traducianism kavramına alternatif olarak değerlendirilebilir.``
Yaratılışçılık, insanlığın, yaşamın, Dünya`nın ve Evren`in, hepberaber ve tümlük içinde, varlığı önceden kabul edilmiş doğaüstü bir tanrı tarafından yaratıldığına olan inançtır harvnb|Hayward|1998|p=11. Evren`in ve insanın Yehova, Tanrı veya Allah tarafından yaratılışından Tanah`ta, Eski Ahit`te ve Kur`an`da bahsedilir.

Tanah hemen hemen Eski Ahit`le aynı olduğu için Hristiyanlıktaki ve Musevilikteki yaratılış kavramı aynıdır. Kitab-ı Mukaddes`te yaratılıştan Tekvin kısmında bahsedilir harvnb|Numbers|1992|p=xi, 299, ``Abusing Science: The Case Against Creationism`` by Philip Kitcher. Bu terim tanrıcı evrime yer veren inanca sahip kişilerle iletişimde karışıklık yaşanmaması için zaman zaman ``dini yaratılış`` veya ``kitabi yaratılış`` olarak da ifade edilir harvnb|Hayward|1998|p=11. Bu madde kapsamında ``yaratılış`` kelimesi "belli bir doğaüstü eylem sonucu yaratılış"ı ifade etmek için kullanılacaktır.

Yaratılış kuramını savunan akımlar

``Yaratılış`` kavramının en sıkı ilişki içerisinde olduğu Hıristiyanlık kolu Köktenci Hıristiyanlıktır. Bu kolda Tekvin`in yaşam türlerinin ortaya çıkışı hakkında mutlak gerçekleri yansıttığı görüşü hakimdir; daha kitap temelli inançlarda ek olarak evrenin ve dünyanın yaşının da yansıtıldığına inanılır. Bu görüş kiliselerde yaygın olan daha mecazi tanrıbilimsel yorumlarla karşıtlık içindedir.Fact|date=March 2007 "``Yaratılışçılık``" çoğu zaman eğitim gibi konularda tanrıcı dünya görüşünün baskın çıkması için yürütülen dini, siyasi veya toplumsal bir girişimi anarken kullanılır.

Yaratılışçılık ile çelişen kuramlar

Dinsel yaratılışçı görüşlere sahip kişiler dini metinlere getirdikleri yorumlarla uyuşmayan bilimsel kuramları reddeder. Yaratılışçıların çoğu tarafından reddedilen kuramlardan en kaydadeğer olanları üzerinde bilimsel görüşbirliği olan evrim, ortak ata, Dünya`nın jeolojik tarihi, güneş sistemimizin oluşumu, ve evrenin kökeni kuramlarıdır.http://www.royalsoc.ac.uk/news.asp?year=&id=4298National Association of Biology Teachers Statement on Teaching Evolution IAP Statement on the Teaching of Evolution Joint statement issued by the national science academies of 67 countries, including the United Kingdom`s Royal Society (PDF file)From the American Association for the Advancement of Science, the world`s largest general scientific society: 2006 Statement on the Teaching of Evolution (PDF file), AAAS Denounces Anti-Evolution Laws

DipnotlarBaşvurulan yabancı kaynaklar

 • Harvard reference
| son = Hayward
| ilk  = James L.
| yıl  = 1998
| başlık  = The Creation/Evolution Controversy : an Annotated Bibliography
| yayımcı = Scarecrow Press/Salem Press 
| sayfa  = 253 
| ID   = ISBN 0-8108-3386-7


 • Harvard reference
| son = Numbers
| ilk  = Ronald L. 
| yıl  = 1992
| başlık  = Creationists: The Evolution of Scientific Creationism
| yayımcı = Alfred A. Knopf, Inc.
| sayfa  = 224
| ID   = ISBN 06741931210-679-40104-0


Yabancı dış kaynaklar

 • Ronald L. Numbers: ``The Creationists`` (University of California Press, 25. November 1993), 458pp, ISBN 0-520-08393-8
 • Anderson, Bernhard W. (editor) ``Creation in the Old Testament`` (ISBN 0-8006-1768-1)
 • Anderson, Bernhard W. ``Creation Versus Chaos: The Reinterpretation of Mythical Symbolism in the Bible`` (ISBN 1-59752-042-X)
 • Ian Barbour ``When Science Meets Religion``, 2000, Harper SanFrancisco
 • Ian Barbour ``Religion and Science: Historical and Contemporary Issues``, 1997, Harper SanFrancisco.
 • Bradshaw, Robert I., "The Early Church & the Age of the Earth"
 • Stephen Jay Gould ``Rocks of Ages: Science and Religion in the fullness of life``, Ballantine Books, 1999
 • Scott, Eugenie C., 1999 (Jul/Aug). The creation/evolution continuum. Reports of the National Center for Science Education 19(4): 16-17,21-23.
 • Batten, Don "It`s not science"


Yabancı ek kitaplar

 • Joel R. Primack and Nancy Ellen Abrams ``In a Beginning...: Quantum Cosmology and Kabbalah``, Tikkun, Vol. 10, No. 1, pp. 66-73
 • Aryeh Kaplan, ``Immortality, Resurrection, and the Age of the Universe: A Kabbalistic View``, Ktav, NJ, in association with the Association of Orthodox Jewish Scientists, NY, 1993


Yabancı dış bağlantılar

overviews of creationism, i.e. all these links are similar because they describe the variety of viewpoints that have been described as creationist. -->


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.