Yahudi

Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.

Yahudi Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.

 1. Hz.Yakub'un 12 Oğlu'ndan Yehuda'nın Soyundan gelenler.
 2. Hz.Süleyman'dan sonra ikiye ayrılan Devlet'in Yehuda Krallığı'na Ait olanının Vatandaşları..
 3. Musevi bir anneden dünyaya gelenler.
 4. İbrani veya Sami kökenli olmayıp sonradan Yahudilik dinine geçenler.

Diğer anlamları

yahudi

Osmanlıca yahudi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî. (Bak: İsrail)Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.(Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa'y ü ameli, sermaye ile mübareze ettirip, fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzâaf riba yapıp bankaları te'sise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. S.)

yahudi

Türkçe yahudi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Jew] adj. Hebrew, Israelite, Jewish n. Hebrew, Jew, Israelite, Yid, Levite, kike, sheeny

yahudi

musa dinine bağlı olan (kimse), musevi. korkak. cimri.

yahudi

Türkçe yahudi kelimesinin Fransızca karşılığı.
Israélite [le][la], Juif/ive [le][la]

yahudi

Türkçe yahudi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Jude, Israelit adj. jüdisch, israelitisch, mosaisch

İlgili konuları ara


Görüşler

 • Haberci Avatar
  Haberci - 11 ay önce

  Genelde çocuklarına Tevrattan isim verirler. Çoğu zaman faydalarıda oluyor. İsrail ve yahudileri ayırmak lazım belkide
  Turkven - - Seymur Tarı başkanlığında Toplam Yönlendirdiği Fon : $ 5.0 milyar (yatırım ve kredi).
  Berra Finansal - D.Benjamin Berra öncülüğünde $ 780 milyon
  Actera Group - İzak Antika liderliğinde yatırımlar: $ 2.8 milyar.
  JLL Gayrimenkul – Avi Alkaş başkanlığında Türkiye’nin önde gelen Gayrimenkul (AVM) Pazarlama ve Mülk Yönetimi.


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yahudi ilgili konular

 • Musevilik

  Allah'ın İsrailoğulları'na Musa Peygamber aracılığıyla bildirdiği din kurallarının bütünü. Tektanrıcı büyük dinlerin en eskisi Musev
 • Ezra

  Ezra (İbranice: עֶזְרָא), M.Ö. 4 - 5. yüzyıllarda yaşamış Yahudi din adamı. İslami kaynaklarda ismi
 • Davud'un Kalkanı

  Davud'un Yıldızı veya İbranice adıyla Davud'un Kalkanı (מָגֵן דָּוִד veya 
 • İsrail Arması

  İsrail'in resmi devlet armasıdır.
 • Yahudi sembolizmi

  Davud Yıldızı
 • Yemen'deki Yahudilerin tarihi

  תֵּימָנִי / ''Temani''
 • Efraim kabilesi

  Efraim kabilesi (İbranice: אֶפְרַיִם / אֶפְרָיִם, ''Efrayim''; Anlam: ''çifte verimlilik''), Tora'da adı geçen On İki İsrail K
 • Malta'daki Yahudilerin tarihi

  Malta'daki Yahudilerin tarihi MÖ 1500'lere dayanır. Her ne kadar nüfusları hiçbir zaman 1000'i geçmediyse de mevcudiyetleri İsrailoğulları'nd
Yahudi
yahudi