--}}

Yaşlı Julia

Yaşlı Julia (d. Ekim M.Ö. 39 - ö. 14), Çağdaşları tarafından Julia Caesaris filia ya da Julia Augusti filia (Latince: <small>IVLIA•CAESARIS•FILIA</small> ya da <small>IVLIA•AVGVSTI•FILIA</small><ref>E. Groag, A. Stein, L. Petersen -, ``Prosopographia Imperii Romani saeculi I, II et III`` (PIR), Berlin, 1933 - I 634</ref>) Roma İmparatorluğu`nun ilk İmparatoru Augustus`un ilk ve tek öz kızı. Augustus muhte

Yaşlı Julia (d. Ekim M.Ö. 39 - ö. 14), Çağdaşları tarafından Julia Caesaris filia ya da Julia Augusti filia (Latince: IVLIAa€¢CAESARISa€¢FILIA ya da IVLIAa€¢AVGVSTIa€¢FILIAE. Groag, A. Stein, L. Petersen -, ``Prosopographia Imperii Romani saeculi I, II et III`` (PIR), Berlin, 1933 - I 634) Roma İmparatorluğu`nun ilk İmparatoru Augustus`un ilk ve tek öz kızı. Augustus muhtelif zamanlarda yakın akrabalarının erkek çocuklarını kendi oğulları olarak evlatlık edinmiştir. Julia, Augustus`un ikinci evliliğini yaptığı Scribonia`dan doğmuştur ve doğumu Augustus`un Livia Drusilla ile evlenebilmek için annesi Scribonia`dan boşandığı güne rastlar. Julio-Claudian Hanedanı |image= |caption=

Hayatı

Erken dönem hayatı

Neredeyse doğar doğmaz Augustus tarafından Roma adetlerine uygun biçimde üzerinde hak iddia edilerek yine Augustus`un boşadığı biyolojik annesinden alındı.Dio Cassius, 48.34.3. Yeterince büyüyünce üvey annesi Livia ile yaşamaya gönderildi ve böylece aristokrat bir Roma`lı kız gibi yetiştireleceği eğitimi başlamış oldu. Augustus, Julia`nın örnek bir kız olmasını istiyordu ve bu da eğitiminin sıkı ve birazda eski moda olacağı anlamına geliyordu. Böylece eğitimine ilaveten, Suetonius`un bize aktardığına göre, yün eğirme ve dokuma`da öğretilmişti.Suetonius, ``Vita Augusti`` 64. Macrobius onun edebiyat ve önemli kültürlere olan ilgisinden bahseder ki bu mensubu olduğu aile içinde ulaşılabilinecek doğal bir durumdur.Macrobius, ``Saturnalia: Julia`nın zekası``, 2.5.1-10.

Julia`nın sosyal hayatı sıkıca kontrol altındaydı ve sadece babasının izin verdiği kişilerle konuşabiliyordu.Suetonius ``Vita Augusti`` 64. Yine de, Augustus kızına çok düşkündü ve ona mümkün olan en iyi öğretmenleri tuttu. Macrobius`un aktardığı bir sözünde Augustus şöyle der: ``"İki dikbaşlı kızım var tahammül etmem gereken ; birisi Roma Cumhuriyeti diğer ise Julia`dır""`` ``Inter amicos [1] dixit duas habere se filias delicatas, quas necesse haberet ferre, rem publicam et Iuliam.`` Macrobius, ``Saturnalia`` 2.5.

Julia doğduğunda Augustus henüz "Augustus" ünvanını almamıştı ve hala büyük amcası Julius Caesar`ın vasiyetiyle onu evlatlık edinmesi sırasında aldığı Octavian adıyla tanınıyordu. Octavian`nın kariyeri Julia`nın doğumundan sonra durmaksızın ilerlemiştir. M.Ö. 37`de, Julia`nın çocukluğunda, Octavian`nın arkadaşları Gaius Maecenas ve Marcus Vipsanius Agrippa, Octavian`ın en büyük rakibi Mark Antony ile bir anlaşmaya vardılar. Anlaşmada yer lana bir maddeye istinaden Antony`nin on yaşındaki oğlu Marcus Antonius Antyllus o sırada iki yaşında olan Julia ile evlenmek üzere nişanlandı.

Anlaşma iç savaşla bozulduğundan evlilik asla gerçekleşmedi. M.Ö. 31`deki Actium savaşında, Octavian ve Agrippa, rakipleri Antony ve metresi Kleopatra `yı yendiler. Her ikisi de Alexandria`da intihar etti ve böylece Octavian Roma İmparatorluğu`nun tek yöneticisi haline geldi. M.Ö. 27`de onursal Augustus unvanını üstlendi. Caesarion (Kleopatra`nın Julius Caesar`dan olan oğlu) ve Antyllus`u öldürttü ancak Kleopatra`nın Antony`den olan çocukları Alexander Helios, Kleopatra Selene II ve Ptolemy Philadelphus2un hayatlarını bağışladı.

İlk evliliğiTıpkı döneminin diğer aristocratik Romalı kadınları gibi Julia`nın hayatı da doğrudan veraset evlilikleri ya da aile ittifakları üzerine odaklanmıştır. Bir çok Romalı kız gibi ilk evliliğini henüz on`lu yaşlarında yapmıştır. M.Ö. 25`de henüz ondört yaşındayken kendin üç yaş büyük kuzeni Marcus Claudius Marcellus ile evlendi. Augustus İspanya`da savaşırken ağır bir şekilde hastalandığından, Marcellus`un bizzat Augustus tarafından varis olarak seçildiği yolunda söylentiler vardı. Düğün törenine Agrippa başkanlık etmişti. Marcellus M.Ö. 23 yılının Eylül ayında Julia henüz onaltı yaşındayken öldü. Bu birliktelikten çocuğu olmamıştır.

Agrippa ile evliliğiM.Ö. 21`de onsekiz yaşına ulaşınca, mütevazı bir aileden gelen ve Augustus`un en yakın arkadaşı, generali Marcus Vipsanius Agrippa ile evlendi. Söylenenlere göre bu Augustus bu adımı Maecenas`ın tavsiyesi üzerine atmış ve bu öğüdün yerine getirilmesi üzerine Maecenas`ın şöyle dediği rivayet olunur: "Onu o kadar büyük birisi yaptın ki ya damadın olacaktı ya da öldürülecekti" Dio Cassius, 54.6. Her ne kadar Agrippa ondan yaklaşık 25 yaş daha yaşlıysa da bu tipik bir ayarlama evlilikti ve Julia, babasının hanedanla ilgili planları için bir rehin işlevine sahipti. Bu andan itibaren Julia`nın Sempronius Gracchus ile durmaksızı gizliden gizliye buluşarak kocasını aldattığı iddia edilir (Tacitus onu "dayanıklı bir metres" olarak tanımlar) Tacitus, ``Yıllıklar`` 1.53]. Bu daha sonra ortaya çıkacak bir dizi zina iddiasının ilkiydi. Suetonius`a göre Julia`nın medeni durumu, oldukça yaygın bir söylentiye göre, Augustus`un üvey oğlu Tiberius`la bir macera yaşamasına engel değildi."``vulgo existimabatur"``, Suetonius, ``Vita Tiberii`` 7.

Yeni evliler, Trastevere`de modern Farnesina yakınlarındaki bir villada yaşamışlardır. Agrippa ve Julia`nın evliliğinden beş çocukları olmuştur: Gaius Caesar, Vipsania Julia Agrippina (Genç Julia olarak da bilinir), Lucius Caesar, Julia Vipsania Agrippina ya da Yaşlı Agrippina (İmparator Caligula`nın annesi) ve Agrippa Postumus (son çocuk). Haziran M.Ö. 20`den M.Ö. 18 baharına kadar Agrippa Galya valisi olarak görev yaptı ve görünüşe göre Julia onu Alplerin arkasındaki ülkede yalnız bırakmamıştı. Galya`ya ulaşmalarından kısa bir süre sonra ilk çocukları Gaius doğmuş, ardından M.Ö. 19`da ikinci çocukları Vipsania Julia doğmuştur. Bu çocuğu İtalya`ya dönüşlerinden sonra üçüncü çocukları Lucius izlemiştir.

Şam`lı Nicolaus ve Josephus, Julia`nın Agrippa ile olan evliliği sırasında, Agrippa ile onun savaştığı yerde buluşmak için yolculuk ederken Ilium`da (Troy) aniden gelen bir sel nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığından bahsederler.Nicolaus of Damascus|Nicolaus, ( der Griechischein Historiker``(Yunanlı tarihçinin parçaları) 2 A: 421-2Josephus, ``Antiquities`` 16.2.2. Agrippa çıldırmıştı ve öfkesi o bölgenin yerlilerine 100,000 drahmi ceza olarak döndü. Ceza çok yüksekti ancak kimse Agrippa`ya itiraz edemiyordu. Sonunda Yahudiye kralı Herod Agrippa`ya başvurdu ve cezanın kaldırılmasını sağladı. M.Ö. 16`da Agrippa ve Julia, Büyük Herod`u da ziyaret edecekleri Doğu seyahatine çıktılar. Çift, Ekim M.Ö. 14`de Julia`nın dördüncü çocuğunu doğuracağı Atina`ya ulaştılar. Augustus, eğitimleriyle kişisel olarak ilgilendiği Lucius ve Gaius Caesar`ı, babalarının M.Ö. 12`de ölümünün ardından evlatlık edindi.

Kışı Atina`da geçiren aile, sonunda İtalyaya döndü. Julia yine hamile kalmıştı ancak kocası M.Ö. 12 yılının Mart ayında aniden 51 yaşındayken Campania`da öldü. Augustus mozelesine defenedildi. Julia posthumous (son) oğlu Marcus`u onun adıyla onurlandırdı. Bundan sonra Agrippa Postumus olarak tanınanacaktı. Oğlunun doğumunun hemen ardından, Julia henüz yastayken, Augutus onu nişanladıDio Cassius 54.31 ve hemen ardından üvey oğlu Tiberius`la evlendirdi.

Tiberius ile evliliğiAgrippa`nın ölümünün ardından Augustus, hanedanla ilgili emellerine hizmet edecek en iyi kişinin Tiberius olduğunu gördü. Tiberius, Julia ile evlendi (M.Ö. 11) ancak aşık olduğu kadın Vipsania Agrippina`dan (Agrippa`nın önceki evliliğinden olan kızı) boşanmak zorunda kaldı. Bu evlilik daha başından bitmişti ve Julia`nın ondan doğurduğu oğlu henüz bebekken öldü. Suetonius, ``Vita Tiberii`` 7.3. Suetonius, Tiberius`un Julia`nın karakteri hakkında yeterince bilgisi olmadığını iddia ederken"``Iuliae mores improbaret``", ``loc.cit``. Suetonius, Tacitus, onun Tiberius`u küçük gördüğünü ve eşit bir eş olarak kabul etmediğini bu sebeple Tiberius Rodos`a gittiğinde babasına Sempronius Gracchus tarafından yazılmış bir mektup göndererek şikayet ettiğini iddia eder.Tacitus, ``Yıllıklar`` 1.53. M.Ö. 6 yılında çift ayrılmıştır.

SkandalJulia`nın kocaları Marcus Claudius Marcellus ve Marcus Vipsanius Agrippa hayattayken ve Augustus teknik olarak onun için ``pater familias`` değilken bile, onun üzerinde etkili olabilmek için muazzam bir çaba sarfetti. Akrabalığının "Roma erdemine" örnek teşkil etmesi beklenirdi. Roma ahlak anlayışında kadından beklenen yükümlülükler erkeklerden farklı olabiliyordu; örneğin evli bir erkek kölesiyle herhangi bir kınamaya maruz kalmadan cinsel ilişkiye girebilirken, kadının kocasına karşı tam bir sadakat içinde olması beklenirdi.

Augustus`un kızı, tahtın iki varisi Lucius and Gaius`un anneleri ve yine imparator Tiberius`un karısı olarak Julia`nın geleceğinin garanti altında olduğu düşünülebilinir. Ancak M.Ö. 2 yılında zina ve vatana ihanet`le suçlanınca Augustus, Tiberius`un adına bu evliliğin boş ve geçersiz olduğunu belirten bir mektup gönderdi. Ayrıca halka da Julia`nın kendisine karşı bir komplo hazırlı içinde olduğunu iddia etti.Pliny ``NH`` 7.149 ``adulterium filiae et consilia parricidae``. Augustus döneminde geçirilen ve ailenin değerinin yükseltilmesi hakkındaki kanuna ve onun başka erkeklerle olan entrikalarını bilmesine rağmen Augustus onu suçlamak konusunda bir süre tereddüt içinde kaldı.

Julia`nın sevgilisi olduğu tahmin edilen ve en dikkat çekenleri Sempronius Gracchus da dahil bir kaç kişi idam edilirken Iullus Antonius (Mark Antony ve Fulvia`nın oğlu) intihar etmek zorunda bırakıldı. Aslında tam olarak ne olduğunu yeniden kurgulamak imkansızdır ancak geceleri Roma Forumu`nda düzenlenen içkili alemlere katıldığı ve Iullus Antonius`un kesinlikle sevgilisi olduğu ispatlanmıştır. Her ne kadar bir çok başka erkeğin de onun hizmetlerinden memnun kaldığı anlatılsa dahi, bunların sadece dedikodu olması olasıdır.

SürgünOnu idam etmekteki gönülsüzlüğü nedeniyle Augutus, Julia`nın zor şartlar altından sürgüne gönderilmesine karar verdi. Pandateria (modern Ventotene) olarak tanınan adaya, insanlarla görüşmesi ve şarap içmesi yasaklanarak hapsedildi.Dio Cassius 55.10, Suetonius, ``Vita Augusti`` 65. Adanın ölçüsü 1¾ km²`den daha küçüktü. Babasının izni olmadan hiç kimseyle görüşmesine izin verilmiyordu ve ayrıca endamı, ten rengi ve vücudundaki oluşabilecek her hangi bir işaret ve yara hakkında babasına düzenli olarak bilgi veriliyordu.Suetonius. ``ibid``.. Julia`nın öz annesi Scribonia sürgün sırasında ona eşlik etti.Velleius Paterculus, 2.100Dio Cassius 55.10. Scribonia ve Julia`nın adı ne zaman anılırsa şöyle diyordu: ``aith ophelon agamos t`emeni agonos t`apolesthai`` meaning ``"Karım olmayacakmıydı ya da çocuksuz mu ölecektim!"`` the Iliad Suetonius, LXV, ``Life of Augustus``. Onu, nadiren üç sahtekarlığı ya da kanserinden başka bir ismile çağırıyordu. Kızını sürgüne gönderen Augustus bundan sonra hayatının sonuna kadar pişmanlık ve kin dolu olarak yaşadı.

Beş yıl sonra Julia`nın anakaraya dönmesine izin verildi, ancak Augustus onu asla bağışlamayarak Rhegium`da (Reggio di Calabria) kalmasını emretti. Açıkça Julia`nın cesedinin kendi Mozole`sine konulmasını yasaklayan bir talimat verdi (ironik olarak Augustus`un kendi külleri 410 yılında, Roma`nın Alaric I tarafından yağma edilmesi sırasında etrafa saçıldı.). Tiberius imparator olduğunda Julia`nın ödeneğini kestirdi ve evinde bir odaya kapatılmasını emrederek insanlarla ilişki kurmaktan mahrum etti.

Ölümü

Julia, Augustus`un ölümünden kısa bir süre sonra 14 yılında (15 yılından önce) kötü beslenme nedeniyle öldüTacitus, ``Yıllıklar`` 1.53, ``"Aynı yılda Julia günlerini tüketti..."``; cf. ``Ann``.1.55, der ve ardından 15 yılının olaylarını saymaya başlar. Babasının ölümü ve tahta geçecek oğlu olmadığından Julia`nın kaderi intikamını almakta serbet kalan tahtın yeni sahibi Tiberius`ın merhametine kaldı. Ölümüne neyin neden olduğu konusu pek açık değildir. Bir iddiaya göre, evliliklerini utanç verici bir hale soktuğu için ondan nefret eden Tiberius tarafından açlığa terk edilerek öldürülmüştür. Bir başka iddiaya göre yaşayan son çocuğu Agrippa Postumus`un öldürüldüğünü öğrenince onun üzüntüsüne dayanamayarak ölmüştür. Eş zamanlı olarak, metresi olduğu kabul edilen Sempronius Gracchus 14 yılında Afrika kıyılarındaki Cercina`ya (Kerkenna) sürgüne gönderilmiş ve Tiberius`un talimatıylaTacitus, ``Annals`` 1.53 ya da Afrika Prokonsül`ü Nonius Asprenas kendi inisiyatifi ile idam edilmiştir.

Ölümünün ardındanSuetonius, Julia`ın kızı Agrippina`nın oğlu Caligula ve Tiberius`un yeğeni Germanicus`un sıradan bir aileden gelen Agrippa`nın torunu olma fikrinden tiksindiklerini iddia eder. Bu sebeple, Caligula annesi Agrippina`nın Julia ve Augustus arasındaki bir ensest ilişkiden olduğu savını uydurmuştur.Suetonius, ``Vita Caligulae`` 23.

Karakteri

Antik yazarlar, Julia`nın pervasız ve önüne gelenle yatıp kalkan birisi olduğu konusunda ortak bir fikre sahiptirler. Bu sebeple Marcus Velleius Paterculus tarafından (2.100) "lüks ya da zevk tarafından lekelenmiş" olarak tasvir edilir ve aşıkları arasında Iullus Antonius, Quintius Crispinus, Appius Claudius, Sempronius Gracchus ve Cornelius Scipio`nın da adı sayılır. Genç Seneca, "zina yaptığı erkeklerin sürüyle olduğu kabul edilir" derkenSeneca, ``admissos gregatim adulteros``, ``De Beneficiis`` 6.32; Yaşlı Pliny onu “``exemplum licentiae``” olarak çağırır, (``NH`` 21.9). Dio Cassius ise, Forum ve Rostra üzerinde geceleri eğlence ve içki alemlerinin yapıldığından bahseder. (``Roma Tarihi`` 55.10). Seneca (``De Beneficiis`` 6.32) Rostra`nın babasının zina`ya karşı kanunlar hazırladığı yer olduğunu ancak Julia`nın sefahatları için bu yeri tercih ettiğini aktarır. Seneca özellikle fahişelik imasında bulunur: "zina yapan kadın rolünü bir yana bırakarak, orada [2] lütuflarını satar ve bilinmeyen oynaşıyla her türlü zevki arardı." der.

Kişiliğinin paha biçilemez ayrıntılarını bize, Ambrosius Theodosius Macrobius, (``Saturnalia`` 2.5) aktarır. Julia, ince çabuk zekası ve sivri diliyle tanınırdı. Bir keresinde, bunca ilişkiden sonra nasıl olupta kocasına benzeyen çocuklar doğurduğu sorulduğunda, gülerek, sadece bot tam olarak doluyken yeni yolcu aldığını belirtmiş, ``"numquam enim nisi navi plena tollo vectorem"`` (Macrobius, ``Saturnalia``, II, 5, 9-10), ve bununla sadece hamile olduğu zamanlar ilişkiye izin verdiğini ve böylece kocası ya da babasını utandırmadığını anlatmaya çalışmıştır. Tarihçilerin çoğunluğu tarafından bu alıntı bir halk hikayesi ya da alay olarak kabul edilir ve itibar edilmez.Fantham, Elaine. (2006) ``Julia Augusti``. p. 82/157. "Routledge". ISBN 0-415-33146-3.. Macrobius, Julia`nın güzelliği, zekası ve ahlaksızlığı konusunda eşit oranda ünlü olduğunu ancak "babasından daha az olmayan kısmetini suistima ettiğini" ima ederMacrobius, ``Saturnalia: Julia`nın zekası`` 2.5.

Julia`nın lekelenmiş şöhretine rağmen, onu tanıyan insanlar tarafından, asla birisini kırmaya teşebbüs etmeyen, iyi kalpli ve sevecen bir kadın olarak tanımlanır. Julia, fiziksel olarak çekici olmasının yanında zekasını takdir eden babası tarafından da çok sevilirdi. Sadece sevecenliği ve nezaketiyle değil son derece kinci olmasıyla da Roma halkının gözünde oldukça ünlüydü.``mitis humanitas minimeque saevus animus``", Macrobius, ``Saturnalia`` 2.5.

Evlilikleri ve çocuklarıNotlar

Reflist|resize=70%


Dış bağlantılarÇeviri kaynağı

Kaynak wiki |url=http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_the_Elder |tarih=27 Ekim 2007 |dil=İngilizce |madde=Julia the Elder

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.