--}}

Yıldırım Orduları Grubu

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti`nin Filistin-Suriye-Irak cephelerini savunmak için kurduğu ordu grubu. Bu ordular grubuna `Yıldırım` adı verilmesinin sebebi, Bağdat üzerine yapılacak teşebbüsün gizli kalmasını sağlamaktı.

{{Bilgi Kutusu Askeri |birim_ismi=Yıldırım Orduları Grubu |image= |başlık= |tarih=24 Haziran 1917-7 Kasım 1918 |ülke=Osmanlı İmparatorluğu |Bağlılık= |branch= |tipi=Kara Kuvvetleri |özelliği= |büyüklüğü=Gurup |yönetim_yapısı=Dördüncü Ordu, Yedinci Ordu, Sekizinci Ordu, ve Almanya Asya Birlikleri |current_commander= |üstü=Şam |kurucu_kumandanı= |colonel_of_the_regiment= |kısa_adı= |patron= |motto= |renkleri= |identification_symbol= |march= |maskotu= |muharebeleri=? |önemli_kumandanları=Erich von Falkenhayn, Otto Liman von Sanders, Mustafa Kemal Paşa |anniversaries= |decorations= |battle_honours= }} }

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti`nin Filistin-Suriye-Irak cephelerini savunmak için kurduğu ordu grubu. Bu ordular grubuna `Yıldırım` adı verilmesinin sebebi, Bağdat üzerine yapılacak teşebbüsün gizli kalmasını sağlamaktı. Böylece düşman; ne amaç, ne kuvvet ve ne de örgüt hakkında belki uzun bir süre tam bir bilgi edinemeyecek ve buna da bir anlam veremeyecekti. Ordular Grubuna, Osmanlı İmparatorluğu`nun yayılmasında büyük katkısı olan, fakat Timurlenk`e yenilmiş olan, olağanüstü bir enerjiye sahip Sultan Yıldırım Bayezid`e atfen `Yıldırım` isminin verildiğide bilinmektedir.

24 Haziran 1917 tarihinde Halep`te, Enver Paşa`nın başkanlığında Türk ve Alman komutanlarının katılmasıyla (M.Kemal Paşa dahil) yapılan toplantıda, General Falkenhein`ın komutanlığında "Yıldırım Orduları Grubu" ("") kurulması kararlaştırıltı. Bu yeni düzenleme Filistin-Suriye-Irak cephelerini, bünyesinde bir araya getirecekti. Bu düzenlemede bile Sina cephesine fazla bir kuvvet ayrılmamıştı. Yalnız bu sefer Almanya, Yıldırım Ordularına 6000 kişilik bir yardım kuvveti gönderecekti ki, bunun bir kısmı da Sina cephesine ayrılmıştı. Ekim ayında (1917) Sina cephesindeki Türk kuvvetlerinin mevcudu 40.000 kişi kadardı. Buna karşılık Allenby ise, 191.000 kişilik bir kuvvet toparlamıştı. Malzeme ve teçhizatı ise aynı şekilde çok fazlaydı .

Bu ordunun askeri haraketlerini Sina ve Filistin Cephesi cephesinde bulunmaktadır.

24 Haziran 1917 günü yapılan Halep toplantısından sonra İstanbul`a dönen Başkomutan Vekili Enver Paşa`nın ilk işi kararlaştırdığı Yıldırım Ordular Grubu`nun kurulması olmuş ve General Falkenhein`ın Grup Komutanlığına tayinini (11 Temmuz 1917), padişahın onayından geçirdikten sonra 15 Temmuz 1917`de teşkil emrini vermişti.

30 Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri`yle Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu mütareke gereği Türkiye`de bulunan Almanların ayrılmaları gerekmekteydi. Buna dayanarak Sadrazam İzzet Paşa, 30 Ekim 1918`de Liman von Sanders`e bir telgraf çekerek, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığını Mustafa Kemal Paşa`ya devretmesini istemişti. Bunun üzerine 31 Ekim günü Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığını Mustafa Kemal Paşa`ya bırakan von Sanders, emrinde bulunan birliklere veda yazısı yazarak, 31 Ekim 1918 günü görevinden ayrıldı. Mustafa Kemal Paşa`nın 31 Ekim günü Adana`da devralmış olduğu Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığının ömrü 7 Kasım 1918 tarihine kadar, ancak 8 gün sürmüştü } }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yıldırım Orduları Grubu
Yıldırım Orduları Grubu