Volkan Ş. Ediger

'''Volkan Ş. Ediger''', (d. 1953,Ereğli-Konya. Türkiye) bilim adamı, yazar, bürokrat. 1998'de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilk kez oluşturulan enerji danışmanlığı görevine atanarak günümüze kadar üç cumhurbaşkanıyla çalışma fırsatını elde etmiştir. Osmanlı'da Neft ve Petrol kitabının 2006 Sedat Simavi Ödülü'nü almasıyla, sosyal bilimler alanında ödüllendirilen ender fen bilimcileri arasına girmiştir. Sürdürülebilir enerji (sustainable energy) konusundaki çalışmaları, "Enerj

Volkan Ş. Ediger, (d. 1953,Ereğli-Konya. Türkiye) bilim adamı, yazar, bürokrat. 1998'de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilk kez oluşturulan enerji danışmanlığı görevine atanarak günümüze kadar üç cumhurbaşkanıyla çalışma fırsatını elde etmiştir. Osmanlı'da Neft ve Petrol kitabının 2006 Sedat Simavi Ödülü'nü almasıyla, sosyal bilimler alanında ödüllendirilen ender fen bilimcileri arasına girmiştir. Sürdürülebilir enerji (sustainable energy) konusundaki çalışmaları, "Enerji'nin Nobel Ödülü" (Nobel Price for Energy) olması beklenen "Eni Award 2009"a ENİ Ödülleri ile ilgili sayfa aday gösterilmiştir. Eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 1976'da mezun olan Volkan Ş. Ediger, master derecesini yine aynı bölümden, doktora derecesini ise ABD Pennsylvania State Üniversitesi'nin (PSU) Yerbilimleri Bölümü'nden (Department of Geosciences) aldı, 1992'de de doçent oldu Doçentlik ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız.. Endüstrideki AR-GE Çalışmaları Volkan Ş. Ediger'in mesleki yaşamı, endüstri, akademi ve devlet bürokrasisi arasında eş zamanlı olarak geçmiştir. Endüstrideki çalışmalarına 1977'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Araştırma Merkezi'nde başlayan Ediger, sırasıyla kıdemli jeolog, servis şefi, müdür, başkan yardımcısı ve proje danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Çok sayıda yerli ve yabancı petrol araştırma projesinin yürütülmesi ve yönetilmesini kapsayan bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Enerji Danışmanı olarak atandığı 1998 yılına kadar sürmüştür. Bu süre zarfında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bursuyla ABD'deki petrol şirketi ve üniversitelerde yaptığı çalışmalar AR-GE proje yönetimi konusunda önemli deneyimler kazandırmıştır. Ediger'in TPAO'da başlayıp, PSU ve ODTÜ'de devam eden petrol, kömür ve diğer enerji kaynakları üzerinde gerçekleştirdiği araştırma çalışmaları, çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel-teknik dergilerde yayınlanmıştır. Akademik Çalışmaları Dr. Ediger'in 1976-1977'de ODTÜ'de öğretim asistanlığı ile başlayan akademik çalışmaları, 1982-1985'te Pennsylvania State Üniversitesi'ndeki araştırma/öğretim asistanlıkları ve laboratuar koordinatörlüğü ile devam etmiştir. 1987'den bu yana, ODTÜ'de çeşitli enerji konularında lisans ve lisansüstü dersleri vermekte, tez yöneticilikleri yapmaktadır. Öğretim üyeliği 2001'de ODTÜ Jeoloji Mühendisliği öğrencileri tarafından ödüllendirilen Ediger, aynı zamanda, ODTÜ 2006 Tez Danışmanı ödüllünün de sahibidir. ==Sedat Simavi Ödülü== 2005 yılında yayınladığı on üç yıllık bir çalımanın sonucu olan ve Osmanlı döneminin tamamını kapsayan "Osmanlıda Neft ve Petrol" araçtırma kitabı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2006 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü'ne layık görülmüştür.

Ödülleri

Ediger yukarıda bahsedilen ödüllerden başka, lisans öğrenimini Etibank Üniversite Bursu'yla, ABD'deki doktora öğrenimi de National Science Foundation Araştırma Bursu'yla tamamladı. Öğrenimi sırasında ve mezuniyetlerinde çeşitli onur dereceleri aldı. 1984'te Sigma Xi Scientific Research Society Bilim Üyeliği'ne seçildi. 1990'da Türkiye Petrol Jeologları Derneği'nin Türkiye Sekizinci Petrol Kongresi Özel Katkı Ödülü, 1995'te de Bakü'deki Geological Aspects of Reservoir Characteristics Conference'ta Konferans Özel Ödülü verildi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından 2000'de Takdirname, 2001'de de Teşekkür Belgesi'yle ödüllendirildi. Türkiye Petrol Jeologları Derneği tarafından 2007'de verilmeye başlanan Cevat Eyüp Taşman Ödülü'nün ilk sahibi oldu. 2000'de "Günümüz Türkiye'sinde Kim Kimdir"e, 2009'da da "Who is Who in the World"a dahil edildi.

Editörlük ve Bilimsel Kurul Üyelikleri

Ediger'in editör ve hakemlik ile bilimsel kurul üyelikleri şunlardır: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni (1988†“1998), TÜBİTAK Doğa Bilim Dergisi (1988†“1998), Türkiye Petrol Kongresi (1990, 1996), IESCA International Earth Sciences Congress of Aegean Region (1990), Trakya Havzası Jeolojisi Sempozyumu (1995), Sixth International Symposium on Fossil Algae and Carbonate Platforms (1995), Second International Symposium on the Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area (1996), Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni (1997-), Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (1998-), Energy Policy (2003-), Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Perception Dergisi (2005-), TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences (2006-), Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Dergisi (2007-), Marine and Petroleum Geology (2008-), Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (2008-), Journal of Service Science and Management (2008-).

Dernek, Kurul, Komite, Komisyon Üyelikleri

Volkan Ş. Ediger, Türkiye Jeoloji Kurumu, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, American Association of Stratigraphic Palynologists, Türkiye Palinoloji Komitesi, International Federation of Palynological Societies, Ozan Sungurlu Bilim, Eğitim ve Yardım Vakfı, Dünya Enerji Konseyi Türk Millí Komitesi ve IAEE Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği gibi çeşitli bilimsel örgütlerde kurul, komisyon ve komite üyelikleri, yöneticilikleri ve temsilcilikleri yapmaktadır. Ayrıca, üyesi olduğu çeşitli kurul, komite ve komisyonlar da şunlardır: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Petrol Komisyonu Üyesi (1979†“1982), Türkiye Beşinci Petrol Kongresi Teknik Program Kurulu Sekreteri (1980), Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Komite Üyesi (1988†“1998), DPT 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Enerji Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (1991†“1995), Ozan Sungurlu Bilim, Eğitim ve Yardım Vakfı Bilim ve Eğitim Komisyonu Başkanı (1994†“1998), Trakya Havzası Jeolojisi Sempozyumu Düzenleme Kurulu II. Başkanı (1995), İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Hakemi (2003), İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Endüstri Danışmanlar Kurulu Üyesi (2006), Genelkurmay ATASE Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) Dış Uzmanı (2007).

Kaynaklar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Volkan Ş. Ediger ilgili konular

 • Parlamenter sistem

  Parlamenter sistem ya da parlamenterizm yasamanın parlamentoya ait olduğu, yürütmenin de parlamentonun denetiminde olduğu sistemdir. Başkanlık
 • Haşefe

  Haşefe veya başçık, aslında erkek üreme organı olan penisin baş kısmıdır. Bu bölüm mor olup içinden idrar yolu ve meni damarı geçen pe
 • Botulismus

  Botulizm veya botulismus, ender rastlanan ancak tehlikeli bir Klostridial enfeksiyondur. Botulismus, genel olarak toksienfeksiyöz bir hastalıktır.
 • Parathormon

  Paratiorid bezleri tarafından üretilen, polipeptid yapısındaki hormondur. Vücutta Kalsiyummetabolizmasını ayarlıyan en önemli hormondur. Bu h
 • 2006 Sedat Simavi Ödülleri

  2006 Sedat Simavi Ödülleri, çeşitli dallarda verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin otuzuncusudur.
 • Volkan ediger

  Prof. Dr.
 • Volkan Ş. Ediger

  '''Volkan Ş. Ediger''', (d. 1953,Ereğli-Konya. Türkiye) bilim adamı, yazar, bürokrat. 1998'de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilk kez oluşturul
 • Zi Yan

  Ş
 • Sara Errani

  Ş (2013)