Vergi-i Mahsusa

Yıllık vergi. Osmanlı vergi sisteminde “örfi vergiler” olarak çeşitli vergiler bulunuyordu. Tanzimat yöneticileri örfi vergileri kaldırarak yerine “vergü, vergü-yi mahsusa, komşuca alınan vergi”

Yıllık vergi.Osmanlı vergi sistemindeörfi vergiler” olarak çeşitli vergiler bulunuyordu. Tanzimat yöneticileri örfi vergileri kaldırarak yerine “vergü, vergü-yi mahsusa, komşuca alınan vergi” adları ile alınan tek bir vergi getirdiler.

Bu yeni vergi sisteminin tevziinde sancakların daha önce örfi vergi olarak ödedikleri vergi miktarları esas alınarak sancak düzeyinde vergi miktarı belirleniyordu. Bu toplam vergi kazalara, köylere, mahallelere ve tek tek hane reislerine “.... hal ve tahammül ve temettuatına göre komşuca paylaştırılıp” her hanenin vergi yükümlülüğü belirlenmiş oluyordu. Hanelerin iktisadi gücüne göre vergi alınmasını sağlamak için 1844 yılında halkın emlak, arazi ve hayvanları, ticaret vs. gelirlerini belirleyecek temettuat tahlilleri yapılmıştır.

Bu verginin toplanması ruz-ı hızır ve ruz-ı kasımda olmak üzere iki taksitte yapılıyordu.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Vergi-i Mahsusa ilgili konular

 • Bac

  BAC Bir çeşit vergi. Farsça baj kelimesinin Arapça ve Türkçe’de aldığı şekil olup, Gazneli, Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlılar
 • Ruz-ı Hızır

  Ruz (gün) ve Hızır (yeşillik) kelimlerinde terkibi olan terim hıdırellez günü, miladi mayısın altısına denk gelir. Osmanlı Devleti'ndeHic
 • Teşkilât-ı Mahsusa

  Teşkilât-ı Mahsusa, 1913 yılında Sultan Mehmet Reşat'ın yayımlanmayan ve resmi olmayan bir fermanıyla Savaş Bakanlığı (eski adıyla Harbi
 • Tekalif-i Örfiyye

  Tekalif-i Örfiyye devletin daimi ve fevkalade giderleri için hükümdarın iradesiyle toplanan vergiler. Örfi vergilerden maksat, şer'i olmayan ve
 • Vergi-i Mahsusa

  Yıllık vergi. Osmanlı vergi sisteminde “örfi vergiler” olarak çeşitli vergiler bulunuyordu. Tanzimat yöneticileri örfi vergileri kaldırar
 • İmdâd-ı Seferiyye

  Osmanlı Devleti`nin, savaş masraflarına karşılık olmak üzere halktan aldığı örfî vergiye
 • Osmanlı Devleti'nin iktisadi yapısı

  Osmanlı Devleti, beylik döneminden itibaren sistemli bir malî teşkilâta sahip olmuştu. Osmanlılardaki ilk maliye teşkilâtının Murat Hüdave
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun iktisadi yapısı

  Başçuhadar Sadrazamın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan Defterdar Maliye Bakanı Defter Emini Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı