--}}

Venedikliler

Venedikliler Venedik ahalisi. İtalya'nın Venedik şehrinde oturup, daha çok gemicilikle meşgul olurlardı. Ortaçağın en Ünlü kolonicisi ve korsanları olup, Haçlılarla birlikte İslam devletleri, Türkler ve Osmanlıları tarih boyunca çok meşgul etmişlerdir. Venedikliler, Roma İmparatorluğu zamanında şehre geldiler. Avrupa Hunlarının Roma İmparatorluğunu tazyik etmesiyle, asıl yurtları olan Adriyatik kıyılarından Venedik'e sığındılar. Pia ve Adiye nehirlerinin ağızlarında bulunan bu adacıkla

Venedikliler Venedik ahalisi. İtalya'nın Venedik şehrinde oturup, daha çok gemicilikle meşgul olurlardı. Ortaçağın en Ünlü kolonicisi ve korsanları olup, Haçlılarla birlikte İslam devletleri, Türkler ve Osmanlıları tarih boyunca çok meşgul etmişlerdir.

Venedikliler, Roma İmparatorluğu zamanında şehre geldiler. Avrupa Hunlarının Roma İmparatorluğunu tazyik etmesiyle, asıl yurtları olan Adriyatik kıyılarından Venedik'e sığındılar. Pia ve Adiye nehirlerinin ağızlarında bulunan bu adacıkları, 170 kanal ve 400 kadar köprüyle birleştirdiler. Bulundukları mevki itibarıyla gemicilik ve ticaretle uğraştılar. Korsanlıkta Ünlü olup, Akdeniz, Adriyatik, Ege ve Karadeniz sahillerine koloniler kurarak ticaret yaptılar. Çok zenginleşip, siyasi hadiselerde de faal rol oynadılar. Roma İmparatorluğundan sonra Bizans İparatorluğuna bağlandılar. Venediklilerin Bizans'a bağlılığı görünüşteydi. Doj adı verilen Düklerinin başkanlığında federal bir cumhuriyet idaresine sahiptiler. Venedikliler Hıristiyan olup, Katolik mezhebine mensuptular. Hıristiyanların İslam ülkeleri ve Türkler üzerine başlattıkları Haçlı Seferlerine katıldılar. Dördüncü Haçlı Seferinde Doj Dondolu, Kudüs'e gitmeyip, Bizans İmparatorluğunun merkezi olan İstanbul'da kaldı. İstanbul'a hakim olup, Latin İmparatorluğunu kurdu. İstanbul'un zenginliğini yağma ettiler. Ege Denizindeki ada ve bölgenin şehirlerine hakim oldular. Ticari menfaatlar sebebiyle Cenovalılarla mücadele ettiler. Cenovalıları yendiler. Osmanlıların Anadolu'ya hakim olup, Balkanlarda fetihlerde bulunmasıyla Osmanlı-Venedik münasebetleri başladı. Osmanlıların Fetret Devrinde Ege sahilleri ve Marmara çevresinde korsanlık yaptılar. Sultan İkinci Murad Han (1421-1451) Venediklilerle mücadele etti. Osmanlılar Venediklilerin elindeki Mora, Adriyatik, Makedonya veEge kıyılarındaki şehirleri aldı. Venedikliler, Osmanlılara karşı Akkoyunlularla ittifak kurdular. Fatih (1451-1481) ve oğlu Sultan İkinci Bayezid Han (1481-1512) zamanlarında Venediklilerle mücadele edildi. Cem Sultan hadisesine karıştılar. Osmanlılar, Venediklilerin elindeki İnebahtı, Modon, Koron ve Adriyatik kıyılarındaki Orag'ı fethettiler.Sultan Süleyman Han (1520-1566) zamanındaki Avrupa ve Doğu seferlerinde iki yüzlü siyaset takip ettiklerinden cezalandırıldılar. Ünlü denizci Kaptan-ı derya Barbaros Hayreddin Paşa, Venediklilerle harp etti. Venedikliler, 1571'de İnebahtı'da Osmanlı Donanmasını yaktılarsa da, 1572'de cezalandırıldılar. Kıbrıs Adası, Venediklilerden alındı. Girid Adası için mücadele edilip, 1669'da ada fethedildi. Venedikliler, İkinci Viyana felaketinden sonra Osmanlılara karşı yapılan ittifaka katıldılar. Avusturya ve Rusya ile Osmanlılara karşı savaştılar. 1699 Karlofça Antlaşmasıyla Mora ve Dalmaçya sahillerini aldılar. Buraları, 1715'te Osmanlılara tekrar verdiler. 1716'dan sonra Osmanlı-Venedik münasebetleri dolaylı olarak Avusturya ile devam etti. On sekizinci yüzyılın sonunda, Napolyon, Venedik'i alınca şehir Fransa'ya geçti. Fakat, 1797 Campoformio Antlaşmasıyla Venedik Avusturya'ya verildi. Napolyon, Venedik'i tekrar almışsa da, 1815'te Venedik yine Avusturya'ya verildi. 1848'de İtalya'nın Piyemonto Hükümeti Venediklileri Avusturya'ya karşı kışkırttılar. Avusturyalılar isyanı bastırıp, Venediklileri ağır şekilde cezalandırdılar. Avusturya, Prusyalılara 1866'da yenilince Venedik ve Venedikliler, İtalya'ya verildi. Venedikliler, hala İtalya'nın hakimiyetindedir. (Bkz. İtalya)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Venedikliler
Venedikliler