Vecd

Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde « ruhun dünyevi realitelerden kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali » olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir algılamasının olmadığı ve kişinin tümüyle kendisi haricindeki bir obje ya da varlıkla (imaj, hayal, ruh, ilah vs.) ilgi kurduğu nadir şuur hallerinden biridir. Parapsikoloji'de « değişik şuur halleri »nden biri olarak

Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde « ruhun dünyevi realitelerden kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali » olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir algılamasının olmadığı ve kişinin tümüyle kendisi haricindeki bir obje ya da varlıkla (imaj, hayal, ruh, ilah vs.) ilgi kurduğu nadir şuur hallerinden biridir. Parapsikoloji'de « değişik şuur halleri »nden biri olarak ele alınan vecd, spiritüalist sözlüklerde ise «ruh ile beden ilişkisinin belirlibir dereceye kadar gevşediği, dış dünya ile bağların kesildiği özel bir hal, bir degajman hali » olarak tanımlanır. Şamanlar vecd tekniğini en iyi uygulayanlar arasında yer alırlar. Vecd haline daha çok, çeşitli gevşeme teknikleri kullanan şamanlarda ve mistiklerde rastlanmakla birlikte, vecd hali histerik afeksiyonlar, spazmodik hastalıklar, aşırı oruçlar, uzun tefekkürler, bazı bedensel egzersizler sırasında kendiliğinden de oluşabilir. Metapsişik deneylerde vecd hali manyetizma yoluyla yapay olarak oluşturulabilir. Manyetik ekstaz, manyetik hipnozun « en yüksek manyetik aşama » adı verilen halidir. Vecd hali sırasında kişide bedensel hareketsizlikle birlikte, solunum ve dolaşımın yavaşlaması gözlemlenir. Mistikler, özellikle Sufiler, duyumsal uyaranlarla uyarılmamanın sözkonusu olduğu vecd sırasında yaşadıklarını «benliğin yok olması, şaşkınlık, sevinç, aşk, mutluluk » gibi sözcüklerle ifade etmeye çalışmışlarsa da, yaşadıkları deneyimin sözlerle ifade edilemeyeceğini, ancak bizzat yaşanılarak anlaşılabileceğini bildirmişlerdir. Vecd halindeki kişilerin kimi zaman rüyet denilen vizyonlar gördükleri de belirtilir. Mistisizm Spiritüalizm Parapsikoloji Ekstas

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

vecd

Osmanlıca vecd kelimesinin Türkçe karşılığı.
Aşk, muhabbet. Kendinden geçecek, unutacak kadar İlâhî bir aşk hali. * Yüksek heyecan. İştiyakın galebesi.

vecd

1. Hayranlık duyma; büyüklük ve güzellik karşısında kendinden geçme. Aşk, muhabbet.
Kendinden geçecek, unutacak kadar İlâhî bir aşk hali.
Yüksek heyecan. İştiyakın galebesi.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    vecd bir sevgi bir bağımlılık veya aşk ve muhabbettir

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.