Vazag Savaşı

Vazag Savaşı, II. Murat devrinde, Türkler ile Macarlar arasında 1442 tarihinde yapılan savaş.

Hunyadi Yanoş kumandasındaki Macar ordusu, Mezid Bey kumandasındaki kuvvetleri Hermannstadt`ta (Sibiu) yenince, II. Murat bu yenilginin acısını çıkarmak için harekete geçti. Hadım Şahabeddin Paşa kumandasında, bazı Anadolu ve Rumeli kuvvetlerini Macarların üstünde gönderdi. Osmanlı ordusu 1442 Eylülünde Vazag`da Hunyadi Yanoş kumandasındaki Macar ordusunun saldırısına uğradı. Yapılan savaşta, Türk ordusu başarısız kaldı. Hermannstadt Savaşı`ndan daha fazla kayıp verildi. Bir çok değerli kumandan ve akıncı beyi öldü. Şahabeddin Paşa güçlükle kurtuldu, beylerbeyliğinden azledildi. Vazag`daki başarılarından cesaret alan Avrupalılar Papanın kışkırtmasıyla Türkler aleyhine bir ittifak hazırladı.

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Vazag Savaşı ilgili konular

 • Varna Savaşı

  Sultan İkinci Murad büyük bir hızla Edirne'ye geldi. Osmanlı Ordusunun başına geçti. Varna önlerine gelen Osmanlı Ordusu, Haçlılara karş
 • Mohaç Savaşı

  29 Ağustos 1526 tarihinde II. Louis tarafından komuta edilen Macar ordusu ile Kanunî Sultan Süleyman tarafından komuta edilen Osmanlı ordusu ara
 • Kronoloji - Fatih Sultan Mehmed

  FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu. 1434- Edirne'de II.
 • Niğbolu Savaşı

  Niğbolu Savaşı Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında, 25 Eylül 1396 tarihinde yapılan meydan savaşı. Osmanlı Devletinin Av
 • Kosova Savaşı

  15 Haziran 1389'da Sultan I. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki Balkan ordusu Kosova'da karşı karş
 • Cem Vakası

  Cem Sultan olayı bir iç sorun olarak başlamış dış sorun olarak devam etmiştir. Bu olay nedeniyle içeride Devşirmeler, Türkmenler ile iktida
 • Varna Muharebesi

  Varna Muharebesi veya Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 tarihinde, Macar, Leh, Papalık ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, János Hunyadi komuta
 • Vazag Muharebesi

  Vazağ Savaşı, II. Murat devrinde, Osmanlı ile Macaristan arasında 1442 tarihinde yapılan savaş.