Umbones

Diğer anlamları

Umbones

Umbones İngilizce anlamı ve tanımı

Umbones anlamları

  1. (pl. ) of Umbo

Umbones tanım:

Kelime: um·bo
Söyleniş: '&m-(")bO
İşlev: noun
Türleri: plural um·bo·nes /"&m-'bO-(")nEz/; or umbos
Kökeni: Latin; akin to Latin umbilicus -- more at NAVEL
1 : the boss of a shield
2 : a rounded elevation: as a : an inward projection of the tympanic membrane of the ear b : one of the lateral prominences just above the hinge of a bivalve shell
- um·bo·nal /'&m-b&-n&l, "&m-'bO-/ adjective
- um·bo·nate /'&m-b&-"nAt, "&m-'bO-n&t/ adjective


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.