--}}

Turnadağ Savaşı

düzenle|Eylül 2007

Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği silahlı savaş (12 Haziran 1515).Kemah Kalesini fethettikten Sivas`a gelen Yavuz Sultan Selim, Mısır üzerine yürümeden önce Memluklar`ın müttefiki olan Dulkadiroğulları Beyliği`ni aradan kaldırmayı zorunlu gördü.Böylece Hadım Sinan Paşa komutasında 13.000 kişilik bir kuvveti, yanlarına Şehsuvaroğlu Ali Bey`i (Dulkadiroğulları eski beyi Şehsuvar Bey`in oğlu) de katarak Elbistan üzerine gönderdi; kendisi de ordusuyla bu kuvvetin arkasından yürüyerek İncesu kenarında ordugah kurdu.Osmanlılar`ın kendisine karşı sefer açtığını öğrenen ve anne tarafından Yavuz`un dedesi olan doksanlık Alaüddevle, harem kadınlarıyla hazinelerini Göksun ovasına egemen durumdaki Turnadağı tepelerine yolladıktan sonra yaklaşık 30.000 askeriyle bu dağın eteklerinde mevzilendi.Ağır ve hafif ateşli silahlarla donatılmış Hadım Sinan Paşa kuvvetleri hemen düşmana saldırırken; Şehsuvaroğlu Ali Bey de ortaya atılarak babasının ekmeğini yemiş olanları kendi sancağının altına toplanmaya çağırdı.Bunun üzerine Dulkadir ordusundaki Şehsuvar taraftarı pek çok asker Ali Bey`e katıldı ve bu durumda başlayan meydan savaşının daha ilk anlarında yaşlı Alaüddevle şehit düşünce ordusu dağıldı; tutsak alınan 4 oğlu da idam edildi.Kendi egemenliğine bağladığı beyliğin başına Şahsuvaroğlu Ali Bey`i atayan Yavuz, Alaüddevle`nin kesik başını bir fetihname ile birlikte, onun koruyucusu olan Memluk hükümdarı Kansu Gavri`ye, zafer belirtisi olarak gönderdi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    1.selimin çaldıran savaşının nedenleri 1.doğudaki ipek yolunun denetimini ele geçirmesi 2.safevilerin ve osmanlılarınanadoludaki liderlik mücadeleleri 3.yavuzun doğuyu denetim altına almak istemesi 4.şah ismailin şill kaynaklı isyanlarçıkararak osmanlıyı kışkırtmasısafevilerin osmanlıların aleyhine itifaklara girmesi

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.