Training

Diğer anlamları

Training

1. anlamı silsile, takım, sıra, düzenli durum; ehlileştirmek; saf; hayvanı tuzağa çekmek için sıralanmış yem; dalları kazık veya; maiyet, refakatçiler; yerde sürünen uzun etek; sıra halinde barut; öğretmek, talim ettirmek, alıştırmak; i, tren, katar.
2. anlamı talim, terbiye, tahsil; go into training antrenman yapmak, antrenman, training camp askeri veya spor talim kampı, training seat çocuk için eğitici oturak, idman/eğitim, çevir/eğitim gör/eğit, training ship okul gemisi.
3. anlamı terbiye. eğitim. antrenman. idman. çalışma.

Training

Training İngilizce anlamı ve tanımı

Training anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Train
  2. (noun) The act of one who trains; the act or process of exercising, disciplining, etc.; education.

Training tanım:

Kelime: 3train
İşlev: verb
Kökeni: Middle English, from Middle French trainer, from Old French, from (assumed) Vulgar Latin traginare; akin to Latin trahere to draw
transitive senses
1 : TRAIL, DRAG
2 : to direct the growth of (a plant) usually by bending, pruning, and tying
3 a : to form by instruction, discipline, or drill b : to teach so as to make fit, qualified, or proficient
4 : to make prepared (as by exercise) for a test of skill
5 : to aim at an object or objective : DIRECT trained his camera on the deer training every effort toward success
intransitive senses
1 : to undergo instruction, discipline, or drill
2 : to go by train
synonym see TEACH
- train·abil·i·ty /"trA-n&-'bi-l&-tE/ noun
- train·able /'trA-n&-b&l/ adjective

Training ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Breeding, Education, Grooming, Preparation,

Training

İngilizce Training kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. entrenamiento, adiestramiento, amaestramiento, aprendizaje, capacitación, doma, domesticación, ejercicio, fogueo, práctica; enseñanza, formación, instrucción adj. ejercitante, amaestrador

Training

İngilizce Training kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. entraînement, instruction, formation, éducation; forme adj. de formation, d'entraînement

Training

İngilizce Training kelimesinin Almanca karşılığı.
[train] v. trainieren; ausbilden; unterrichten n. Form, Training; in Form sein adj. des Trainings

Training

İngilizce Training kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. istruzione, preparazione, educazione, addestramento; esercizio, pratica, tirocinio; (Sport) allenamento, preparazione atletica; ammaestramento agg. allenamento, addestramento

Training

İngilizce Training kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. preparação, treino adj. de treinos, de exercício; amistoso

Training

i. eğitim, idman, ders, öğretme, staj süresi, çalışma, egzersiz, alıştırma, antrenman, çalıştırma

Training

Fransızca Training kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. training, drilling, exercising, preparing; fitness, ability

Training

Almanca Training kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. drilling, exercising, preparing; fitness, ability

Training

Flemenkçe Training kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. workout

Training

İngilizce Training kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. scholing; training; konditie bn. training, opleiding

Training

n. drilling, exercising, preparing; fitness, ability adj. of drills, of exercises n. training, exercising, practice, drill

Training

Flemenkçe Training kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (algemeen) apprentissage (m)2. (fysische activiteit) exercice (m) 3. (onderwijs) instruction (f) 4. (sport) entraînement (m); séance d'entraînement

Training

Almanca Training kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
beoefening ,training

Training

Almanca Training kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. entraînement (m)

Training

Almanca Training kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. allenamento (m)

Training

Almanca Training kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. entrenamiento (m), entreno (m)

Training

Almanca Training kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. antrenman (n)

Training

Portekizce Training kelimesinin Fransızca karşılığı.
(esportes) survêtement (m)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.