Trabzon Rum İmparatorluğu

Haçlı-Latin zulmünden kaçan Bizanslıların Trabzon ve çevresinde kurduğu devlet. Dördüncü Haçlı Seferinde Latinler, Bizans İmparatorluğunun merkezi İstanbul’u işgal ettiler. Katolik mezhebine mensup Latinler, Ortodoks-Bizans Hanedanına, İstanbul ahalisine ve şehre çok zarar verdiler. Haçlı ordusu, İstanbul’un zenginliği karşısında şaşkına döndü.

Trabzon Rum İmparatorluğu Haçlı-Latin zulmünden kaçan Bizanslıların 1204 yılında Trabzon ve çevresinde kurduğu devlet. Dördüncü Haçlı Seferinde Latinler, Bizans İmparatorluğunun merkezi İstanbul’u işgal ettiler. Katolik mezhebine mensup Latinler, Ortodoks-Bizans Hanedanına, İstanbul ahalisine ve şehre çok zarar verdiler. Asilzadeler ve hanedan mensuplarının zulümden kurtulabilenleri, Anadolu’ya çekildiler. Bizans İmparatoru Theodoros I Laskaris, İznik Rum İmparatorluğunu kurdu (1204). Bizanslılardan Komnenos ailesi, Trabzon’a gitti. 1204’te Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdu. İstanbul’a ise Venedikliler hakim olup, Latin İmparatorluğunu kurdular. Bunlar, 1204’ten 1261 yılına kadar Bizans’a hakim oldular.

Trabzon Rum İmparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarı Aleksios Komnenos (1204-1222) idi. Batıda Karadeniz Ereğlisi’nden, doğuda Batum’a kadar hakim oldu. Aleksios Komnenos, İznik Rum İmparatorluğu ile mücadele etti. Türkiye Selçukluları, 1214’te Trabzon’u kuşatıp Ereğli ile Amasra’yı ele geçirdikleri gibi Aleksios’u da esir aldılar. Sinop Selçuklular’a geçti. Aleksios Komnenos, Selçuklulara yardımcı asker, vergi ve hediye vermek suretiyle esirlikten kurtuldu. Selçuklular, 1221’de Trabzon’u tekrar kuşattılar. Trabzon Rum İmparatorluğu Selçuklulara tabi hale geldi. Bu bağlılık Selçukluların Moğollarla yaptığı 1240 Kösedağ Savaşına kadar devam etti. Moğollar, Anadolu’yu işgal edince; Trabzon Rum İmparatorluğunu haraca bağladılar. Moğollardan sonra Türkmenlerin nüfuzuna girdi. Türkmenler, Giresun, Ordu ve Ünye ile çevresini aldılar. İmparator Üçüncü Aleksios (1349-1390) Türkmenlerle iyi geçinmek için kızkardeşi Maria’yı Akkoyunlu Kara Yülük Osman Beye verdi. Dört kızını da Türkmen beyleriyle evlendirdi.

Osmanlı Devleti, Asya ve Avrupa kıtalarında genişlemesiyle, Trabzon’a da geldi. Sultan İkinci Murad (1421-1451) zamanında Trabzon alınmak istenmişse de, Osmanlı donanması kuvvetli fırtınaya tutulduğundan harekat tamamlanamadı. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) zamanda Osmanlıların Rum Beylerbeyi Hızır Bey, Trabzon Rum İmparatorluğuna karşı 1456’da karadan ve denizden taarruza geçti. Trabzon Rum İmparatorluğu, Osmanlılar karşısında çok zor duruma düştü. Osmanlılara vergi vermeyi kabul etti. Osmanlılardan emin olmak için, ittifak da aradılar. Doğuda kuvvetli bir Türkmen devleti kuran Akkoyunlu Devleti beylerine kız verip, akrabalık kurdular. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Dördüncü Yuannis’in kızı Despina Hatunla evlendi.

David Komnenos, 1458’de Rum İmparatoru olunca; Osmanlılara ödediği vergiyi kesip, ödenenleri de Uzun Hasan vasıtasıyla geri istetti. Papa vasıtasıyla da, Osmanlı Devletine karşı Avrupa devletlerinin ittifak yapmaları talebinde bulundu. Fatih, Trabzon Rum İmparatorluğunun düşmanca hareketlerini yakından takip ediyordu. Fatih, 1460’ta bizzat sefere çıkarak karadan Trabzon’a yürüdü. Osmanlı donanması da, 300 gemiyle denizden sefere katıldı. Osmanlı seferini Akkoyunlular engellemek istediyse de, Fatih’e engel olamadılar. Trabzon, karadan ve denizden kuşatma altına alındı. İmparator David, Osmanlılara karşı durulamayacağını ve Akkoyunlu ile Avrupa devletlerinin yardımının imkansız olduğunu görerek, 26 Ekim 1461’de teslim oldu. Trabzon Rum İmparatorluğu tarihe karışıp, toprakları ve mirası Osmanlı Devletine kaldı.

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    bu Trabzon Rum İmparatorluğu küçük bir devlet oldugu halde neden İMPARATORLUK denmiştir lütfen cwp

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    imparatorluk küçük olmasına rağmen içinde 27 etnik grup barındırmaktaydı lazlar gürcüler rumlar vs... bu yüzden imparatorluk denmiştir

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Trabzon Rum İmparatorluğu
Trabzon Rum İmparatorluğu