Trablusgarp Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş |çatışma=Trablusgarp Savaşı |parçası= |resim= |başlık=Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Derne`deki Kızılay çadırı önünde (1912) |tarih=29 Eylül 1911-18 Ekim 1912 |yer=Trablusgarp |casus= |bölge=Trablusgarp ve Ege denizi |sonuç=İtalya zaferi |savaşan1= Osmanlı İmparatorluğu |savaşan2= İtalya Krallığı |kumandan1=Neşet Bey
Enver Bey
Mustafa Kemal |kumandan2=Luigi Caneva |güç1=25,000 |güç2=100,000 |kayıp1=14,000 |kayıp2=3,380
4,220 yaralı |kayıp3= |notlar=

Trablusgarp Savaşı, 1911-12 yılları arasında Osmanlı Devleti ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Özellikle yabancı kaynaklarda 1911-12 Türk-İtalyan Savaşı olarak da geçer. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar, Trablusgarp`ın dışında, Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi çeşitli bölgelerde de sürmüştür. Bu savaşı İtalya, diğer büyük devletlerin ve Balkan Savaşı`nın sayesinde kazanarak sömürgelerini arttırmıştır

Savaşın nedenleri ve öncesi16. yüzyılda başlayan sömürgeleştirme hareketlerinin dışısında kalan İtalya, 1870 yılında siyasi birliğini sağladığında sömürgelerin çoğu İngiltere ve Fransa tarafından paylaşılmıştı. 1881`de İngiltere`nin Mısır`ı işgali, ardından da Fransa`nın 1882`de Cezayir ve Tunus`u ele geçirmesinden sonra, İtalyanlar, Kuzey Afrika`da kalan son Türk toprağı olan Trablus`la ilgilenmeye başlamışlardı. Aslında Doğu Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyen İtalya`nın Trablus`la ilgilenmesi yeni değildi. 1890 yılında, İtalyan başkanı Francesco Crispi`nin, bir İngiliz lorduna [1] yazdığı özel bir mektupta, Trablus`la ilgilendiklerini belirttiği bilinmektedir. Ancak Crispi 1891`de başkanlıktan inince, Trablusgarp planları da rafa kalktı ve savaş 20 yıl beklemiş oldu.

1898 yılında İngiltere ve Fransa arasında, Kuzey Afrika`daki sömürgelerin paylaşımı yüzünden çıkan Faşoda Olayı ("krizi" de denir) sonunda Kuzey Afrika`nın paylaşımı yapıldı ve böylece Trablus da İtalya`ya bırakıldı.

1902 yılından itibaren İtalya, Trablus üzerinde bir "Barışçıl İşgal" politikası uygulamaya başladı. Buna göre Roma Bankası`nın maddi desteğiyle ekonomik ve ticari alanlarda bir takım girişimler başladı. Böylelikle kurulan fabrikaların ve diğer işyerlerinin, gerekirse silahlı bir saldırıya zemin hazırlaması amacı güdülüyordu. Ancak Trablusgarp Valisi Müşhir İbrahim Paşa, bu ard niyetli ekonomik gelişimi durdurabilmek için çok çaba sarfederek,İtalya`nın Trablusgarp`taki bütün ekonomik imtiyazlarını sonlandırarak sonunda önünü kesmeyi başardı. Ortaya çıkan büyük mali çöküntü sonunda, hissedara alacaklarının ödenebilmesi için, Roma Bankası, İngiliz ve Alman finansörlerle görüşmeye başladı.

Bunun yanında, Almanya, Üçlü İttifak`ta beraber olduğu İtalya`nın Trablusgarp`a sahip olmasını istemiyordu. Çünkü Kuzey Afrika`daki bu bölgeyi ileride kullanabileceği bir istasyon olarak görüyordu.

Savaş Başlıyor

1911 yılının eylül ayında Trablus meselesi, İtalyan basınında yer almayı başardı. Basında yer alan iddialara göre Osmanlılar, İtalyanlar`a adaletsizce davranmakla beraber, Almanlarla da çeşitli entrikalar çeviriyordu. 26 Eylül`de, silah ve cephane taşıyan bir Osmanlı gemisi Trablus`a ulaştı. Bir gün sonra İtalyan yönetimi, Osmanlı`ya bir ültimatom vererek, 48 saat içinde Trablus`un İtalyan yönetimine bırakılmasını ve İtalya`ya yıllık vergi verilmesini talep etti. 29 Eylül`de İngiliz ve Fransız hükümetlerinin desteğini de arkasına alan İtalya, Osmanlı`ya savaş ilan etti. Aynı gün İtalya`nın Adriyatik Denizi`ndeki bazı Osmanlı gemilerini batırması üzerine, Avusturya bu bölgede savaşılmasını yasakladı. 30 Eylül`de Trablus şehri bombardımana tutuldu. Kenti eski silahlarla savunmaya çalışan 8000 kişilik Osmanlı kuvveti dayanamadı ve 5 Ekim`de İtalyanlar şehri ele geçirdi. Bunun üzerine Osmanlı kuvvetleri kıyıdan 15 km içeriye çekildiler. 18 Ekim`de Derne`yi, 20 Ekim`de de Bingazi`yi ele geçiren İtalyanlar, buralara asker çıkartmaya başladılar. 23 Ekim`de saldırıya geçen Osmanlı ordusu, İtalyanları kuşatmış ve uzun süren savaştan sonra İtalyanlar kurtulmuşlardı. 26 Ekim`de yapılan bir başka Osmanlı saldırısı, İtalyan kuvvetlerinin büyük kayıp vermesine rağmen geri püskürtüldü. 5 Kasım`da İtalyan resmi gazetesi, Trablusgarp`ın İtalya tarafından ilhak edildiğini yayımlamışsa da bu henüz gerçekleşmemişti. Osmanlı direnişi karşısında İtalyan kuvvetleri sahilden fazla uzaklaşamamışlardı.Enver, Mustafa Kemal, Fuat (Bulca), Nuri (Conker) ve Fethi (Okyar) gibi Osmanlı subayları gizli yollarla Trablusgarp`a gelip (Örneğin Mustafa Kemal, buraya "gazete muhabiri Şerif Bey" adıyla Mısır üzerinden ulaşmıştır) buradaki kuvvetleri düzenleyerek, İtalyanlara rahat vermeyecek şekilde sürekli saldırılar başlattılar. Enver, yaptığı bir gazete röportajında, ``"Buraya geldiğimde 900 çöl savaşçısı bulmuştum. Şimdi ise elimin altında 16,000 talimli asker var"`` diyerek durumu ortaya koymaktadır. Bu ordu, yapılan savaşlar sonucunda 2 makineli tüfek, 250 tüfek, 2 top, sayısız mermi ve 10 tane de katır ele geçirmiştir.

Yerel halkın da desteklediği direnişe Sunusi tarikatı şeyhi ve adamları destek vermişti. Ancak İtalyanların düşündüğünün aksine, buradaki Osmanlı direnişi çok kuvvetli olmuş, Enver, Mustafa Kemal ve Neşet gibi komutanların yönettiği ordular, sayıca çok üstün olan İtalyan kuvvetlerine karşı kahramanca savaşmışlardır. Trablusgarp`taki Osmanlı birlikleri başlıca üç komutanlığa ayrılmıştı:

  1. Trablus Komutanlığı: Kurmay Albay Neşet
  2. Bingazi Komutanlığı: Kurmay Binbaşı Enver
  3. Derne Komutanlığı: Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal


Kasım 1911`de İtalyanlar Çanakkale Boğazı`na saldırmak için hazırlıklar yaptılar. Ancak Rusya ticari kaygılardan dolayı buna karşı çıktı.

Kasım ayında İtalyanlar, ekimde boşalttıkları bazı mevzileri tekrar ele geçirdiler. 19 Aralık`ta bir İtalyan kolu, imha olmaktan son anda kurtuldu. Ayrıca bu dönemlerde İtalyan basını Almanya, Avusturya ve Fransa`yı, İtalya`nın başarılarına engel oldukları iddiasıyla suçlamaya başlamıştı.

8 Aralık`ta Trablusgarp`a gelen Mustafa Kemal, 22 Aralık`ta Tobruk Savaşı`nı kazandı. Derne`de 16/17 Ocak 1912 taarruzunda gözünden yaralandı. Bir ay hastanede tedavi gördükten sonra, 6 Mart 1912`de Derne komutanı oldu ve burada başarılı savunma muharebeleri yaptı.

Ocak 1912`de İtalyanlar`ın 100,000 askerine karşılık Bingazi`de 15,000, Trablus`ta da yaklaşık 10,000 Osmanlı askeri savaşmaktaydı. Şubat ve martta İtalyanlar Bingazi`yi tamamen ele geçirdiler. Bunun yanında Beyrut limanındaki iki küçük Osmanlı gemisini batırdılar. Yemen`de Ocak 1911`de başlayan isyan nedeniyle daha savaş başlamadan önce Trablus`taki kuvvetlerin bir kısmı bu bölgeye kaydırılmıştı. Ocak 1912`de İtalyan donanması Kızıldeniz`e girip, buradaki Osmanlı gemilerinden bazılarını batırarak Hudeyde limanını bombalamaya başladı. İtalyanlar`ın bölgedeki varlığı, deniz ulaşımını aksattığı için Yemen isyanının bastırılmasını zorlaştırıyordu.

25 Mart 1912`de Osmanlı`nın koruyucusu görevini üstlenen ve İtalya`nın müttefiki olan Alman İmparatoru, arabuluculuk yapmak için İtalya Kralı`yla Venedik`te görüştü. Ancak bu görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

18 Nisan`da İtalyan donanması Çanakkale Boğazı`nı bombalamaya başladı. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti boğazları kapattı. Ancak bu hareketin uluslararası ticarete darbesi çok büyük oldu. Rusya`nın tahıl ihracatı milyonlarca dolarlık zarara uğrarken, İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi ülkelerin zararları da günlük 100,000 doları buluyordu. Karadeniz`e gidecek olan İngiliz gemileri, Süveyş Kanalı üzerinden Hindistan`a gitmek zorunda kaldılar. Ancak 10 Mayıs`ta Avrupa ülkelerinin baskılarından dolayı boğazlar tekrar ticarete açıldı.

Savaşın Sonu

Bunun üzerine 5 Mayıs`ta İtalyan kuvvetleri Rodos Adası`na çıkarma yaptılar ve 10 gün içerisinde Rodos`u, daha sonraki 2 hafta süre içerisinde Oniki Ada olarak bilinen adalar grubunu ele geçirdi.Böylece 389 yıldır Osmanlı yönetiminde kalmış ,yönetim merkezi Rodos Adası olan Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti (Oniki Ada) tamamen İtalya`nın eline geçti. 8 Haziran`da Trablus`taki Türk kuvvetleri çöle püskürtüldü. Hazirandan ağustosa kadar süren çarpışmalar sonunda bütün batı sahil şeridi İtalyanların hakimiyetine geçti. 12 Temmuz`da beş İtalyan savaş gemisi, Türk filosuna saldırmak için Çanakkale Boğazı`na girdi. Ancak boğazın girişine Kilitbahir civarında çelik kablolar çekildiği için İtalyanlar ilerleyemeden ağır ateş altında kaldılar ve geri çekildiler (18 Temmuz). Bu, ayrıca savaş içindeki son deniz savaşı olmuştur. Eylülde Osmanlı ve İtalya arasında barış görüşmeleri başladı. İki taraf da savaşın bitmesini istemesine rağmen çatışmalar devam ediyordu. 22 Eylül`de güçlü bir Türk mevkii ele geçirildi. Binbaşı Enver komutasındaki Türk kuvvetleri bazı saldırılar yapsalar da, ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar.

8 Ekim`de Karadağ`ın Osmanlı Devleti`ne savaş ilan etmesiyle Balkan Savaşları başlayınca, Osmanlı Devleti her ne pahasına olursa olsun İtalya`yla barışa razı oldu, çünkü Ege Denizi`ndeki İtalyan donanması, Makedonya`ya yardım gönderilmesini engelliyordu. Sonuçta İtalya`nın şartları kabul edildi ve 15 Ekim 1912`de İsviçre`nin Uşi (Ouchy) kentinde antlaşma imzalandı.

Uşi Antlaşması ve Sonuç

anamadde|Uşi Antlaşması

İmzalanan antlaşmaya göre;

  1. Osmanlı Devleti Trablusgarp`taki kuvvetlerini çekecek ve burayı İtalya`ya bırakacak,
  2. Osmanlı, Trablusgarp`taki Müslümanların haklarını koruyacak,
  3. İtalya Oniki Ada`yı geçici olarak elinde tutacak; Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında bu adaları savunamayacaktı.


Savaş sonunda Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika`daki son topraklarını da kaybetmiş oluyordu. Ayrıca ileriki yıllarda Türkiye ve Yunanistan arasında sıkça sürtüşmelere neden olacak olan adalar sorunu da başlamıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edilen Oniki Ada, bir taktik olarak Türkiye`ye hediye edilmek istenmiş, ancak ülkenin tarafsızlığını bozacağı için, bu öneri reddedilmiştir. Oniki Ada, 1947 yılındaki Paris Antlaşması`yla Yunanistan`a bağlanmıştır.

İtalya`da ise savaş, İtalyan milliyetçiliğinin gelişmesine katkıda bulunmuş ve 1922 yılında Mussolini`nin iktidara gelişini kolaylaştırmıştır.

Notlar

Trablusgarp Savaşı, içinde barındırdığı bazı ilkler sebebiyle de ayrıca ilginç bir savaştır. Dünya tarihinde ilk kez uçakların savaş aracı olarak kullanılması bu savaşa rastlar. Trablusgarp Savaşı`nda İtalyan uçakları savaş sırasında bombalama ve bildiri dağıtma gibi görevler üstlenmişlerdi.Bunun için italyanlar dünyada bir ilki gerçekleştirmişledir.

Linkler

Trablusgarp Savaşı ve Mustafa Kemal`in Etkisi

Kaynaklar

  • ``Turco-Italian War 1911-12``, The Encyclopedia Americana (1954). cilt 27, s.175-177
  • ``Tarih III: Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931-1941)``. Kaynak Yayınları (2001). s.301


Türk savaşları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.