--}}

Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa I. Mahmut saltanatında, 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Topal Osman Paşa I. Mahmut saltanatında, 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mora`da yerleşik bir Türk ailesindendir. İstanbul`a gelince sarayda koz bekçileri ocağına kaydedilmiş bir süre hizmet verdikten sonra pandolbaşı olmuş, 21 yaşında padişah emriyle Mısır`a gönderilirken İspanyol korsanlar tarafından esir edilerek Malta`ya götürülmüştür. Asaleti nedeniyle serbest bırakılmış, bir Fransız gemiseyle Kahire`ye bırakılmıştır.

1714`de Mora`da Martalosbaşılık yapmış Mora seferinde Korent şehirine yapılan taaruzu yönetmiştir. 1715`de Beylerbeyi olarak Turhala mutasarrıflığına 1716`da Mora Seraskerliğine tayin oldu. Avusturya ve Venedik ile devam eden savaşta bir Venedik fırkateynini mürettebatıyla esir aldığı için Preveze ve Dubniçe taraflarıda idaresine verildi. 1718`de İnebahtı mufafızlığına, 1720`de Bosna valiliğine, 1721`de ise Rumeli Valiliğine getirildi. 1731`e kadar Arnavutluk ve Selanik`i kaza kaza gezerek eşkiya teftişliğide yaptı.

21 Eylül 1731`de İstanbul`a gelerek mühr-i hümayunu teslim aldı. 5 ay gibi kısa bir süre sadrazamlık yaptı, ihtiyarlığı ve halsizliğinden istifa etti. Trabzon valiliğine atandı. }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.