Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, ilk T.C. Anayasası`nın ilkelerini belirleyen; 85 no.lu ve Kabul Tarihi: 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan kanundur. 1923 yılındaki değişiklikle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bazı tanımlamaların aksine, 20 Ocak 1921 tarihli ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Türkiye`nin il Anayasası değildir. Çünkü bu kanun, Anayasa için gerekli norm, kabul için oy oranı ve maddeler yönünden yeterli değildir. Üstelik o tarihte, 1876 Kanun-u Esasîsi de resmen ilga edi

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, ilk T.C. Anayasası`nın ilkelerini belirleyen; 85 no.lu ve Kabul Tarihi: 20 Kanun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan kanundur. 1923 yılındaki değişiklikle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bazı tanımlamaların aksine, 20 Ocak 1921 tarihli ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Türkiye`nin il Anayasası değildir. Çünkü bu kanun, Anayasa için gerekli norm, kabul için oy oranı ve maddeler yönünden yeterli değildir. Üstelik o tarihte, 1876 Kanun-u Esasisi de resmen ilga edilmemişti.

Beş değişiklik

20 Nisan 1340 (1924) ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile de Türkiye hukuk normlarına uygun ilk anayasaya kavuşmuştur. 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye kanunu (Anayasa)`nda;


1) 11 Nisan 1928 tarih ve 1222 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu`nun 2, 16, 26 ve 38`inci maddelerinde,


2) 10 Kanunuevvel 1931 tarih ve 1893 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu`nun 95`inci maddesinde,


3) 5 Kanunnuevvel 1934 tarih ve 2599 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu`nun 10 ve 11`inci maddelerinde,


4) 10 Kanunnuevvel 1937 tarih ve 3115 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu`nun 2, 44, 47, 49, 50, 61, 74 ve 75`inci maddelerinde ve


5) 10 Teşrinisani 1937 tarih ve 3272 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu`nun, 44, 47, 48, 49, 50 ve 61`inci maddelerinde olmak üzere, beş değişiklik yapılmıştır.


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ilgili konular

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu