--}}

TBMM

TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    İstanbul işgal edilmişti.İstanbul'un işgali Mustafa Kemal'e düşündüklerini yapma fırsatını verdi.Bunlara bağlı olarak 23 Nisan'da T.B.M.M.kuruldu.Meclisin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu.Atatürk çocukları çok sevdiği için bu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da ilan etti.O günden sonra 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı,aynı zamanda T.B.M.M.nin açılışı milli bayramlarımızdan biri olmuştur.

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Yıllarca Türk, Kürt,Laz,Ermeni gibi bir çok milletin oluşturduğu bu Devleti; Ülkücülerin ve Kürtçülerin milliyetcilik anlayışları yüzünden yaşanılmayacak hale getirdiler. Ben bir Kürt olarak diyorumki; BTP kürt temsilcisi de...ğildir. Çünkü Kürt milliyetciliğini yapıyor. Ve Ülkücülerde Türk temsilcisi değildir. Çünkü Türk milliyetciliğini yapıyorlar. Sadece kendi milletini düşünen milliyetciler (Bölücüler) olduğu sürece bu ülke değişmez. Çok milletli bir Devlette yaşıyorsak ve yaşamamız gerekiyorsa o devletin sosyal bir devlet olması gerekir. Ve sosyal devletcilik anlayışında olduğu gibi herkese eşit hak ve özgürlüklerin verilmesi gerekiyor, Türkçe resmi Dilimizse Diğer Dillerin ve Kültürlerin yok olmaması için ayrımcılığın olmaması için Diğer dillerdede Eğitim ve sosyal hakların tanınması gerekiyor ki! kültürel değerlerimizi kaybetmeyelim. Bunların sağlanması için Ülkücü ocaklarının kapatılması ve Kürt sorununun çözülmesi gerekir. Nasıl ki PKK dağda Kürt hakları diye bölüçülük yapıyorsa Ülkücülerde İçerde 20 milyonluk Türk toplumunu ayırt ederek bölüçülük yapıyorlar. Türk devletinde sadece Türkler yaşamıyor! Türk Devletinin; İnsana insan olduğu için değer veren sosyal devlet anlayışını benimseyen bir lidere ve Yönetime ihtiyacı vardır. Ayrıca oylamaya sunulan yeni anayasa paketinde eksiklerin olduğunu ve yeniden düzenlenerek millete sulunması gerektiğini düşünüyorum, Pişirip milletin önüne verdikleri Anayasayı, ya yersiniz yada açkalırsınız diyorlar. Aç kalmamak için mecburiyetten yiyeceğiz gibi görrünüyor. Son olarak şunu diyorum ki; sorunların çözülmesi için Devletin isminin değişmesi gerekiyorsa ve bu çözüm olacaksa devletin ismininde değiştirilmesi gerekir

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

TBMM
TBMM