--}}

Tantra

Tantra, tantrik yoga ya da tantrizm, Uzakdoğu`da Budizm, Hinduizm, Jainizm gibi felsefeleri derinden etkilemiş olan bir Hint öğretisidir. Tantra doktrini tutkulardan kurtulmanın en kolay yolunun isteklere karşı koymak yerine istekleri doygunlaştırmak olduğunu savunur. Tantrizmde cinsel simgeler önemli yer tutar.

Tantra, tantrik yoga ya da tantrizm, Uzakdoğu`da Budizm, Hinduizm, Jainizm gibi felsefeleri derinden etkilemiş olan bir Hint öğretisidir. Tantra doktrini tutkulardan kurtulmanın en kolay yolunun isteklere karşı koymak yerine istekleri doygunlaştırmak olduğunu savunur. Tantrizmde cinsel simgeler önemli yer tutar.

Göz AtDiğer anlamları

Tantra

Tantra İngilizce anlamı ve tanımı

Tantra anlamları

  1. (noun) A ceremonial treatise related to Puranic and magic literature; esp., one of the sacred works of the worshipers of Sakti.

Tantra tanım:

Kelime: tan·tra
Söyleniş: 't&n-tr&, 'tän-, 'tan-
İşlev: noun
Usage: often capitalized
Kökeni: Sanskrit, literally, warp, from tanoti he stretches, weaves; akin to Greek teinein to stretch -- more at THIN
: one of the later Hindu or Buddhist scriptures dealing especially with techniques and rituals including meditative and sexual practices; also : the rituals or practices outlined in the tantra
- tan·tric /-trik/ adjective, often capitalized
- Tan·trism /-"tri-z&m/ noun
- Tan·trist /-trist/ noun

Tantra ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Tantrism,

Tantra

İngilizce Tantra kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Tantra, littérature bouddhiste écrite en Sanskrit sur le culte cérémonial et les actes relatifs au rites

Tantra

İngilizce Tantra kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Tantra, hinduistische oder buddhistische Literatur in Sanskrit geschrieben von Ritualakte handelnd

Tantra

İngilizce Tantra kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Tantra, literatura hindu ou budista escrita originalmente em sânscrito sobre rituais e cerimônias religiosas

Tantra

Fransızca Tantra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Tantra, Hindu or Buddhist literature written in Sanskrit on ritualistic acts and ceremonial worship

Tantra

İngilizce Tantra kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Hindoes of Boeddhistische literatuur geschreven in Sanskriet over rituele en ceremoniële eredienst

Tantra

n. spiritual system for the wholesome development of human oneness and the visible world which combines elements of Hinduism and paganism including mystical or magical elements such as mudras or mantras and erotic rites n. Tantra, Hindu or Buddhist literature written in Sanskrit on ritualistic acts and ceremonial worship n. Tantra, Hindu or Buddhist literature written in Sanskrit on ritualistic acts and ceremonial worship

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tantra
Tantra