Tütün Mamüllerine Ilişkin özel Tüketim Vergisi

tüketim

Tüketim kaynakların kullanılması anlamına gelir. Keynesgil iktisatta tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketim fonksiyonu ile gösterilir. Tüketim fonksiyonunun en önemli kısmı marjinal tüketim eğilimi (marginal propensity to consume - MPC)di...

ÖTV

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sa...

JAKOM

JAKOM, Organize suçlarla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kısaltılmış adıdır.

Özel Tüketim Vergisi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal ve ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

Özel tüketim

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sa...

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri veya Jandarma KOM Şube Müdürlükleri , Organize suçlarla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Türkiye'deki İl Jandarma Komutanlıklarında kurulu Kaçakçılık Ve...

Türkiye'deki vergiler

==Türkiye'de uygulanan vergiler==* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.** Gelir vergisi** Kurumlar vergisi* Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir...

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu, Serbest Meslek Erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işi, işin miktarını ve fiyatını gösteren belgeye denilmektedir. Yapılan işe göre KDV oranları değişmektedir. Bu oranlar şöyledir;*Sağlık Hi...