--}}

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Bakanlık bilgi kutusu

Bakanlık bilgi kutusu |logo = |kuruluş =16 Nisan 2003 |bakan =Ertuğrul Günay |müsteşar= Mustafa İsen |bütçe = YTL |çalışan = |web = http://www.kulturturizm.gov.tr/

Kültür ve Turizm Bakanlığı; 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

 • Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
 • Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 • Tarihi ve kültürel varlıkları korumak,
 • Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
 • Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
 • Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
 • Türkiye`nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


Bakanlığa Bağlı Birimler

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Bakanlık müşavirleri
 • Müsteşar


Bu birimlere bağlı olarak çalışan birimler:
 • Hukuk Müşavirliği
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Savunma Sekreterliği
 • Müsteşar Yardımcıları


Bu birimlere bağlı diğer birimler:

 • Tanıtma Fonu Kurulu Temsilciliği


Linkler

 • http://www.kulturturizm.gov.tr/ Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.