--}}

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Acil Tıp Sistemi içinde yer alan konularda (acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu) projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Acil Tıp Sistemi içinde yer alan konularda (acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu) projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.Merkezi İzmir`de olan dernek, 1995 yılında kurulmuştur. Dernek, çalışma amaçlarını şöyle açıklamaktadır:

 • Acil Tıp Uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bunları en yüksek seviyeye çıkarmak.
 • Acil hekimlerini, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimine teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Acil sağlık hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirmek,
 • Halkı acil tıp hizmetleri konusunda bilinçlendirmek (poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, televizyon vs.),
 • Acil tıp ile ilgili yapılacak temel ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemek,
 • Acil hekimlerinin hem kamuda hem de özel olarak çalışabilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin hem akademik kuruluşlarda hem de bilimsel/tıbbi kuruluşlarda temsil edilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin, hastane öncesi acil hizmetler sisteminde ve felaket afet planlamasında lider rolü oynamalarını desteklemek,
 • Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonunun sağlanmasını teşvik etmek,
 • Acil tıp hizmetlerinde "toplam kalite" felsefesini tüm sağlık ekibine anlatılarak eğitilmelerini teşvik etmek,
 • Acil servislerde çalışan hekimlerin ve personelin tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak,
 • Acil hekimlerinin eğitim ve tecrübe ile kazandıkları becerileri uygulayabilecekleri ortamın sağlanmasını teşvik etmek.


12 Yılda 57 Mezuniyet Sonrası Eğitim düzenleyip, 5970 katılımcı toplamış olan TATD, 1998`den bu yana çeşitli kentlerde ``Acil Tıp Sempozyum``ları düzenlemekte olup, Ekim 2001`de İstanbul`da Uluslararası Acil Tıp Kongresi`ne ev sahipliği yapmıştır. Bu eğitimler içinde; ``Hekimlikte Hayat Kurtaran Girişimler Kursu``, ``Acil Travma Kursu``, ``Acil Servislerde Sık Karşılaşılan Olgularda Tanı ve Tedavi Seminerleri (ASSKOTT)``, ``Güncel Acil Tıp Seminerleri``, ``Bölgesel Acil Tıp Seminerleri``, ``Acil Tıp Uygulama Workshopları``, ve ``Hastane Afet Planı Eğitimleri`` organize etmiştir.

TATD`nin, periyodik yayını olan "Acil Tıp Dergisi" dışında, kitap yayınları da bulunmaktadır:

Yayınları

 • Uzmanlık Eğitim Kılavuzu, 1. Baskı, 2007, Şanal Basımevi ISBN: 978-975-01127-0-6
 • Hastane Öncesi Bakım Kitabı, 1. Baskı, 2003, DEÜ Basımevi
 • NBK Afet El Kitabı, 1. Baskı, Şubat 2003, (Tükendi)
 • Herkes İçin İlkyardım, 1. Baskı, Kasım 2003, Om Yayınevi 283 sayfa, ISBN: 975653035-9,
 • İlkyardım El Kitabı, 5. Baskı, 80 Sayfa, Resimli.
 • ASSKOTT El Kitabı, 1. Baskı, Ocak 2000 (Tükendi)
 • Afet El Kitabı, 1. Baskı, Mart 2003 (Tükendi)
 • Afetlerde İlkyardım, 1. Baskı, Haziran 1996 (Tükendi)
 • 2. Acil Tıp Sempozyum Kitabı, 1. Baskı, Haziran 1999 (Tükendi)
 • 1. Acil Tıp Sempozyum Kitabı, 1. Baskı, Haziran 1998 (Tükendi)


Ödülleri

 • Tülay Aktaş Gönüllü Dernekler Güçbirliği (2002 “Jüri Özel Ödülü”)
 • XII. World Congress on Disaster and Emergency Medicine (2001 “Jüri Özel Ödülü”)
 • Global Med-Net Dr. Rolf Peter Maeder (2000 “Award of Excellence”)
 • Tülay Aktaş Gönüllü Dernekler Güçbirliği (2000 “Teşvik Ödülü”)
 • Tülay Aktaş Gönüllü Dernekler Güçbirliği (1999 “Karşiliksiz Hizmet Ödülü”)


Türkiye Acil Tıp Derneği, ``International Federation of Emergency Medicine, European Society for Emergency Medicine, American College of Emergency Physicians, American Academy of Emergency Medicine, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu`` gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyedir.

Linkler

Türkiye Acil Tıp Derneği

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.