--}}

Türkiye'deki Vergiler

==Türkiye'de uygulanan vergiler==* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.** Gelir vergisi** Kurumlar vergisi* Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir.

Türkiye'de uygulanan vergiler

* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar. ** Gelir vergisi ** Kurumlar vergisi * Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir. ** Katma değer vergisi (KDV) ** Muamele ve satış vergileri ** Kısmi istihlak vergileri ** Harcamalara dayalı gelir vergisi ** Gümrük Vergileri ** Özel tüketim vergisi (ÖTV) ** Özel iletişim vergisi (ÖİV) * Servetle ya da servet transferi üzerinden vergiler: Menkul ve gayrı menkul serveti oluşturan mallardan alınan vergilerdir. Örnek ; Veraset, intikal, Motorlu taşıt vergisi gibi. ** Genel servet vergisi ** Emlak ve kısmi servet vergileri ** Sermaye vergisi ** Veraset ve diğer şekillerdeki servet transferi vergileri. *0001 YILLIK GELİR VERGİSİ *0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ *0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) *0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ *0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI *0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET *0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI *0010 KURUMLAR VERGİSİ *0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24) *0012 GELİR VERGİSİ (GMSI) *0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC *0015 Gerçek usulde katma değer vergisi *0017 Götürü usulde katma değer vergisi *0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ *0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ *0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ *0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR *0024 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN) *0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ *0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ *0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ *0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ) *0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ *0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ *0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ *0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ *0051 DİĞER ÜCRETLER *0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ *0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ *0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ *0060 MÜLGA MADEN FONU *0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ *0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU *0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN *0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ *0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ *0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ *0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ *0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ *0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ *0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ *0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ *0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ *0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ *1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ *1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ *1020 FON PAYI *1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ *1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ *1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ *1030 PİŞMANLIK ZAMMI *1034 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ *1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI *1042 E.KATKI PAYI *1043 Özel işlem vergisi *1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ *1047 Damga vergisi *1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ *1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI *1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI *1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI *1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI *1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI *1060 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI *1061 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI *1067 VERGİ YARGI HARÇLARI *1084 GECİKME FAİZİ *1085 PARA CEZASI FAİZİ *1086 GECİKME ZAMMI *1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ *1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ *1089 ALINAN DİĞER FAİZLER *1090 KANUNİ FAİZ *1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ *1092 HESAPLANAN FAİZ *1093 6111 KATSAYI TUTARI *1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU *1096 KONUT FONU *3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ *3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ) *3073 USULSÜZLÜK CEZASI *3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI *3076 KUSUR CEZASI *3077 AĞIR KUSUR CEZASI *3078 KAÇAKÇILIK CEZASI *3080 VERGİ ZİYAI CEZASI *3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz *4001 EK GELİR VERGİSİ *4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ *4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ *4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ *4006 FAİZ VERGİSİ *4007 EK EMLAK VERGİSİ *4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT *4010 EK KURUMLAR VERGİSİ *4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI *4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT *4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V. *4015 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI *4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V. *4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi *4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR) *4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR *4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT *4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ *4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ *4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ *4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI *4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ *4041 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ *4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI *4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ *4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ *4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı *4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ *4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ *4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI *4050 TEKEL SAFİ HASILAT *4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT *4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ *4063 NOTER HARÇLARI *4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV. *4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ *4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR) *4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE) *4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ) *4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V. *4078 NET AKTİF VERGİSİ *4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ *4080 Özel iletişim vergisi *4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ *4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ *4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) *4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI *4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ *4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ) *4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC *4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ *4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB *4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C *4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV *4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE *4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE *4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB *4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER *4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE *4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI *4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI *4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ) *4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ *4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ *4201 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI *4203 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret) *4204 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek) *4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf) *4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.) *4207 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler) *4208 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat) *4210 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI *4211 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI *4215 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI *4216 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI *4217 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI *4218 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI *4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi *4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan *4811 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT *5030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3 *5228 5228 TECİLLİ TAHSİLAT *5569 5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT *5766 5766 KANUNA İSTİNADEN TECİL *6100 6111 MADDE 2/1 Kesinleşmiş alacaklar *6101 6111 MADDE 2/3 Kesinleşmiş alacaklar (Geçici Vergi) *6102 6111 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka bazında) *6103 6111 MADDE 2/1Ç Kesinleşmiş alacaklar (Özel tahakkuklar) *6104 6111 Geçici Madde 3 /2 5811 Sayılı Kanun *6105 6111 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları *6106 6111 MADDE 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan *6107 6111 MADDE 5 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar *6183 6183 TECİLLİ TAHSİLAT *9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK) *9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT *9002 NÜFUS PARA CEZASI *9003 SEÇİM PARA CEZASI *9004 ASKERLİK PARA CEZASI *9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI *9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI *9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI *9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI *9009 TURİZM PARA CEZASI *9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI *9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI *9012 ESNAF S.HARÇ *9013 Gümrük vergisi *9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı *9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI *9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ *9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI *9018 YILLIK TONAJ HARCI *9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI *9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR *9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ *9022 KUR FARKI HESABI *9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI *9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI *9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI *9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI *9027 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ *9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI *9029 DİPLOMA HARCI *9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ *9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ *9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ *9033 TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu) *9034 Motorlu taşıtlar vergisi *9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ *9036 YİYECEK BEDELLERİ *9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS. *9038 İADELERDEN ALACAKLILAR *9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR *9040 MERA FONU *9041 MERA FONU PARA CEZASI *9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ *9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU *9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT *9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK *9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ *9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ *9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ *9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI *9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI *9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ *9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ *9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ *9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ *9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ *9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI *9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ *9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI *9059 TİCARET SİCİL HARCI *9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI *9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ *9062 TAPU HARÇLARI *9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI *9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI *9065 TRAFİK HARÇLARI *9066 YARGI HARÇLARI *9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ *9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI *9069 DİĞER HARÇLAR *9070 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ *9071 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR *9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR *9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ *9074 ŞEKER FİYAT FARKI *9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI *9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT *9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) *9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ *9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI *9080 DİĞER PARA CEZALARI *9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR *9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR *9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU *9084 İSTİHSAL VERGİSİ *9085 TRAFİK CEZALARI *9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI *9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN *9088 ÇIRAKLIK FONU *9089 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR *9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER *9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ *9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ *9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ *9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI *9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT *9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER *9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ *9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI *9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI *9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI *9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI *9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI *9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI *9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC *9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI *9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR *9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI *9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI *9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ *9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ *9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ *9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI *9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR *9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV. *9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI *9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI *9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI *9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ *9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ *9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC *9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC *9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI *9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ *9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR *9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER *9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ *9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C *9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C. *9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI *9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER) *9132 KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI *9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR *9134 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN) *9135 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN) *9136 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI *9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN *9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI *9139 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI *9140 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI *9141 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI *9142 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI *9143 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ *9145 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI *9146 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ *9147 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ *9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI *9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI *9152 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR *9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ *9154 K?ML?K ADRES PAYLA?IM S?STEM?NDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI *9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ *9159 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI *9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI *9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI) *9162 KADASTRO HARÇLARI *9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ *9166 KARAR VE İLAM HARCI *9169 MADEN RUHSAT HARCI *9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI *9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE *9172 ASKER? KANT?N VE SOSYAL TES?SLERDE VER?LEN AÇI?IN GER? ALINMASI *9173 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ *9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI *9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ *9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ *9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi *9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN) *9198 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ *9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ *9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ *9202 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI *9203 DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI *9220 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM *9221 DİĞER HİZMET GELİRLERİ *9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN ˜İ.P.C *9302 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI *9303 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C. *9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI *9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC *9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI *9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI *9309 TURİZM PARA CEZASI *9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C *9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.) *9312 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI *9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI *9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC *9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C. *9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C. *9319 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.’LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI *9341 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.