Türk Kültür Dernekleri

kültür

Toplumun ve insanların, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa ak­tardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bü­tünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamı.

Kültür Bakanlığı

Kültür Bakanlığı milli kültürümüzü araştırmak, değerlendirmek ve yaşatmak gayesiyle kurulmuş bakanlık. Kültür Bakanlığı 13 Temmuz 1971 tarihinde kurularak kültür hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığından devralmıştır. 1971’den 25 Kasım 1981 tarihine kadar K...

Artuklular (kültür)

Kültür ve sanatıyla iz bırakmış uzun ömürlü beyliklerden biri Artuklu Beyliği'dir. Oğuzların Döver boyundan ünlü bir Türkmen Beyi olan Artuk Bey, Anadolu'nun fethi sırasında büyük hizmetler görmüştü. Fakat, Tutuş'la Süleymanşah'ın arasındaki savaşta Tutuş...

Juju (kültür)

Juju sihirli bir cisim, tılsım veya fetiş diye açıklanabilecek genel anlamda afrika büyüsüne verilen isimdir. Genellikle Batı Afrika`da yaygındır ve eğer bir bebek ateşlenirse o bebek juju büyücüsüne götürülür. Büyücü o bebeğin vücudunu özel bir bıçakla ö...

Kültür Toplumbilimi

KÜLTÜRBir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş...

Kültür, Beşiktaş

Kültür Mahallesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi'ne bağlı bir mahalledir. Nüfusu 5000 civarında olan mahalle Beşiktaş'ın, nüfus hareketliliği en az olan mahallelerinden biridir.

İsrail'de Kültür

İsrail’de kültür, 1948 yılında devlet kurulmadan önce gelişmeye başladı ve içerisinde dindar ve laik hayatların mirasını bulundurmaktadır. İsrail kültürünün çeşitliliği, nüfusunun çeşitliliğinden gelir. Kökeni Doğu Akdeniz ülkelerinden ve dünyanın her tar...

Yıldız Kültür

Yıldız Kültür (31 Aralık 1944), Türk oyuncu.