--}}

Türk Halkları

Türk halkları ya da genel isimleri ile Türkler, Avrasya'da geniş bir coğrafyaya dağınık, Türk dillerini konuşan halk grubudur. Farklı derecede tarihsel ve kültürel ortaklıklara sahiplerdir. Günümüzün Türk kavimleri, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkiye'de, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da ve bazı diğer özerk Türk devletlerinde yaşarlar.

Türkler, ilk kez şimdi Türkistan dediğimiz Orta Asya'da ortaya çıkmışlardır. Pek çok bilim adamı, "Türk" kelimesini farklı anlamlarda yorumlamaktadır. Araplar'a göre "miğfer", Ziya Gökalp'e göre "töre sahibi", "yörük", "türemiş"...

Orta Asya'yı ana yurt kabul etmişler, fakat zamanla, bazı nedenlerden dolayı göç edip dünyaya yayılmışlardır.

Hem doğuya, hem batıya, Balkanlar'a, sonra da Anadolu'ya seferler düzenleyen, göç eden Türkler, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Anadolu'ya girmişler, 2. Anayurt ilan etmişlerdir. Böylece Anadolu Türk Tarihi, ya da bir başka deyim ile Türkiye Tarihi başlamıştır.

Selçuklular'dan Osmanlılar'a kadar süren 1000 yıllık Türkiye Tarihi, şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile devam etmektedir.

Büyük Türk Devletleri

*Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Türk Halkları www.nuhun.net
  • http://www.tatar.net/ Tatar.Net
Türkistan
  • http://geocities.com/ai320/turkistan.htm Türkistan'a Hoşgeldiniz!

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türk Halkları
Türk halkları