--}}

Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ya da "Türkçe Konuşan Ülkeler Cumhurbaşkanları Zirvesi", Türk dili konuşan altı Türk ülkesinin devlet başkanlarının ve üst düzey yetkililerinin katıldığı bir zirvedir. "Bir diğerinin egemen eşitliğine karşılıklı saygı temeline dayanan" bu zirve, ortak tarih ve kültürel yapıya sahip ülke cumhurbaşkanlarını bir araya getirmektedir. Türk Dünyası`nın sorunları gündeme getirilmektedir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ya da "Türkçe Konuşan Ülkeler Cumhurbaşkanları Zirvesi", Türk dili konuşan altı Türk ülkesinin devlet başkanlarının ve üst düzey yetkililerinin katıldığı bir zirvedir. "Bir diğerinin egemen eşitliğine karşılıklı saygı temeline dayanan" bu zirve, ortak tarih ve kültürel yapıya sahip ülke cumhurbaşkanlarını bir araya getirmektedir. Türk Dünyası`nın sorunları gündeme getirilmektedir.

Katılımcı Ülkeler:Toplantılar

 • 30.10.1992 Ankara Zirvesi
 • 18.10.1994 İstanbul Zirvesi
 • 28.08.1995 Bişkek Zirvesi
 • 21.10.1996 Taşkent Zirvesi
 • 09.06.1998 Astana Zirvesi
 • 08.04.2000 Bakü Zirvesi
 • 26.04.2001 İstanbul Zirvesi
 • 17.11.2006 Antalya Zirvesi


Zirve Konuları

Türk Devletleri arasındaki bağları derinleştirmek ve karşılıklı işbirliğini artırmak; kültürel ve ekonomik ilişkileri arttırmak; ortak tarihi mirası ortaya çıkarmaktır. Ekonomik olarak öncelikli hedef alınan iki alan ise enerji ve ulaşımdır. Buna göre;

 • Türk halkları arasındaki yakın ilişkileri geliştirmek,
 • Türk cumhuriyetleri arasındaki dostane ve yapıcı ilişkileri güçlendirmek,
 • Türk dili konuşan ülkelerin uluslararası barış ve istikrara hizmet eden olumlu katkılarını artırmak,
 • Ülkelerin oluşturduğu coğrafyayı bir işbirliği, gönenç, istikrar ve barış bölgesine dönüştürmek
 • Avrasya gerçeğinin daha da güçlü bir biçimde algılanmasını sağlamak,
 • Bağımsızlıklarının on beşinci yıldönümünü kutlamakta olan Türk dili konuşan ülkelerin siyasal areneda ortak hareket etmesine katkıda bulunmak,
 • Devletlerin ortak hareket ederek uluslararası platformlarda ve dünya jeopolitikinde etkinliğini arttırmak zirvenin temel konularıdır.


Hedefler

 • Daimi bir sekreterya oluşturmak
 • Türk dünyası ortak alfabesi geliştirmek
 • Türk lehçelerinin karşılaştırmalı sözlüğünü hazırlamak
 • Ortak türk tarihi kitabı oluşturmak ve ortak tarih müfredatı oluşturmak
 • Ortak Türk tarihi Enstitüsü kurmak
 • Türk dünyasını birbirine bağlayacak enerji politikaları oluşturmak
 • İstanbul-Almati tren ve genel ulaşım ağına Bişkek`in dahil edilmesi ve Baku-Tiflis-Ahıskalı-Kars demiryolu inşasına desteğin artırılması
 • İpek Yolu`nun gerçek anlamda yeniden canlandırılması
 • Ülkeler arasındaki çeşitli alanlarda çok taraflı ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi
 • Ulaşım ve haberleşme projelerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
 • Ortak kültür mirası eserlerinin korunması, onsrılmsdı ve tanıtılması ile ilgili ortak kurum oluşturmak
 • Eğitim bakanlıkları ve üniversiteler arasındaki işbirliğin teşviki.
 • Karşılıklı burslu öğrenci değişimini geliştirmek
 • Lise ve Üniversitelerarası Öğrenci değişim ve dolaşım sistemi kurmak
 • Parlemantolar arası Asamblesi ve Parlemantolararası ilişkiler Enstitüsü kurmak
 • Ülkeler arasındaki muhtelif bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve orta yol aramak.


taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.