--}}

Türk Atasözleri

Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. Atasözleri bir toplumun derin manevi, tarihsel ve mitoloji bilgilerini birleştirirler. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir.

Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Divan ü Lugat-it Türk kabul edilir. Atasözleri bir toplumun derin manevi, tarihsel ve mitoloji bilgilerini birleştirirler. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir.

Örnek AtasözleriDivan ü Lugat-it Türk:

 • Emgek eginde kalmas (I. 110) (Sıkıntı ebediyen sırtda kalmaz.)
 • Karı öküz balduka korkmas (III. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz.)
 • Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. 81) (III. 132) (III. 439) (Kişi göğe tükürse, yüzüne düşer.)
 • İm bilse er ölmes (I. 38)(Parolayı bilen kişi hayatını kurtarır, ölmez.)
 • Yaş ot köymes, yalapar ölmes (III. 47) (Yaş ot yanmaz, elçi ölmez, öldürülmez.)
 • Yazmas atım bolmas, yaí±ılmas bilge bolmas (III. 59) (Şaşmaz ok olmaz, yanılmadık bilgin olmaz.)
 • Telim sözüğ uksa bolmas, yalım kaya yıksa bolmas (III. 20) (Çok söz anlaşılmaz, yalçın kaya yıkılmaz.)
 • Teí±sizde tegirmen turgursa, yaragsızda yar bolmas (II. 355) (Uygun olmayan yerde değirmen yapan yararsız ark yapar.)
 • Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz)
 • Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir)
 • Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır)
 • Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar)
 • Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur)
 • Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz)
 • Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz)
 • Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan, gökgürlemesinden kokrmaz)


Orhun yazıtları:

 • Uze tenri basmasar asra yir telinmeser Turk budun ilinin, torunun kim artati; (Üstte gök Tanrı basmasa, altta yer delinmese, Türk ulusu, ülkeni, töreni kim atar?)


Kutadgu Bilig
 • Memleketi alan kılıç ile almıştır. Memleketi tutan kalem ile tutar.


Linkler

 • http://www.tonyukuk.net/DLT.htm

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.