--}}

Türkü

Halk Edebiyatı'nın çok yaygın olarak kullanılan nazım şekillerindendir. Şekil özellikleri bakımından koşma'ya benzer. Mani'ye benzeyen türkü'ler de vardır. Türküler genellikle 11'li hece vezniyle söylenirler. Ayrıca 8'li ve 7'li hece vezniyle söylenmiş türkü'lere rastlamak mümkündür. Türkülerin ekseriyeti Anonim Halk Edebiyatı mahsulleridir. Ancak söyleyeni belli olan türkü'ler de vardır. Türkülerle şarkılar arasında da şekil benzerlikleri vardır. Türküleri şarkıdan ayıran en belirgin özel

Halk Edebiyatı'nın çok yaygın olarak kullanılan nazım şekillerindendir. Şekil özellikleri bakımından koşma'ya benzer. Mani'ye benzeyen türkü'ler de vardır.

Türküler genellikle 11'li hece vezniyle söylenirler. Ayrıca 8'li ve 7'li hece vezniyle söylenmiş türkü'lere rastlamak mümkündür. Türkülerin ekseriyeti Anonim Halk Edebiyatı mahsulleridir. Ancak söyleyeni belli olan türkü'ler de vardır.

Türkülerle şarkılar arasında da şekil benzerlikleri vardır. Türküleri şarkıdan ayıran en belirgin özellik, şarkıların genellikle aruzla, türkülerin ise hece vezniz ile yazılmaları ve besteleri bakımındandır. Aşk tabiat, güzellik, gençlik, gurbet ve benzeri lirik konuları işleyen türküler, bölgelerin özelliklerine ve bestelerine, makamlarına göre isimler alırlar. Günlük olaylardan, savaşlardan, efelerden bahseden türkülerimiz de vardır. Türküler sahip oldukları şekil özelliklerine göre iki şekilde değerlendirilir:

a) Dörtlükler halinde yazılan türküler b) Nakaratlı türküler

a) Dörtlükler halinde yazılan türküler: Dörder mısralık bölümlerden meydana gelen türkülerdir. Dörtlüklerin sayısı sınırlı değildir.

Diğer anlamları

türkü

Türkçe türkü kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Turku] n. Turk n. ballad, Calypso, folk song, song, lay

türkü

hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş koşuk.

türkü

Türkçe türkü kelimesinin Fransızca karşılığı.
chanson [le]

türkü

Türkçe türkü kelimesinin Almanca karşılığı.
Gesang, Lied

İlgili konuları ara


Görüşler

  • You tube prensesi ümmü gülsüm Avatar
    You tube prensesi ümmü gülsüm - 2 yıl önce

    Eh iste ayni seyi iki defa yazmışsız mallar


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.