--}}

Tür

Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.

Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup. Esas karakterleri bakımından birbirine çok benzerlik gösteren ve kendi aralarında çiftleşerek verimli döller meydana getiren fertlerin toplamına verilen isim. Tür (nev’i), münferit bitki formlarını, tek fertleri geniş bir şekilde inceleyerek, birçok bakımdan benzerlik ve yakınlık gösterenleri en dar ve en küçük bir kavram altında toplar. Tür, gerek bitkiler aleminin gerek hayvanlar aleminin temel taşlarını, elementlerini teşkil eden ana birimdir. Bütün bitkiler ve hayvanlar sistemine, ancak bu türleri inceleyerek ve birbirleriyle karşılaştırarak üst kademelere varılabilir. Her kademeden sistematik gruplar da takson adını alır. Temel takson, tür (nev’i)dür.

Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins birde tür adı verilir. Bu adlardan ilki tanımlanan türe akraba olan öbür türleride içeren cinsi belirtir; ikincisi yalnızca bu türe özgü bir addır. Cinsin ismi daima büyük, türün ismi ise daima küçük harflerle italik yazılır.

Örneğin Mavi ladinin bilimsel adı Picea pungens tir. Böylece yeryüzünün herhangi bir yerindeki bir bilim adamı bu türün Türkiye'de bulunan Picea orientalis (Doğu ladini) ile yakın akraba olduğunu kolayca anlayabilir.

Türlerin birbirinden farklı oluşunu onların kalıtsal yapısı saptar. Bunlar yapısal, biyokimyasal, fiziksel ve davranışsal ayrıcalıklar olabilir. Tüm bunlara Diagnostik özellikler denir. Birbirine yakın türler, belirli bir coğrafik bölgede birbirinden yalıtılmakta ya da çiftleşme zamanlarının farklılaşmasıyla, farklı davranışlara sahip olarak birbirinden kopmuş, fakat evvelce aynı gen havuzuna sahip olan populasyonlardır. Bu yakın türler yapay koşullar altında birbiriyle çiftleşerek yavru elde edilebilir.

Türler sabit olmayıp kendi içinde daha alt birimlere ayrılabilir. Eğer bir tür iki veya daha çok alttür veya varyete gibi alt taksonlara ayrılıyorsa bu türlere Politipik tür; eğer hiçbir alttüre ayrılmıyorsa buna monotipik tür denilir. Kimi durumlarda iki tür morfolojik bakımdan tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin benzeri olmasına karşın, üreme bakımından tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin aynı olduğu halde aralarında üreme engeli olan türlere ikiz tür adı verilir.

Diğer anlamları

Tür

Kind, strain, type

Tür

Almanca Tür kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tur] n. door, barrier of wood or other material which can be opened and closed; doorway, opening through which one enters

Tür

Türkçe Tür kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tur] n. door, barrier of wood or other material which can be opened and closed; doorway, opening through which one enters adj. touring n. tour, round, rounder, circuit, lap

Tür

Almanca Tür kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
deur ,portier

Tür

çeşit; türlü. ortak özellikleri olan bireylerin tümü, cinslerin ayrıldığı bölüm . kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram.

Tür

Almanca Tür kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. porte (f), portière (f)

Tür

Almanca Tür kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. porta (f), portiera (f), portella (f), sportello (m), portello (m)

Tür

Almanca Tür kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. puerta (f), portezuela (f), compuerta (f), golpeado (m), portillo (m)

Tür

Almanca Tür kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kapı (f), der (f)

Tür

Türkçe Tür kelimesinin Fransızca karşılığı.
espèce [la], sorte [la], genre [le], manière [la]

Tür

Türkçe Tür kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gattung, Genre, Genus, Kaliber, Schlag, Sorte, Spezies

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.