Tüberküloz

Tıpta Tüberküloz olarak adlandırılan verem hastalığına halk arasında ince hastalık da denmektedir. Tüberküloz, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır.

Tıpta Tüberküloz olarak adlandırılan verem hastalığına halk arasında ince hastalık da denmektedir. Tüberküloz, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır.

Etkeni

Mycobacterium tuberculosis basili 1882 senesinde Robert Koch tarafından keşfedildiği için Koch basili adı verilmiştir. 1,5-3,5 mikron uzunluğunda ve 0,3 mikron kalınlığında bir bakteridir. Gram boyası ile boyanabilir. Karanlıkta ve düşük ısıda uzun süre yaşayabilir. Güneş ışığına dayanamaz. Kaynar suda iki dakika içinde ölür. Bu basil, üreyebilmek için oksijene muhtaçtır. Başlıca üç tipi vardır: İnsan tipi (Myco bacterium tuberculosis), sığır tipi (Mycobacterium bovis) ve kuş tipi (Mycobacterium avium-intercellulare). İnsanlarda hastalık yapanları hominis ve bovin tipleridir. ¨Hominis¨ tipi genellikle akciğerleri tutarken ¨Bovis¨ tipi genellikle sindirim sistemini tutar.

Özellikleri

Bilinen en eski hastalıklardan birisi olmasına; sebebinin kesin olarak bilinmesine; 50 yıldır tedavisinin mümkün olmasına ve üstelik korunabilir bir hastalık olmasına karşın, halen dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam etmekte ve yılda üç milyonu aşkın kişi tüberküloz nedeniyle kaybedilmektedir. Yerküre üzerinde yaşayan her üç kişiden birisi tüberküloz mikrobuyla karşılaşmış ve onunla tanışmış durumdadır. Halen yılda üç milyon kişi tüberküloz nedeniyle ölmekte olup her yıl 8 milyon yeni tüberküloz hastası teşhis edilmektedir.

Tüberküloz veya verem bir bakteri tarafından oluşturulan, daha çok akciğerlere yerleşen bir enfeksiyon hastalığıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfusun çok büyük bir bölümü bu bakteri ile çocukluğunda karşılaşmıştır. Hastalık farkedilmeden geçirildikten sonra, bakteri çok dirençli olması nedeniyle, vücutta uyur bir şekilde kalır. Kişinin savunma sisteminin zayıfladığı durumlarda yeniden hastalık oluşturma potansiyeline sahiptir. Hastalanan kişinin mutlaka tanısı konulduktan sonra en az 6 ay süreyle ilaç tedavisi kullanması gerekmektedir. Tedavi ile iyileşme görülen hastalar Verem Savaş Dispanserlerine kontrole giderler. Önceleri sık olan kontroller daha sonra hastanın durumuna göre daha seyrek olur.

Daha önce tüberkuloz geçirmiş olan bir kişi eğer tedavisini düzenli almış ise iyileşmiştir ve yıllık kontrollerine gidebilir. Zayıflama, iştahsizlık, halsizlik, özellikle geceleri olan terleme, ateş yüksekliği şikayetleri aktif tüberküloz hastalığında görülen şikayetlerdir.

Ünlü tüberkuloz hastaları

* Albert Camus

Diğer anlamları

Tüberküloz

Verem:
"Akciğer tüberkülozu. Kemik tüberkülozu."-

Tüberküloz

Türkçe Tüberküloz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tuberculosis, consumption, phthisis

Tüberküloz

verem, incehastalık.

Tüberküloz

Türkçe Tüberküloz kelimesinin Fransızca karşılığı.
tuberculose [la]

Tüberküloz

Türkçe Tüberküloz kelimesinin Almanca karşılığı.
Tuberkulose

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tüberküloz
Tüberküloz