Su Kaynakları

Yerüstü su kaynakları, yeraltı su kaynakları nedir? Su kaynaklarının dağılışı

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Dünya'daki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kar ve buzullar ile yer altı suları oluşturur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. Tüm su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle sular tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer. Irmakları, denizleri, gölleri ve yer altı sularını besler. Yeryüzündeki suların % 97 si okyanusları, yani bütün denizleri oluşturur. Tüm tatlı suların oranı % 3 tür. Tatlı sular; % 79 u buzullar (tüm suların % 2.39), % 20 si yeraltısuları (tüm suların % 0.6) ve % 1 i de ulaşılabilir sular (tüm suların % 0.03). % 52 si göller (tüm suların % 0.015), % 38 i yeryüzündeki nem ( tüm suların % 0.010), % 8 i atmosferdeki su buharı (tüm suların % 0.002), % 1 i canlıların organizmalarındaki sular (tüm suların % 0.0003) % 1 i nehirler ve kaynaklar (tüm suların % 0.0003) ve kullanılabilecek kaynaklar da, bu miktarın bir bölümünü oluşturur. Su Kaynaklarının Yeryüzünde Dağılımı (Ülkeler) - Kuzey Amerika : %15 - Güney Amerika : %26 - Avrupa : %8 - Afrika : %11 - Asya : %36 - Avustralya ve Adalar : %5 Türkiyede Su Kaynakları Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 642.6 mm. Türkiye'ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 501,0 km3. Yerüstü Suları - Yıllık akış (ortalama) 186,05 km3 - Yıllık akış/yağış oranı 0.37 - Tükenebilecek yıllık su miktarı (ortalama) 95,00 km3 - Fiili yıllktüketim (2005 yılı) 33,90 km3 Yeraltı Suları - Çekilebiliryıllıksu potansiyeli 13,66 km3 - Tahsis edilen miktar (2005 yılı) 11,44 km3 Türkiye 26 adet hidrolojik havzaya bölünmüştür. Belirlenen 26 havzanın, 15 adedi nehir havzası, 7 adedi irili ufaklı akarsulardan oluşan müteferrik havza, 4 adedi ise, denize boşalımı olmayan kapalı havzalardan meydana gelir.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Su Kaynakları ilgili konular

 • Enerji kaynakları

  Enerji kaynakları; petrol, doğalgaz, taşkömürü, linyit, su gücü, rüzgar gücü, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve nükleer enerji gibi ç
 • Işık kaynakları

  Ay karanlık iken kırda, denizde ya da ormanda gece geçirmiş bir kimse, ortalığın ne kadar karanlık olduğunu bilir. Birkaç dakika önce görm
 • Su kaynakları

  Akarsular, göller, yeraltı suları, kaplıca ve maden suları, denizler ve okyanuslar. Yeryüzü’nde bulunan suyun % 97’sini deniz ve okyanuslar
 • Juturne

  Romalıların su kaynakları tanrıçası.
 • İkinci Harkov Muharebesi

  Rus kaynakları 193.213 ölü ve tutsak 86.727 yaralı 652 tank 3.278 top ve havan ABD kaynakları:
 • Kur'anın kaynakları

  Kur'anın kaynakları üzerine değişik çalışmalar yapılmış, Kur'anın diğer sözlü geleneklerden etkilenip etkilenmediği sorusu ve Kur'an k
 • Dünyada kaç tane sıcak su kaynakları vardır

  sıcak su kaynakları ile ilgili resimler
 • Su kaynakları

  Yerüstü su kaynakları, yeraltı su kaynakları nedir? Su kaynaklarının dağılışı
 • Yeraltı su kaynakları

  yeraltı su kaynakları hakkında detaylı bilgi alabilirmiyim?
 • Sıcak su kaynakları ve kullanım alanları nelerdir?

  Sıcak su kaynakları nedir? Sıcak suyun kaynakları nelerdir? Kullanım alanları nelerdir? Dünyada nerelerde vardır? Sıcak su kaynaklarının da