--}}

Soyadı Kanunu

Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu.

Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu. 21 Haziran 1934'te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı.

Soyadı kanununun kabulünden sonra 24 Kasım 1934 yılında 2258 Sayılı Kanunla, TBMM Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Paşaya Atatürk soyadını vermiştir.

1934 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da; "Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Paşa" gibi, eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır. Aynı kanunla yurt savunmasında, Milli Mücadelede gösterilen başarılar karşılığı verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı idarecilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri taşımak da yasaklanmıştır.

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  madde 3:soyadı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  madde 3:soyadı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kısacası soyadı kanunu vatandaşların devlet ile olan resmi iş ve işlemlerine doğabilecek karışıklıkları önlemek ve toplumda aile bağlarını güçlendirmek amacıyla çıkartılmıştır

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Soyadı Kanunu
Soyadı Kanunu